START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

    Powszechne a szczególne prawo pracy / red. nauk. Ludwik Florek. Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

    Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 381 s. ; 22 cm.
    (Monografie, ISSN 1897-4392)
    ISBN 978-83-264-9829-9 :

Prawo pracy
Powszechne prawo pracy
Szczególne prawo pracy
Prawo urzędnicze
Urzędnicy
Pracodawcy
Umowa o pracę
Administracja publiczna
Zatrudnianie
Zwolnienia indywidualne
Wypowiedzenie umowy o pracę
Czas pracy
Wynagrodzenia
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Służba cywilna
Pracownicy służby cywilnej
Pracownicy sądowi
Pracownicy lotnisk
Nauczyciele akademiccy
Służba publiczna
Świadczenia emerytalne
Świadczenia rentowe
Emerytury
Renty
2016
Pracownicy Chodkowska

   
W.4591   
W.5523