START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Florek, Ludwik.

    Prawo pracy / Ludwik Florek. 14. wyd. zm. i zaktualizowane

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - XXIV, 372 s.; 21 cm.
    (Podręczniki Prawnicze)
 
Dla studentów prawa
    ISBN 978-83-255-4211-5.- 978-83-255-4212-2 (e-book)

Prawo pracy
Pracownicy
Odpowiedzialność pracodawcy
Stosunki pracy
Spory pracy
Zbiorowe prawo pracy
Zatrudnienie atypowe
Wynagradzanie
Umowy międzynarodowe
Zwolnienia pracowników
Roszczenia pracowników
Miejsce pracy
Czas pracy
Urlopy
Odpowiedzialność pracownicza
Prawo ochrony pracy
Ubezpieczenia społeczne
Podręczniki akademickie
2012

   
G.41566   
G.42116   
G.42117   
G.42118   
G.41565   
G.41570   
G.41569   
G.41567   
G.41568