KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 3/2017

red. Leszek Kozioł
3
175 s.
Kozioł, Leszek Red.
morskie terminale kontenerowe
choroby zawodowe szkolenia pracowników bezpieczeństwo i higiena pracy ergonomia pracy Szkolenia BHP ergonomia w transporcie transport towarów niebezpiecznych ergonomia w projektowaniu biur zarządzanie transport zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy coworking środki ochrony indywidualnej bezpieczeństwo dostaw ergonomia zarządzanie aktywami organizacji normy jakości zarządzanie organizacją normy ISO budownictwo biurowe


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/9/227111.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-227111
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/227111

Rekord: