KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

    Bezpieczeństwo i edukacja : edukacja elit XXI wieku, bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : edukacja XXI wieku / Aleksandra Skrabacz (red. nauk).
    Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019. - 317 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-65096-91-3

Migracje
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Edukacja zdrowotna
Siły zbrojne RP
Organizacje pozarządowe
Przestępstwa
Ochrona przeciwpowodziowa
Wypadki drogowe
Cybernetyka
Geopolityka
Lifelong Learning
Cyfrowa szkoła
Niepełnosprawność