START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = WSZiP. Studia Podyplomowe. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy . Znalezione 1948

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Następne >>

Rezultaty od 172 do 190 z 1948

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Dokumentacja pracownicza 2019 / Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Marta Kosakowska ; red. meryt. Artur Borkowski ; Dziennik Gazeta Prawna.
Warszawa : Infor Biznes, 2019.

Książka 1/1 B

Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Andrzejowi Wojciechowi Preisnerowi / pod red. Ryszarda Balickiego, Mariusza Jabłońskiego.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

Książka 1/1 B

Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami : analiza i zalecenia / red. nacz. Stanisław Trociuk ; red. Barbara Imiołczyk, Anna Błaszczak, Anna Chabiera, Anna Mikołajczyk, Paula Nowek.
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015.

Książka 1/1 B

Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej : analiza i zalecenia / red. Anna Błaszczak, Magdalena Kuruś, Anna Chabiera, Anna Mazurczak, Paula Nowek.
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2015.

Książka 1/1 B

Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak.
Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010.

Książka 6/7 B CZYT WY WYP

Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Mateusza Kępy i Macieja Marszała.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Książka 1/1 B

Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP : polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2017 r.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

Książka 1/2 B BC

Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Jan Barcz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Książka 5/6 B CZYT MA WY WYP

Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych / red. nauk. Wojciech Kostecki.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Książka 14/15 B MA P WY WYP

Dyscyplina finansów publicznych / Anna Samelak.
Wrocław : Presscom, 2011.

Książka 1/1 B

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. nauk. Zdzisławy Janowskiej.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

Książka 1/1 B

Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa. T. 4 / pod red. nauk. Zdzisławy Janowskiej.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

Książka 1/1 B

Dysfunkcjonalne zachowania pracowników / Joanna Wachowiak.
Warszawa : Difin, 2011.

Książka 2/4 B WY WYP

Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. 2. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Książka 2/2 B

Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Monika Szaraniec. Stan prawny na 30.11.2016.
Warszawa : Difin, 2017.

Książka 4/5 B BC

Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Książka 3/3 B CZYT

Dzieciobójstwo : analiza karno-medyczna / Anita Gałęska-Śliwka.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Książka 2/2 B

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku / Marek Żukowski.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Książka 2/3 B BC

Dziekanaty w procesie zmian : nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna / red. nauk. Katarzyna Górak-Sosnowska, Renata Pajewska-Kwaśny.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2019.

Książka 2/2 B WYP
 

Rezultaty od 172 do 190 z 1948

Spróbuj innego zapytania używając