START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Goszczyn /
Sypuła, Aneta.
Aneta Sypuła.
Warszawa :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej,
[2010].
1
Sikorska, Ewa prom.
WSZiP. Studia Podyplomowe. Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej - I edycja
31677 (to nie jest sygnatura)

prace podyplomowe
zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony

Rodzaj dokumentu:
Prace podyplomowe Jutrzenki

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
(P.1979) Tylko na miejscu 27/10/2012 -