KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 1/2015

red. Leszek Kozioł
1
223 s.
Kozioł, Leszek Red.
nadzór korporacyjny
samorząd terytorialny w Polsce zarządzanie wiedzą polityka innowacyjna małe i średnie przedsiębiorstwa negocjacje w przedsiębiorstwie innowacje w przedsiębiorstwie zachowanie konsumenta koniunktura gospodarcza spółka komunalna innowacje w sektorze komunalnym innowacje w sektorze usług produkt turystyczny działalność innowacyjna przedsiębiorstw innowacje w polskiej gospodarce laureacji Polskiej Nagrody Jakości zarządzanie wiedzą w administracji publicznej innowacje w turystyce strategia rozwoju MSP sektor usług nowoczesnych zarządzanie szkołą wyższą dydaktyka konkurencyjność przedsiębiorstwa neurodydaktyka sektor usług polityka informacyjna szkoły wyższej potencjał innowacyjny finansowanie innowacji zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie w samorządzie terytorialnym turystyka CouchSurfing


 Publikacje darmowe

Rodzaj dokumentu:
E-BOOK


Okładka - https://o.ibuk.pl/public/images/okladki/500/3/242526.jpg
Informacje o książce - https://libra.ibuk.pl/reader/zeszyty-naukowe-malopolskiej-wyzszej-szkoly-ekonomicznej-w-tarnowie-leszek-koziol-242526
Spis treści - https://libra.ibuk.pl/toc/242526

Rekord: