KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 58

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 58

  Egz.
Dost./Ogl.

Rola Policji w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie / [Dokument elektroniczny] Patrycja Babarowska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego / [Dokument elektroniczny] Jakub Rumijewski ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola polskich służb specjalnych w przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu aktów terroryzmu / [Dokument elektroniczny] Przemysław Jerzy Longawa ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic RP / [Dokument elektroniczny] Weronika Starosta ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Seryjni zabójcy XX wieku w Polsce i na świecie. Analiza wybranych przypadków / [Dokument elektroniczny] Joanna Jedlickova ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa narodowego / [Dokument elektroniczny] Patryk Martynowski ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce / [Dokument elektroniczny] Nikola Knapik ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna stosowana przez polską Policję / [Dokument elektroniczny] Anna Słowińska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

System penitencjarny w Polsce / [Dokument elektroniczny] Alicja Szwarc ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

System powiadamiania ratunkowego w Polsce / [Dokument elektroniczny] Ewa Honc ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Udział Policji w zabezpieczaniu imprez o charakterze masowym w Polsce / [Dokument elektroniczny] Agata Łukaszczyk ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wojska Lądowe jako rodzaj Sił Zbrojnych RP na przykładzie JW. 2697 / [Dokument elektroniczny] Łukasz Niezgódka ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wpływ zjawiska alkoholizmu na funkcjonowanie społeczeństwa / [Dokument elektroniczny] Angelika Dąbrowska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wybrane aspekty przestępczości pseudokibiców w Polsce i jej zwalczanie / [Dokument elektroniczny] Arkadiusz Chszczanowicz ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji i inne uprawnione podmioty / [Dokument elektroniczny] Karol Dumański ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej jako element bezpieczeństwa / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Hukiewicz ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zasady ewakuacji osób z budynku oraz pomieszczeń podczas pożaru jako przykład tworzenia procedur wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa ludności / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Dziedzic ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Kokoryka ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zjawisko współczesnego terroryzmu a rola instytucji do jego zwalczania / [Dokument elektroniczny] Emilia Łuczak ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rezultaty od 39 do 57 z 58

Spróbuj innego zapytania używając