START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 020a = 978-83-62751-80-8 . Znalezione 15

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Instytucja odrzucenia oferty / Mariola Sokołowska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Konsorcjum czyli współpraca podmiotów w staraniach o wspólną realizację zamówienia publicznego / Edyta Krzemińska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Konstrukcja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przykładzie SIWZ na materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek / Piotr Karolak.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Obowiązki informacyjne zamawiającego / Anna Góralczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę / Radosław Kwiatkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Przedkładanie dokumentów przedmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / Róża Rotter.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Przetarg nieograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane / Anna Armista.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Przetarg nieograniczony na dostawy i usługi / Ineza Banach.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Skuteczność wniesienia wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne / Elżbieta Kawalec.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem konsorcjum / Anna Wyszyńska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Umowy w sprawie zamówień publicznych / Ewa Stężycka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Wykluczenie wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) / Aneta Witkowska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Wynagrodzenie w robotach budowlanych / Jan Seroka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych / Monika Łukawska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Zasada jawności i jej ograniczenia / Marcin Brunon Sroczyński.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1
     

Rezultaty od 1 do 15 z 15

Spróbuj innego zapytania używając