KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 3/2016

red. Leszek Kozioł
3
153 s.
Kozioł, Leszek Red.
jakość produktu
zarządzanie przedsiębiorstwem podatki bezpieczeństwo i higiena pracy marka produktu praca ratowników medycznych kultura pracy zarządzanie zasobami ludzkimi ryzyko zawodowe ergonomia w pracy biurowej zarządzanie jakością w placówce medycznej ergonomia pracy obsługa klienta ergonomia zachowania nabywców rozwój gospodarczy praca kobiet absencja pracowników województwo podkarpackie ekonomia


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/n/227159.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-227159
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/227159

Rekord: