START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Sypuła, Aneta.

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Goszczyn / Aneta Sypuła.
    Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010]. 30 cm.

prace podyplomowe
zamówienia publiczne
przetarg nieograniczony

   
P.1979