KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 12 /

T. 12 /
pod red. Leszka Boguni.
Prawo (LAW) (NOW )
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2003.
374 s. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2469)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2469)
83-229-1829-1 (całość)


 Znamię "publicznie"
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Rada Główna do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Polska
Niemcy
Skarga indywidualna
Dyskryminacja
Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Kontradyktoryjność
Przestępstwa publicznoskargowe
Prawo karne materialne
Wielka Brytania
Przemoc psychiczna
Oskarżyciel subsydiarny
Zatrudnianie skazanych
Zeznania świadków
Oskarżyciel posiłkowy
Postępowanie mandatowe
Dozór policyjny
Kara grzywny
Świadek incognito
Prawo karne wykonawcze
Pranie brudnych pieniędzy
Prawo karne procesowe
Postępowanie egzekucyjne
Kodyfikacja prawa
Wykroczenia skarbowe
Ofiary przestępstw
Odpowiedzialność osób fizycznych
Środki karne
Prawo karne międzynarodowe
Prawo karne
Edukacja skazanych
Przestępstwa fraudacyjne
Sprawcy nieletni
Prawo do obrony
List żelazny

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
B W.11982 Prawo.NOW B(8) 30 dni Zamów
Rekord:
ISBN: