START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

040 -Instytucja sporządzająca opis [ , ]

WA CHODKOWSKA
WA CHODKOWSKA

942 -Rodzaj dokumentu [ , ]

Prace podyplomowe Jutrzenki

995 -Działy [ , ]

PRACE PODYPLOMOWE

100 -Hasło główne - nazwa osobowa [1, ]

Sypuła, Aneta.

245 -Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności [1,0]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Goszczyn /
Aneta Sypuła.

260 -Strefa adresu wydawniczego [ , ]

Warszawa :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej,
[2010].

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

Sikorska, Ewa prom.

700 -Hasło dodatkowe - nazwa osobowa [1, ]

WSZiP. Studia Podyplomowe. Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej - I edycja

300 -Strefa opisu fizycznego [ , ]

30 cm.

692 -Pole lokalne - słowa kluczowe [ , ]

prace podyplomowe

692 -Pole lokalne - słowa kluczowe [ , ]

zamówienia publiczne

692 -Pole lokalne - słowa kluczowe [ , ]

przetarg nieograniczony

Egzemplarze

Status udost. Numer inwentarzowy Kierowanie Sygnatura
1P.1979ARCH1979 - ARCHIWUM