KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Ciecierski, Marek.

    Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Marek Ciecierski.
    Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 354 s. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-7611-109-4

Wywiad biznesowy
Zarządzanie
Konkurencyjność
Przedsiębiorstwa transnarodowe
Stany Zjednoczone
Japonia
Szwecja
Francja
Izrael
Chiny
Rosja