KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 58

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 58

  Egz.
Dost./Ogl.

Problematyka handlu ludźmi. Charakterystyka wybranych aspektów / [Dokument elektroniczny] Natalia Król ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Procedura „Niebieskie Karty” jako sposób przeciwdziałania przemocy w rodzinie / [Dokument elektroniczny] Iwona Płóciennik ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępczości narkotykowej w Polsce / [Dokument elektroniczny] Martyna Matacz ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość kobiet w Polsce przeciwko życiu i zdrowiu / [Dokument elektroniczny] Dagmara Szczęsna ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość narkotykowa w Polsce oraz metody jej zwalczania / [Dokument elektroniczny] Paweł Siedlaczek ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość nieletnich oraz wpływ rodziny, grupy rówieśniczej i środków masowego przekazu na popełnianie przez nich czynów zabronionych / [Dokument elektroniczny] Michał Klepek ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość stadionowa w kontekście bezpieczeństwa i porządku / [Dokument elektroniczny] Emilia Chmielowska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość stadionowa w Polsce i jej zwalczanie / [Dokument elektroniczny] Patrycja Sobieraj ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie / [Dokument elektroniczny] Stefan Grela ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania / [Dokument elektroniczny] Adrian Półtorak ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przestępczość zorganizowana w Polsce lat 90. XX wieku / [Dokument elektroniczny] Anna Wojtyłko ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

PTSD – zespół pourazowego stresu bojowego u weteranów powracających z misji poza granicami kraju / [Dokument elektroniczny] Weronika Mielczarek ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola i działanie Policji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce / [Dokument elektroniczny] Michał Urbański ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola i zadania negocjatora policyjnego w Polsce / [Dokument elektroniczny] Monika Zyskowska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego / [Dokument elektroniczny] Karolina Kępińska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie kamiennogórskim / [Dokument elektroniczny] Adrian Fedorczuk ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym na podstawie jednostki w Sobiałkowie / [Dokument elektroniczny] Julia Sobańska ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie Komisariatu Policji w Nowej Rudzie / [Dokument elektroniczny] Szymon Łazarewicz ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie Komisariatu Policji w Sycowie / [Dokument elektroniczny] Izabela Gotkiewicz ; prom. Andrzej Kamiński.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rezultaty od 20 do 38 z 58

Spróbuj innego zapytania używając