KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1/2018

red. Leszek Kozioł
1
138 s.
Kozioł, Leszek Red.
technologie informatyczne
osoby z niepełnosprawnością szkolenia pracowników bezpieczeństwo i higiena pracy transformacja gospodarcza przedsiębiorstwo komunalne zarządzanie zasobami ludzkimi nauki o zarządzaniu zarządzanie turystyka ergonomia wypadki przy pracy gospodarka Polski ekoturystyka


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/c1/227132.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-227132
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/227132

Rekord: