START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 19

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 19 z 19

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym : wnioski dla polityki ekonomicznej / pod red. Jana Mujżela.
Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, 1999.

Książka 2/2 MAG WY

Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne / red. nauk. Jan Mujżel, Andrzej Wojtyna, Elżbieta Mączyńska.
Warszawa : RSS-G, 1996.

Książka 2/2 MAG P

Inflacja : dostosowanie i tłumienie / red. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska.
Warszawa : RSS-G, 1996.

Książka 2/2 MAG P

Inwestycje i oszczędności : znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel.
Warszawa : RSS-G, 1997.

Książka 2/2 MAG P

Kapitał ludzki : stan i perspektywy / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1998.

Książka 1/1 MAG

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1997.

Książka 1/1 MAG

Narodowy Bank Polski : podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1996.

Książka 1/1 MAG

Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1997.

Książka 2/2 MAG P

Podział dochodu i nierówności dochodowe : fakty, tendencje, porównania / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisława Golinowska, Elżbieta Mączyńska.
Warszawa : RSS-G, 1998.

Książka 2/2 MAG P

Polityka handlowa : formy i zakres protekcjonizmu / red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1996.

Książka 2/2 MAG P

Polityka regionalna : doświadczenia i stan badań / red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1996.

Książka 2/2 MAG P

Przedsiębiorstwa w procesie transformacji / pod red. Jana Mujżela ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych.
Warszawa : Poltext, 1997.

Książka 1/1 MAG

Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992) / Jan Mujżel.
Warszawa : Poltext, 1993.

Książka 1/1 MAG

Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1997.

Książka 2/2 MAG P

Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław Owsiak, Elżbieta Mączyńska].
Warszawa : RSS-G, 1999.

Książka 1/1 MAG

Sektor finansowy w gospodarce polskiej : stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej : o średniookresowej strategii finansowej / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.].
Warszawa : RSS-G, 1998.

Książka 1/1 MAG

System podatkowy : stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław Owsiak, Elżbieta Mączyńska].
Warszawa : RSS-G, 1999.

Książka 1/1 MAG

Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy, tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności : (rozwiązane i nierozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską / oprac. i red. Jan Mujżel [et al.].
Warszawa : RSS-G, 1997.

Książka 2/2 MAG P

Wieś i rolnictwo : wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Antoni Leopold, Elżbieta Mączyńska].
Warszawa : RSS-G, 1999.

Książka 1/1 MAG
     

Rezultaty od 1 do 19 z 19

Spróbuj innego zapytania używając