START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Radwański, Zbigniew.

    Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. 12. wyd.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIV, 399 s. : il. ; 21 cm.
    (Podręczniki Prawnicze)
    ISBN 978-83-255-9874-7     ISBN 978-83-255-9875-4 (e-book)

Zobowiązania
Umowy cywilnoprawne
Przeniesienie praw
Darowizny
Najem
Dzierżawa
Użyczenie
Leasing
Usługi
Kredyty
Wierzyciele
Dłużnicy
Alimenty
Ubezpieczenia gospodarcze
Spółki cywilne
Papiery wartościowe
Przyrzeczenie publiczne
Hazard
Ugody
2017
Podręczniki akademickie

   
W.7170   
W.8260   
W.8261   
W.8262   
W.7171