START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 020a = 978-83-62751-80-8 . Znalezione 15

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Architektura prawna polityki zagranicznej bezpieczeństwa i obrony na przykładzie rozwiązań NATO i Unii Europejskiej / Bernadeta Roth.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Europejski nakaz aresztowania - geneza, definicja i zakres obowiązywania / Magda Żaneta Latoszek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Katalog środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / Łukasz Rejmer.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Kontrola hierarchicznej zgodności norm przez polski Trybunał Konstytucyjny w latach 2007-2009 / Adam Dymiński.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Ochrona własności intelektualnej w Polsce i UE / Erwin Jonczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Organizacja i tryb funkcjonowania Parlamentu Europejskiego / Anna Zawodnik.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Pozycja Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Izabela Brysiak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Rozwój polityki Unii Europejskiej i dostosowanie prawa krajowego w zakresie sportu - analiza wpływu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Damian Jagolicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Struktura i właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Krzysztof Kośka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Swoboda przepływu kapitału w Unii Europejskiej / Magdalena Łęczycka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej / Joanna Karasińska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

System wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) / Elżbieta Murawska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Systemy ochrony praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej oraz ich wzajemne powiązania przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony / Anna Kowalczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Zjawisko terroryzmu i prawne instrumenty Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem / Michał Grzybowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2011.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Zjawisko terrroryzmu a działania Unii Europejskiej - aspekty prawno-instytucjonalne / Maciej Chilmanowicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1
     

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając