START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 12

Rezultaty od 1 do 12 z 12

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Charles D. Garvin, Brett A. Seabury ; tł. Jan Banasiak.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Elementy socjologii / wybór Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa.
Katowice : Śląsk, 1999.

Książka 1/1 B

Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku / pod red. Alicji Majewskiej-Gałęziak ; [aut.] Małgorzata Chrzanowska [et al.].
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Metodyka działania w pracy socjalnej / Cristina de Robertis ; przy współpr. Bernadette Blanc, Françoise Lesimple, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zając.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed.
Katowice : Śląsk, 2000.

Książka 1/1 B

Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej / wybór Joyce Lishman ; tł. Krzysztof Czekaj ; red. nauk. Kazimiera Wódz.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B

Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tł. Przemysław Oniszczuk.
Katowice : Śląsk, 1999.

Książka 1/1 B

Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Janusz Radwan-Pragłowski, Krzysztof Frysztacki.
Katowice : Śląsk, 1998.

Książka 1/1 B
     

Rezultaty od 1 do 12 z 12

Spróbuj innego zapytania używając