KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Przegląd Socjologiczny t. 60 z. 2-3/2011 Praca zbiorowa

Praca zbiorowa
red. Zbigniew Bokszański,Marek Czyżewski,Kaja Kaźmierska,Krystyna Lutyńska,Paweł Starosta,Wielisława Warzywoda-Kruszyńska,Jolanta Kulpińska, Marek Czyżewski, Kaja Kaźmierska, Krystyna Lutyńska, Paweł Starosta, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Kulpińska
1
Łódź Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2011
432 s.
Bokszański, Zbigniew Red.
Czyżewski, Marek Red.
Kaźmierska, Kaja Red.
artystyczne wizje miast
miasto codzienny urbanizm etnometodologia pomniki Wrocław znaki wielokulturowość zasoby lokalne nowe centrum Łodzi socjologia miasta odrodzenie miast obszar 1 potencjał rozwojowy global city mieszkańcy miast socjologia architektury krajobraz kulturowy usposobienie młodzież aktywności oddalone estetyzacja antropologia miasta społeczne wytwarzanie miasta nazwy ulic relacyjna geografia skala urbanizacja natury przestrzeń miejska NIMBy miasto ponowoczesne nowe media Gdańsk socjonatura współzarządzanie miastem demokracja partycypacyjna polifonia (wielogłos) mieszczaństwo kultura miejska miejskie mitologie architektura hipertrofia znaków pamięć społeczna grodzenie osiedli lokalny kapitał społeczny przywiązanie do miejsca postawa wobec grodzeń produkcja przestrzeni miasto przemysłowe symbole przestrzeń wartości miejsce przestrzeń publiczna suburbanizacja krajobraz potencjał kreatywny poczucie bezpieczeństwa tożsamość aktywność społeczna strefa podmiejska relacje rewitalizacja rozwój miast Kraków fotografia historia mówiona natura


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/p/88401.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/przeglad-socjologiczny-t-60-z-2-32011-praca-zbiorowa-88401
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/88401

Rekord: