START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

    Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia / praca zbiorowa pod red. Macieja Mitręgi.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 240 s.: il.; 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
 
Bibliogr. s. 237-240
    ISBN 978-83-7246-821-5

Model Portera
Marketing relacji
Klienci
Rynki instytucjonalne
Klienci instytucjonalni
Marketing wewnętrzny
Przedsiębiorstwa
Łańcuch dostaw
Logistyka
Kapitał intelektualny
CRM
Sprzedawcy
Dystrybucja towarów
Studium przypadku

   
G.31279