START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 020a = 978-83-62751-80-8 . Znalezione 20

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 20

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Gwarancja ubezpieczeniowa formą wadium oraz zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przy udzielaniu zamówień publicznych / Agata Zalewska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Kontrola udzielania zamówień publicznych na tle ustawy: Prawo zamówień publicznych / Żaneta Diana Kozak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Kosztorys inwestorski, sposoby obliczania ceny ofertowej, a sposoby rozliczania umów o roboty budowlane / Iwona Wołoch.
[Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Opracowanie wzoru specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę przewodu wodociągowego / Hanna Ryszkowska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Przesłanki odrzucenia oferty wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego / Wiesława Starosta.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Przykładowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę: "Prace pielęgnacyjne na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie utrzymania zieleni, wycinki i usuwania drzew oraz krzewów" / Piotr Manarczyk.
[Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Olszewo-Borki (etap I - sala konferencyjna) - specyfikacja istotnych warunków zamówienia / Aneta Gutowska-Grucelska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania dla gminy Koluszki, w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". / Jacek Łaszczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918 E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach / Aneta Fronc.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego "Zakup energii elektrycznej" / Dariusz Maćkiewicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz nawierzchni ulic w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach / Marek Borowiński.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzątanie ciągów pieszych i jezdnych ulic znajdujących się na terenie miasta / Małgorzata Kadzikiewicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu sochaczewskiego w ilości do 400.000 litrów - do 31 grudnia 2011 roku / Stefan Grefkowicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Budowa wodociągu północnego w gminie Olszewo-Borki" / Krzysztof Szewczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Goszczyn / Aneta Sypuła.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: budowa mola spacerowego na terenie części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. "Dzika Plaża" w Nieporęcie / Marta Brysiacz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: modernizacja nawierzchni żwirowo piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę, Somiankowską i Kręgi / Izabela Gargała.
[Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych / Małgorzata Wrzesińska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w latach 2011-2012 - specyfikacja wzorcowa / Ireneusz Góralczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1
   

Rezultaty od 1 do 19 z 20

Spróbuj innego zapytania używając