KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Edukacja i kształcenie w województwie dolnośląskim wobec potrzeb regionalnego rynku pracy : kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy ; WIEDZA PLUS 2 /

kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy ; WIEDZA PLUS 2 /
pod red. Józefa Dziechciarza, Rafała Szkopa, Jakuba Ryszarda Stempienia.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej,
2007.
113, [1] s.: mapy, rys., tab., wykr.; 24 cm. + Płyta CD-ROM
Bibliogr. s. 107-[108]
978-83-7011-844-0


 praktyki zawodowe
wykształcenie a rynek pracy
regionalny rynek pracy
zatrudnienie a rynek pracy
wiedza plus 2
rynek pracy
województwo dolnośląskie
szkolnictwo a rynek pracy
Śląsk, Dolny
szkolnictwo wyższe
szkolenia pracownicze
samokształcenie
analiza SWOT

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
Rekord:
ISBN: