KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 112

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 112

  Egz.
Dost./Ogl.

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej / [Dokument elektroniczny] Marcin Jezierski ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność karna ratownika medycznego za błąd medyczny / [Dokument elektroniczny] Marta Miśkiewicz ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność nieletnich w polskim prawie karnym / [Dokument elektroniczny] Tomasz Poręba ; Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ofiary przestępstwa zgwałcenia / [Dokument elektroniczny] Joanna Tomczak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Oględziny katastrof kolejowych / [Dokument elektroniczny] Bartłomiej Szczepański ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Opinia psychiatryczno-psychologiczna w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Paulina Bębenek ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Organizacja gier hazardowych na tle polskich regulacji prawnokarnych / [Dokument elektroniczny] Gambal Robert ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Poręczenie majątkowe jako środek przymusu w postępowaniu karnym / [Dokument elektroniczny] Kamila Matuszewska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pozycja prawna niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Barszczewska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawne ujęcie przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestępczości / [Dokument elektroniczny] Magdalena Wolak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawnokarna analiza problematyki przestępstw na tle seksualnym na szkodę małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii / [Dokument elektroniczny] Monika Gabriela Rudnicka ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawnokarna ochrona praw zwierząt futerkowych / [Dokument elektroniczny] Elena Amroyan ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty pedofilii / [Dokument elektroniczny] Marta Baranowska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawnokarne studium problematyki przestępstwa zgwałcenia w małżeństwie / [Dokument elektroniczny] Sabina Gruszka ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawo do obrony a rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Magdalena Paszun-Mroczek ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawo odmowy składania zeznań jako uprawnienie osoby najbliższej i jego skutki w postępowaniu karnym / Magdalena Kornak.. Państwo Prawne. 2020, nr 1 (10), s. 114-126, 2083-4330.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Problem przemocy w rodzinie, czyli przestępstwo znęcania się jako przejaw przemocy w rodzinie w świetle przepisów prawa karnego / [Dokument elektroniczny] Karolina Nocuń ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Problematyka handlu dziećmi w ujęciu prawnokarnym / [Dokument elektroniczny] Angelika Gołębiewska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Problematyka handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem handlu kobietami / [Dokument elektroniczny] Joanna Sadolewska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rezultaty od 39 do 57 z 112

Spróbuj innego zapytania używając