START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

    Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Szkutnika.
    Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 382 s. : il. ; 24 cm.
    (Praca Naukowa)
 
Opracowania przedstawione w referatach na konferencji: "Analiza Internacjonalnych Relacji. Metody i modele w rozwoju regionów", Katowice, czerwiec 2012 r.
    ISBN 978-83-7875-127-4

Mazowieckie, województwo
Rynek kapitałowy
Mieszkania
Polska
Euro (pieniądz)
Europa Środkowo-Wschodnia
Bezrobocie
Przestępczość
Innowacje
Przedsiębiorstwa
Przemysł
Regiony
Rozwój gospodarczy
Technologie informacyjne
Globalizacja
Sieci neuronowe
Opieka zdrowotna
Śląsk
Ubóstwo
Unia Europejska
Starzenie się społeczeństwa
Biopaliwa
Odnawialne źródła energii

   
G.43901