START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 53

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 53

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec / Konstanty Adam Wojtaszczyk. Wyd. 2
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993.

Książka 1/1 MAG

Folketing - parlament Królestwa Danii / Marian Grzybowski.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993.

Książka 1/1 MAG

Kneset : parlament w systemie politycznym Izraela / Gregory S. Mahler.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996.

Książka 1/1 MAG

Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii / Jarosław Spyra.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999.

Książka 1/1 MAG

Konstytucja 3 Maja 1791 roku w dokumentach / oprac. Maria Woźniakowa.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1991.

Książka 1/1 MAG

Legislacja finansowa : tworzenie projektów ustaw i aktów wykonanwczych oraz kontrola ich konstytucyjności / Cezary Kosikowski. Wyd. 2 posz.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998.

Książka 1/1 MAG

Najstarsze konstytucje z końca XVIII i I połowy XIX wieku / wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Paweł Sarnecki ; Kancelaria Sejmu.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997.

Książka 1/1 MAG

Orzeł Biały : godło państwa polskiego / oprac. Maria Woźniakowa.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995.

Książka 1/1 MAG

Parlament Belgii / Eugeniusz Zieliński. Wyd. 2
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1994.

Książka 1/1 MAG

Parlament Federalny Australii / Stanisław Bożyk.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999.

Książka 1/1 MAG

Parlament Federalny Republiki Austrii / Paweł Sarnecki.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996.

Książka 1/1 MAG

Parlament Grecji / Leonidas Akritidis, Pavlos Akritidis.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998.

Książka 1/1 MAG

Parlament Kanady / oprac. i przekł. Krystian Complak.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999.

Książka 1/1 MAG

Parlament Łotwy / Jacek Zieliński.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997.

Książka 1/1 MAG

Parlament Republiki Austrii / red. nauk. Herbert Schambeck ; przeł. [z niem.] Bogusław Banaszak.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997.

Książka 1/1 MAG

Parlament Republiki Bułgarii / Beata Górowska.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1992.

Książka 1/1 MAG

Parlament Republiki Federalnej Niemiec / red. Josef Isensee, Paul Kirchof ; przekł. [z niem.] Bogusław Banaszak.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1995.

Książka 1/1 MAG

Parlament Szwajcarii / [aut. Jean François Aubert et al.] ; przeł. [z niem.] Bogusław Banaszak.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000.

Książka 1/1 MAG

Parlament V Republiki Francuskiej / Jean-Pierre Camby, Pierre Servent.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999.

Książka 1/1 MAG
   

Rezultaty od 1 do 19 z 53

Spróbuj innego zapytania używając