START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 558

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 558

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

A philosophy of interior design / Stanley Abercrombie.
Boulder, UK : Westview Press, cop. 1990.

Książka 1/1 WY

ABC... Komputera w firmie / Olimpia Siołek, Olgierd Bibok.
Kraków : Wydaw. "Edition 2000", 1999.

Książka 1/1 WY

Action learning / Krystyna Weinstein-Fitzgerald.
Warszawa : Wydaw. Petit, 1999.

Książka 4/4 WY

Adaptacja kwestionariuszy osobowości : wybrane zagadnienia i techniki / Radosław Łukasz Drwal ; pod red. Piotra Brzozowskiego przy współpr. Piotra Olesia.
Warszawa : PWN, 1995.

Książka 1/1 WY

Aktualne problemy marketingu w Polsce : zeszyt naukowy ; pod red. Andrzeja Wiśniewskiego i Edwarda Hościłowicza.
Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2000.

Książka 1/1 WY

Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym : wnioski dla polityki ekonomicznej / pod red. Jana Mujżela.
Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, 1999.

Książka 1/1 MAG WY

Amatorska komunikacja cyfrowa / Krzysztof Dąbrowski.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994.

Książka 2/2 WY

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Włodzimierz Świetlik.
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999.

Książka 4/5 CZY WY

Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. Wyd. 26
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.

Książka 0/1 WY

Analiza relacji długookresowych : estymacja i weryfikacja / Ewa Marta Syczewska.
Warszawa : Oficyna Wydaw. Szkoły Głównej Handlowej, 1999.

Książka 1/1 MAG WY

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999.

Książka 3/3 P WY WYP

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT) / pod red. Leszka Żabińskiego.
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2000.

Książka 1/1 WY

Angielski i francuski słownik obrazkowy : odszukaj słowo według ilustracji, znajdź właściwą ilustrację słowa / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault ; [red. wersji pol. Wiktor Bukato].
Warszawa : Wydawnictwa "Alfa", 1990.

Książka 1/1 WY

Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europey Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" / [oprac. wersji polskiej Joanna Miller].
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop.1998.

Książka 1/1 WY

Anything goes : communicative activities for mixed ability groups : (intermediate) / Krzysztof Dąbrowski, Peter Redmond.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993.

Książka 1/1 WY

Architektura pawilonów wystawowych : funkcja, forma, konstrukcja / Maciej Kysiak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.

Książka 1/1 WY

Architektura znaczeń / Jacek Krenz.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1997.

Książka 1/1 WY

Badania silników spalinowych / Bogdan Żółtowski, Marek Jankowski, Krzysztof Tyszczuk.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 1996.

Książka 1/1 WY

Balcerowicz na gorąco / Piotr Gajdziński.
Poznań : Wydaw. REBIS, 1999.

Książka 1/1 MA WY
   

Rezultaty od 1 do 19 z 558

Spróbuj innego zapytania używając