START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 17

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

A Nations of States : essays of the American Federal System / pod red. Roberta A. Goldwina. Wyd.5.
Chicago : Rand McNally & Company, 1968.

Książka 1/1 MA

American politics since 1945, edited with an introd. by Richard M. Dalfiume.
Chicago, Quadrangle Books [1969]

Książka 1/1 MA

Die Rechtsstellung der deutschen Staatsangeho~:rigen in den polnisch verwalteten Gebieten; zur Integration der sogenannten Autochthonen in die polnische Nation, von Christian Th. Stoll. [Hrsg. vom Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat]
Frankfurt/Main, A. Metzner, 1968.

Książka 1/1 MA

Encyclopaedia Britannica -23. T.1
Chicago : Encyclopaedia Britannica Inc., 1964.

Książka 23/23 MA

European political institutions : a comparative government reader / edited by William G. Andrews ; D. Van Nostrand Company Ltd. 2 ed.
[Toronto] : D. Van Nostrand Company (Canada), Ltd. , 1966.

Książka 1/1 MA

Krótki zarys historii filozofii / [pod red. M.T. Jowczuka , T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1965.

Książka 1/1 WY

Mała encyklopedia techniki / pod red. Adama Tadeusza Trzoskolańskiego. Wyd.3 zm. i uzup.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969.

Książka 0/1 CZY

Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w latach 1944-1947 / Bronisław Pasierb.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.

Książka 1/1 MA

Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji : 1950-1960 / Mikołaj Latuch.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970.

Książka 0/1 CZY

Odra - Nysa Łużycka - Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu drugiej wojny światowej / Marian Orzechowski.
Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1969

Książka 1/1 MA

Politics in Europe : comparisons and interpretations / ed. by Arend Lijphart.
Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall [1969]

Książka 1/1 MA

Power in the Kremlin : from Khrushchev's decline to collective leadership / Michel Tatu ; transl. by Helen Katel.
London : Collins, 1969.

Książka 1/1 MA

Sociology and history : methods / ed. by Seymour Martin Lipset and Richard Hofstadter.
New York ; Basic Books, cop. 1968.

Książka 1/1 WY

The Communist Party of the Soviet Union, by Leonard Schapiro. 2d ed., rev. and enl.
London, Eyre & Spottiswoode, 1962.

Książka 1/1 MA

The Soviet political mind; studies in Stalinism and post-Stalin change.
New York, Praeger [1963]

Książka 1/1 MA

Wstęp do psychologii / Tadeusz Tomaszewski. Wyd.3.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969.

Książka 2/2 WY

Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej : szkice / Andrzej Micewski.
Kraków : Wydaw. ZNAK, 1964.

Książka 1/1 MA
     

Rezultaty od 1 do 17 z 17

Spróbuj innego zapytania używając