START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 89

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 89

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Stanka i Małgorzaty Pańkowskiej ; [aut. rozdz. Janina Banasikowska et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 WYP

Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi / Janusz Strużyna [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 WYP

Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Haliny Henzel.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 WYP

Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka / Maria Balcerowicz-Szkutnik [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2009.

Książka 1/1 MAG

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Kolonki i Wojciecha Gamrota.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 MAG

Strategia TQM w urzędach tertytorialnej administracji publicznej / Tomasz Papaj.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG

Strategie marketingowe na wybranych rynkach : aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Śliwińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 WYP

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 0/1 CZYT

Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 0/1 CZYT

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny / Krystyna Lisiecka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 WYP

Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji / Jerzy Gołuchowski.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Książka 1/1 WYP

Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej / Teresa Famulska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Krystiana Heffnera i Adama Polko.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Transport w gospodarce opartej na wiedzy / praca zbiorowa pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 WYP

Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji : (problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania) / Anna Lipka [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Tadeusz Sporek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 WYP

Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 WYP
 

Rezultaty od 58 do 76 z 89

Spróbuj innego zapytania używając