KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2/2015

red. Leszek Kozioł
2
122 s.
Kozioł, Leszek Red.
system logistyczny
sektor energetyczny poradnictwo zawodowe hotelarstwo ergonomia Bezrobocie w Polsce efektywność zatrudnieniowa ekonomia zasiłek dla bezrobotnych usługi hotelarskie ochrona własności intelektualnej poziom życia ergonomia pracy polityka społeczna zarządzanie zasobami ludzkimi warunki życia logistyka opieka nad osobami starszymi projektowanie ergonomiczne edukacja ergonomiczna własność intelektualna szkolnictwo wyższe turystyka obsługa klienta odpady przemysłowe gospodarka Polski gospodarstwa domowe promocja zatrudnienia


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/g/242005.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-242005
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/242005

Rekord: