KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 38

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 38

  Egz.
Dost./Ogl.

Biegły i jego opinia w nowoczesnych technikach kryminalistycznych / [Dokument elektroniczny] Kinga Borkiewicz ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Fałszerstwa dzieł sztuki / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Janicka ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Handel narkotykami jako istota przestępczości zorganizowanej / [Dokument elektroniczny] Marcin Pająk ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Istota opinii psychologicznej w postępowaniu karnym / [Dokument elektroniczny] Gabriela Siudak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Klasyfikacja zjawiska zabójstwa seryjnego w aspekcie motywu przewodniego zbrodni / [Dokument elektroniczny] Julia Kurzawska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Konfrontacja w postępowaniu karnym i zagrożenia z nią związane / [Dokument elektroniczny] Dominik Otrębski ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Kradzież pojazdów mechanicznych jako przejaw działania zorganizowanych grup przestępczych w polskim prawie karnym / [Dokument elektroniczny] Anna Potoczna ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Małoletni jako świadek w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Daria Leputa ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Małoletni jako szczególny świadek w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Klaudia Biegańska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółkach kapitałowych / [Dokument elektroniczny] Krystian Bartnikowski ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej / [Dokument elektroniczny] Natalia Wolańska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ofiary przestępstwa zgwałcenia / [Dokument elektroniczny] Joanna Tomczak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Oględziny katastrof kolejowych / [Dokument elektroniczny] Bartłomiej Szczepański ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pozycja prawna niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego w polskim procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Aleksandra Barszczewska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawne ujęcie przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestępczości / [Dokument elektroniczny] Magdalena Wolak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawnokarna ochrona praw zwierząt futerkowych / [Dokument elektroniczny] Elena Amroyan ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawo do obrony a rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Magdalena Paszun-Mroczek ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawo odmowy składania zeznań jako uprawnienie osoby najbliższej i jego skutki w postępowaniu karnym / Magdalena Kornak.. Państwo Prawne. 2020, nr 1 (10), s. 114-126, 2083-4330.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Problem przemocy w rodzinie, czyli przestępstwo znęcania się jako przejaw przemocy w rodzinie w świetle przepisów prawa karnego / [Dokument elektroniczny] Karolina Nocuń ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 38

Spróbuj innego zapytania używając