START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 13

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Analiza polskiego systemu podatkowego : praca zbiorowa / pod kier. Macieja Grabowskiego ; [aut.] Janusz Fiszer, Lucjan Parusiński, Witold Skrok.
Gdańsk ; Warszawa : IBnGR, 1995.

Książka 1/1 MAG WYP

Decentralizacja polskiego systemu budżetowego / Zyta Gilowska, Wojciech Misiąg.
Gdańsk ; Lublin : IBnGR, 1995.

Książka 1/1 MAG P WYP

Finansowanie samorządu terytorialnego w warunkach rozszerzenia jego zadań i przechodzenia do wieloszczeblowej struktury / Zyta Gilowska ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Lublin : IBnGR, 2000.

Książka 2/2 MAG P

Jak budować regionalne systemy innowacji / Ewa Okoń-Horodyńska.
Warszawa : IBnGR, 2000.

Książka 1/1 MAG

Opodatkowanie a wzrost gospodarczy : wybrane zagadnienia z transformacji gospodarczej : praca zbiorowa / red. Maciej H. Grabowski.
Gdańsk : IBnGR, 1995.

Książka 1/1 MAG WYP

Polskie przedsiębiorstwa prywatne : analizy i rekomendacje / Krajowa Izba Gospodarcza ; Instytut Badań na Gospodarką Rynkową i Prawami Własności.
Warszawa : KIG, 1992.

Książka 1/1 MAG

Projekcja polityki kursowej, rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2002 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edmunda Pietrzaka.
Gdańsk : IBnGR, 1998.

Książka 1/1 MAG WYP

Rozmiary przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów / Piotr Tamowicz, Przemysław Rot.
Gdańsk : IBnGR, 2000.

Książka 1/1 MAG

Rynek pieniężny w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych : stan i perspektywy : praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Polański.
Warszawa ; Gdańsk : IBnGR, 1998.

Książka 1/1 MAG

Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce / Zyta Gilowska, Andrzej Mierzwa, Wojciech Misiąg ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Gdańsk : IBnGR, 1997.

Książka 1/1 MAG

Zakres sektora publicznego w Polsce / aut. Elżbieta Malinowska [et al.] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Gdańsk : IBnGR, 1999.

Książka 1/1 MAG P WYP

Zakres sektora publicznego w Polsce : aneksy / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Gdańsk : IBnGR, 1999.

Książka 1/1 MAG P WYP

Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych / Paweł Swianiewicz.
Warszawa : IBnGR, 1996.

Książka 1/1 MAG
     

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Spróbuj innego zapytania używając