KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2/2017

red. Leszek Kozioł
2
126 s.
Kozioł, Leszek Red.
e-learning w przedsiębiorstwie
jakość kształcenia zarządzanie wiedzą zachowania nabywców Bezrobocie w Polsce ekonomia innowacje w przedsiębiorstwie nadzór właścicielski kary administracyjne marka produktu bezrobocie rejestrowane modele demograficzne kultura bezpieczeństwa zarządzanie marketing świadomość finansowa kształcenie ekonomistów bezpieczeństwo i higiena pracy turystyka Zarządzanie innowacjami szkolnictwo wyższe w Polsce ekoturystyka


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/g2/227152.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-227152
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/227152

Rekord: