START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Skoczyńska-Prokopowicz.

    Prawo ukraińskie : Teksty - źródła - tłumaczenia : Podręcznik naukowo-dydaktyczny dla studentów prawa, administracji i nauk społecznych = Ukraïns'ke pravo : teksti, džerela, perekladi : naukovodidaktičnij pìdručnik dlâ studentìv prava, admìnìstracìï ì suspìl'nih nauk / Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Ivanna Luchakivska.
    Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - 147, [1] s. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-7996-217-4

Prawo
Historia prawa
Prawo rzymskie
Prawo konstytucyjne
Prawo cywilne
Prawo administracyjne
Prawo pracy
Prawo karne
Wymiar sprawiedliwości
Prawo międzynarodowe
Prawo rolne
Ukraina

   
G.45700