START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

Prawo (LAW)


Zawartość półki


 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1  
2   2001700223766 G.34494 Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Podleś, Marcin.
3   2001700223773 G.34495 Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego / Podleś, Marcin.
4   2002100071445 W.7144 Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych / Podleś, Marcin.
5   2000200474913 G.47491 Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz /
6   2000100192450 K.19245 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
7   2002100020252 W.2025 Podatki 2007 /
8   2002100024502 W.2450 Podatki 2008 /
9   2002100024496 W.2449 Podatki 2009 /
10   2002100024489 W.2448 Podatki 2010 /
11   2002100021204 W.2120 Podatki 2011 /
12   2000200458982 G.45898 Podatki 2015 : z komentarzem Crido Taxand /
13   2000200458975 G.45897 Podatki 2016 : z komentarzem Crido Taxand /
14   2000200459224 G.45922 Podatki 2016 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
15   2000100175217 K.17521 Podatki oraz prawo podatkowe wobec zjawisk kryzysogennych /
16   2002100072824 W.7282 Podatkowy slalom przedsiębiorcy /
17   2002100072831 W.7283 Podatnik versus organ podatkowy /
18   2002100097308 W.9730 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników : prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe /
19   2001700308975 G.35076 Podpis elektroniczny i biometryczne metody identyfikacji : praca zbiorowa /
20   2002100044319 W.4431 Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej /
21   2002100051041 W.5104 Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : raport końcowy z badań /
22   2002100030046 W.3004 Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej /
23   2002100022287 W.2228 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego /
24   2002100042445 W.4244 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego /
25   2000100095416 K.9541 Podstawy prawa cywilnego /
26   2000100095423 K.9542 Podstawy prawa cywilnego /
27   2001700351681 G.39556 Podstawy prawa cywilnego /
28   2001700351698 G.39557 Podstawy prawa cywilnego /
29   2001700351704 G.39558 Podstawy prawa cywilnego /
30   2002100052079 W.5207 Podstawy prawa cywilnego /
31   2002100052086 W.5208 Podstawy prawa cywilnego /
32   2002100052093 W.5209 Podstawy prawa cywilnego /
33   2002100052109 W.5210 Podstawy prawa cywilnego /
34   2002100052116 W.5211 Podstawy prawa cywilnego /
35   2002100052123 W.5212 Podstawy prawa cywilnego /
36   2002100052130 W.5213 Podstawy prawa cywilnego /
37   2002100052147 W.5214 Podstawy prawa cywilnego /
38   2002100052154 W.5215 Podstawy prawa cywilnego /
39   2002100052161 W.5216 Podstawy prawa cywilnego /
40   2002100052178 W.5217 Podstawy prawa cywilnego /
41   2002100052185 W.5218 Podstawy prawa cywilnego /
42   2002100052192 W.5219 Podstawy prawa cywilnego /
43   2002100052208 W.5220 Podstawy prawa cywilnego /
44   2002100064683 W.6468 Podstawy prawa cywilnego /
45   2002100065055 W.6505 Podstawy prawa cywilnego /
46   2002100052215 W.5221 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 1, Prawo cywilne /
47   2002100052222 W.5222 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 2, Prawo handlowe /
48   2002100006386 W.638 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji /
49   2002100006393 W.639 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji /
50   2000200468073 G.46807 Podstawy prawa dla ekonomistów /
51   2000200468417 G.46841 Podstawy prawa dla ekonomistów /
52   2000200468400 G.46840 Podstawy prawa dla ekonomistów /
53   2000200468394 G.46839 Podstawy prawa dla ekonomistów /
54   2000200468387 G.46838 Podstawy prawa dla ekonomistów /
55   2000200468370 G.46837 Podstawy prawa dla ekonomistów /
56   2000200468363 G.46836 Podstawy prawa dla ekonomistów /
57   2000200468356 G.46835 Podstawy prawa dla ekonomistów /
58   2000200468349 G.46834 Podstawy prawa dla ekonomistów /
59   2000200468332 G.46833 Podstawy prawa dla ekonomistów /
60   2000200468325 G.46832 Podstawy prawa dla ekonomistów /
61   2000200468318 G.46831 Podstawy prawa dla ekonomistów /
62   2000200468301 G.46830 Podstawy prawa dla ekonomistów /
63   2000200468295 G.46829 Podstawy prawa dla ekonomistów /
64   2000200468288 G.46828 Podstawy prawa dla ekonomistów /
65   2000200468271 G.46827 Podstawy prawa dla ekonomistów /
66   2000200479239 G.47923 Podstawy prawa dla ekonomistów /
67   2000200520757 G.52075 Podstawy prawa dla ekonomistów /
68   2002100015449 W.1544 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu /
69   2000100166628 K.16662 Podstawy prawa w gospodarce /
70   2002100029781 W.2978 Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE /
71   2002100042308 W.4230 Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej = I fondamenti della regolazione della relazioni stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana /
72   2002100064386 W.6438 Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich /
73   2002100015890 W.1589 Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią /
74   2002100004344 W.434 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
75   2002100004351 W.435 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
76   2002100020306 W.2030 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
77   2002100020313 W.2031 Podstawy ubezpieczeń. T. 2, Produkty : podręcznik /
78   2002100024571 W.2457 Podstawy ubezpieczeń. T. 3, Przedsiębiorstwo : podręcznik /
79   2002100020351 W.2035 Podstawy wyceny nieruchomości /
80   2002100045255 W.4525 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej /
81   2001700223841 G.34502 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin.
82   2002100044500 W.4450 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin.
83   2001700294858 G.36558 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł.
84   2001700294902 G.36559 Środki ochrony praw własności intelektualnej / Podrecki, Paweł.
85   2001700371016 G.41592 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2002100040953 W.4095 Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi /
87   2002100003323 W.332 Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna /
88   2002100094994 W.9499 Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = the practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI Century /
89   2002100074538 W.7453 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia /
90   2002100080799 W.8079 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia /
91   2002100065796 W.6579 Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego /
92   2002100060203 W.6020 Pranie brudnych pieniędzy /
93   2002100060210 W.6021 Pranie brudnych pieniędzy /
94   2002100096295 W.9629 Pranie brudnych pieniędzy /
95   2000100179802 K.17980 Prawa cudzoziemców umieszczonych w aresztach w celu wydalenia i strzeżonym ośrodku : raport /
96   2000100116869 K.11686 Prawa człowieka : zarys wykładu /
97   2000100116876 K.11687 Prawa człowieka : zarys wykładu /
98   2000100144350 K.14435 Prawa człowieka : zarys wykładu /
99   2000100144367 K.14436 Prawa człowieka : zarys wykładu /
100   2000100144374 K.14437 Prawa człowieka : zarys wykładu /
101   2000100053218 K.5321 Prawa Człowieka : humanistyczne zeszyty naukowe nr 8(2002).
102   2000100062050 K.6205 Prawa człowieka : zarys wykładu /
103   2000100062074 K.6207 Prawa człowieka : zarys wykładu /
104   2000100130803 K.13080 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
105   2001700338057 G.38011 Prawa człowieka : zarys wykładu /
106   2001700338064 G.38012 Prawa człowieka : zarys wykładu /
107   2001700338071 G.38013 Prawa człowieka : zarys wykładu /
108   2001700203935 G.31916 Prawa człowieka : zarys wykładu /
109   2002100000520 W.52 Prawa człowieka : zarys wykładu /
110   2002100000537 W.53 Prawa człowieka : zarys wykładu /
111   2002100000544 W.54 Prawa człowieka : zarys wykładu /
112   2002100031500 W.3150 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
113   2002100037731 W.3773 Prawa człowieka : zarys wykładu /
114   2002100037748 W.3774 Prawa człowieka : zarys wykładu /
115   2002100037755 W.3775 Prawa człowieka : zarys wykładu /
116   2002100037762 W.3776 Prawa człowieka : zarys wykładu /
117   2002100037779 W.3777 Prawa człowieka : zarys wykładu /
118   2002100039612 W.3961 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych /
119   2002100042872 W.4287 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
120   2002100070080 W.7008 Prawa człowieka : wybór źródeł /
121   2002100096790 W.9679 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych /
122   2002100063112 W.6311 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 7 (2000) /
123   2002100003705 W.370 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
124   2002100003712 W.371 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
125   2002100003729 W.372 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
126   2002100003736 W.373 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
127   2001700228105 G.34295 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
128   2001700228112 G.34296 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
129   2002100000551 W.55 Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji /
130   2002100000568 W.56 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
131   2002100037960 W.3796 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
132   2002100037977 W.3797 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
133   2002100003682 W.368 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe /
134   2002100062672 W.6267 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa /
135   2000200517924 G.51792 Prawa człowieka i zrównoważony rozwój : konwergencja czy dywergencja idei i polityki /
136   2000200517917 G.51791 Prawa człowieka i zrównoważony rozwój : konwergencja czy dywergencja idei i polityki /
137   2001700282794 G.28988 Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej /
138   2000100179932 K.17993 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego /
139   2002100013896 W.1389 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego /
140   2000200521556 G.52155 Prawa człowieka wobec koncepcji human security /
141   2002100037724 W.3772 Prawa człowieka, prawa rodziny : 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN /
142   2000100149614 K.14961 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny /
143   2001700326573 G.36812 Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska : zarys encyklopedyczny /
144   2000100179956 K.17995 Prawa i wolności I i II generacji /
145   2002100003699 W.369 Prawa i wolności I i II generacji /
146   2002100019539 W.1953 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP /
147   2002100019546 W.1954 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP /
148   2000100161753 K.16175 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
149   2000100162804 K.16280 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
150   2001700360911 G.40541 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
151   2001700360928 G.40542 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
152   2002100037984 W.3798 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
153   2000200426745 G.42674 Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce /
154   2002100088320 W.8832 Prawa pacjenta /
155   2002100088337 W.8833 Prawa pacjenta /
156   2002100040533 W.4053 Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej /
157   2002100047990 W.4799 Prawa reprodukcyjne Polek i Polaków : materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarną Grupę Kobiet, Polski Parlamentarny Zespół ds. Ludności i Rozwoju oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), 9 grudnia 2003 r. /
158   2002100071520 W.7152 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego /
159   2002100093430 W.9343 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego /
160   2002100047136 W.4713 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech /
161   2002100073227 W.7322 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech /
162   2002100088979 W.8897 Prawna ochrona zdrowia pacjenta /
163   2002100043800 W.4380 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
164   2002100076174 W.7617 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
165   2002100015425 W.1542 Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego /
166   2000100179819 K.17981 Prawne aspekty wolności : zbiór studiów /
167   2002100090798 W.9079 Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej /
168   2000200454212 G.45421 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną /
169   2001700332765 G.37480 Prawniczy słownik wyrazów trudnych /
170   2002100069039 W.6903 Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. /
171   2000200448792 G.44879 Prawo a gospodarka : zagadnienia ekonomiczne i prawne /
172   2001700373430 G.41834 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
173   2000200427704 G.42770 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 2 /
174   2000200427711 G.42771 Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 1 /
175   2002100010505 W.1050 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
176   2002100010512 W.1051 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
177   2000200449225 G.44922 Prawo administracyjne : ćwiczenia /
178   2002100046795 W.4679 Prawo administracyjne : ćwiczenia, prace studyjne /
179   2002100050396 W.5039 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
180   2002100065789 W.6578 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
181   2002100080034 W.8003 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
182   2002100080041 W.8004 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
183   2002100080058 W.8005 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
184   2002100080065 W.8006 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
185   2002100080072 W.8007 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
186   2000200504504 G.50450 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego /
187   2000200504498 G.50449 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego /
188   2000200504481 G.50448 Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego /
189   2000200505099 G.50509 Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2020 /
190   2000200505082 G.50508 Prawo administracyjne : zbiór przepisów 2020 /
191   2000100106563 K.10656 Prawo administracyjne /
192   2001700166919 G.21711 Prawo administracyjne /
193   2001700276663 G.28173 Prawo administracyjne /
194   2001700295473 G.38658 Prawo administracyjne /
195   2001700295480 G.38659 Prawo administracyjne /
196   2001700295497 G.38660 Prawo administracyjne /
197   2001700329307 G.37101 Prawo administracyjne /
198   2001700219608 G.33489 Prawo administracyjne /
199   2001700219615 G.33490 Prawo administracyjne /
200   2001700219653 G.33494 Prawo administracyjne /
201   2001700219677 G.33496 Prawo administracyjne /
202   2001700294988 G.36589 Prawo administracyjne /
203   2001700295022 G.36591 Prawo administracyjne /
204   2001700294964 G.36592 Prawo administracyjne /
205   2002100009585 W.958 Prawo administracyjne /
206   2002100009592 W.959 Prawo administracyjne /
207   2002100009608 W.960 Prawo administracyjne /
208   2002100009615 W.961 Prawo administracyjne /
209   2002100009677 W.967 Prawo administracyjne /
210   2002100010086 W.1008 Prawo administracyjne /
211   2002100010093 W.1009 Prawo administracyjne /
212   2002100010109 W.1010 Prawo administracyjne /
213   2002100010116 W.1011 Prawo administracyjne /
214   2002100010123 W.1012 Prawo administracyjne /
215   2002100010215 W.1021 Prawo administracyjne /
216   2002100010222 W.1022 Prawo administracyjne /
217   2002100010239 W.1023 Prawo administracyjne /
218   2002100010246 W.1024 Prawo administracyjne /
219   2002100010253 W.1025 Prawo administracyjne /
220   2002100010260 W.1026 Prawo administracyjne /
221   2002100010277 W.1027 Prawo administracyjne /
222   2002100010284 W.1028 Prawo administracyjne /
223   2002100010529 W.1052 Prawo administracyjne /
224   2002100050402 W.5040 Prawo administracyjne /
225   2002100050419 W.5041 Prawo administracyjne /
226   2002100050747 W.5074 Prawo administracyjne /
227   2002100050754 W.5075 Prawo administracyjne /
228   2002100050761 W.5076 Prawo administracyjne /
229   2002100050778 W.5077 Prawo administracyjne /
230   2002100050785 W.5078 Prawo administracyjne /
231   2002100050792 W.5079 Prawo administracyjne /
232   2002100050808 W.5080 Prawo administracyjne /
233   2002100050815 W.5081 Prawo administracyjne /
234   2002100050822 W.5082 Prawo administracyjne /
235   2002100050839 W.5083 Prawo administracyjne /
236   2002100050846 W.5084 Prawo administracyjne /
237   2002100050853 W.5085 Prawo administracyjne /
238   2002100050860 W.5086 Prawo administracyjne /
239   2002100050877 W.5087 Prawo administracyjne /
240   2002100050884 W.5088 Prawo administracyjne /
241   2002100050891 W.5089 Prawo administracyjne /
242   2002100051393 W.5139 Prawo administracyjne /
243   2002100070660 W.7066 Prawo administracyjne /
244   2002100073821 W.7382 Prawo administracyjne /
245   2002100073838 W.7383 Prawo administracyjne /
246   2002100079755 W.7975 Prawo administracyjne /
247   2002100079762 W.7976 Prawo administracyjne /
248   2002100079779 W.7977 Prawo administracyjne /
249   2002100079786 W.7978 Prawo administracyjne /
250   2000200522737 G.52273 Prawo administracyjne /
251   2000200522744 G.52274 Prawo administracyjne /
252   2000200525615 G.52561 Prawo administracyjne /
253   2000200525608 G.52560 Prawo administracyjne /
254   2000200525592 G.52559 Prawo administracyjne /
255   2000200502111 G.50211 Prawo administracyjne dziś i jutro /
256   2000200502104 G.50210 Prawo administracyjne dziś i jutro /
257   2000200502098 G.50209 Prawo administracyjne dziś i jutro /
258   2002100043701 W.4370 Prawo administracyjne materialne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
259   2001700193014 G.30833 Prawo administracyjne materialne /
260   2002100011472 W.1147 Prawo administracyjne materialne /
261   2002100070394 W.7039 Prawo administracyjne materialne /
262   2002100070400 W.7040 Prawo administracyjne materialne /
263   2002100070417 W.7041 Prawo administracyjne materialne /
264   2002100070424 W.7042 Prawo administracyjne materialne /
265   2002100070431 W.7043 Prawo administracyjne materialne /
266   2002100080003 W.8000 Prawo administracyjne materialne /
267   2002100080010 W.8001 Prawo administracyjne materialne /
268   2002100080027 W.8002 Prawo administracyjne materialne /
269   2002100087910 W.8791 Prawo administracyjne materialne /
270   2002100087927 W.8792 Prawo administracyjne materialne /
271   2002100002999 W.299 Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 /
272   2001700203553 G.31899 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
273   2001700203607 G.31901 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
274   2002100002609 W.260 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
275   2002100003002 W.300 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
276   2001700166933 G.13955 Prawo bankowe : komentarz /
277   2002100002746 W.274 Prawo bankowe : komentarz /
278   2002100040618 W.4061 Prawo bankowe : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-92 /
279   2002100040625 W.4062 Prawo bankowe : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 92A-194 /
280   2000200502838 G.50283 Prawo bankowe : komentarz /
281   2000200514084 G.51408 Prawo bankowe : komentarz do przepisów cywilnoprawnych /
282   2000200521563 G.52156 Prawo bankowe : komentarz do przepisów cywilnoprawnych /
283   2001700371931 G.41683 Prawo bankowe /
284   2001700371948 G.41684 Prawo bankowe /
285   2001700371955 G.41685 Prawo bankowe /
286   2002100001350 W.135 Prawo bankowe /
287   2002100001367 W.136 Prawo bankowe /
288   2002100001374 W.137 Prawo bankowe /
289   2002100008793 W.879 Prawo bankowe /
290   2002100008809 W.880 Prawo bankowe /
291   2002100051447 W.5144 Prawo bankowe /
292   2002100072428 W.7242 Prawo bankowe /
293   2001700209036 G.32390 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym /
294   2002100051454 W.5145 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym /
295   2000200460527 G.46052 Prawo bilansowe a prawo podatkowe /
296   2001700225227 G.33983 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
297   2001700225234 G.33984 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
298   2002100051461 W.5146 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
299   2002100051478 W.5147 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
300   2000200468486 G.46848 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne /
301   2000200468479 G.46847 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne /
302   2002100079366 W.7936 Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi publiczne : ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu
303   2002100096233 W.9623 Prawo budowlane : komentarz /
304   2002100003446 W.344 Prawo budowlane /
305   2002100046313 W.4631 Prawo budowlane /
306   2002100071131 W.7113 Prawo budowlane /
307   2000100027141 K.2714 Prawo budżetowe : zbiór przepisów z objaśnieniami /
308   2002100093003 W.9300 Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce /
309   2001700360294 G.40479 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy /
310   2002100039773 W.3977 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
311   2002100055346 W.5534 Prawo cywilne : część ogólna /
312   2002100092631 W.9263 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy /
313   2002100093379 W.9337 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
314   2000100157480 K.15748 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
315   2000200420125 G.42012 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
316   2000200420118 G.42011 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
317   2000200420095 G.42009 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
318   2000200420088 G.42008 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
319   2000200420071 G.42007 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
320   2000100180433 K.18043 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
321   2000100180440 K.18044 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
322   2000100180457 K.18045 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
323   2002100007413 W.741 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
324   2002100007420 W.742 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
325   2002100007437 W.743 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
326   2002100007444 W.744 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
327   2000100204092 K.20409 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
328   2002100052512 W.5251 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
329   2002100052529 W.5252 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
330   2000200462620 G.46262 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
331   2002100080348 W.8034 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
332   2002100088740 W.8874 Prawo cywilne w pigułce /
333   2000100058466 K.5846 Prawo dewizowe : akty prawne regulujące gospodarkę dewizową w zakresie granicznej kontroli dewizowej (nowelizacja) /
334   2000200437642 G.43764 Prawo dla ekonomistów : podręcznik akademicki /
335   2002100069046 W.6904 Prawo dla obywatela : podręcznik. Raport o korupcji /
336   2002100038028 W.3802 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
337   2002100038035 W.3803 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
338   2002100038042 W.3804 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
339   2002100027602 W.2760 Prawo do dobrej administracji /
340   2002100027619 W.2761 Prawo do dobrej administracji /
341   2002100037991 W.3799 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
342   2002100038004 W.3800 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
343   2002100038011 W.3801 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
344   2002100085459 W.8545 Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego /
345   2002100076068 W.7606 Prawo dyplomatyczne i konsularne : wybór dokumentów /
346   2002100046009 W.4600 Prawo działalności gospodarczej z praktycznym komentarzem /
347   2000100166253 K.16625 Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 /
348   2002100008540 W.854 Prawo europejskie : zarys wykładu /
349   2002100030015 W.3001 Prawo europejskie : zarys wykładu /
350   2002100030022 W.3002 Prawo europejskie : zarys wykładu /
351   2002100047334 W.4733 Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej /
352   2000100115688 K.11568 Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
353   2002100079373 W.7937 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
354   2002100079380 W.7938 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
355   2000200488125 G.48812 Prawo finansowe : wybrane zagadnienia /
356   2000200503064 G.50306 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
357   2000200520610 G.52061 Prawo finansowe : wybrane zagadnienia /
358   2001700338088 G.38014 Prawo finansowe /
359   2001700338095 G.38015 Prawo finansowe /
360   2001700338101 G.38016 Prawo finansowe /
361   2001700318561 G.36043 Prawo finansowe /
362   2000200432227 G.43222 Prawo finansowe /
363   2000200432234 G.43223 Prawo finansowe /
364   2002100013261 W.1326 Prawo finansowe /
365   2002100013278 W.1327 Prawo finansowe /
366   2002100001282 W.128 Prawo finansowe /
367   2002100023789 W.2378 Prawo finansowe /
368   2002100023796 W.2379 Prawo finansowe /
369   2000200447535 G.44753 Prawo finansowe /
370   2002100053960 W.5396 Prawo finansowe /
371   2002100053977 W.5397 Prawo finansowe /
372   2002100053984 W.5398 Prawo finansowe /
373   2002100073845 W.7384 Prawo finansowe /
374   2002100073852 W.7385 Prawo finansowe /
375   2002100081390 W.8139 Prawo finansowe /
376   2002100081406 W.8140 Prawo finansowe /
377   2002100081413 W.8141 Prawo finansowe /
378   2002100094970 W.9497 Prawo finansowe samorządu terytorialnego : Local Finance Law /
379   2000200482727 G.48272 Prawo finansowe w pigułce /
380   2002100095014 W.9501 Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century /
381   2000200464594 G.46459 Prawo finansów publicznych /
382   2000200474074 G.47407 Prawo finansów publicznych /
383   2000200474081 G.47408 Prawo finansów publicznych /
384   2000200431336 G.43133 Prawo geodezyjne i kartograficzne /
385   2000100149010 K.14901 Prawo gospodarcze : kompendium /
386   2001700328799 G.37035 Prawo gospodarcze : kompendium /
387   2001700331928 G.37392 Prawo gospodarcze : kompendium /
388   2001700331959 G.37395 Prawo gospodarcze : kompendium /
389   2001700331966 G.37396 Prawo gospodarcze : kompendium /
390   2001700332000 G.37400 Prawo gospodarcze : kompendium /
391   2001700332017 G.37401 Prawo gospodarcze : kompendium /
392   2001700328829 G.37038 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
393   2000200419440 G.41944 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
394   2000200419433 G.41943 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
395   2000200419426 G.41942 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
396   2000100200902 K.20090 Prawo gospodarcze : kompendium /
397   2002100012486 W.1248 Prawo gospodarcze : kompendium /
398   2002100012493 W.1249 Prawo gospodarcze : kompendium /
399   2002100012509 W.1250 Prawo gospodarcze : kompendium /
400   2002100012516 W.1251 Prawo gospodarcze : kompendium /
401   2002100012523 W.1252 Prawo gospodarcze : kompendium /
402   2002100012691 W.1269 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
403   2002100012707 W.1270 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
404   2002100012714 W.1271 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
405   2002100012721 W.1272 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
406   2002100012738 W.1273 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
407   2002100012745 W.1274 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
408   2002100012752 W.1275 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
409   2002100012769 W.1276 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
410   2002100012776 W.1277 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
411   2002100012783 W.1278 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
412   2002100012790 W.1279 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
413   2002100012806 W.1280 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
414   2000200519362 G.51936 Prawo gospodarcze : kompendium /
415   2000200519355 G.51935 Prawo gospodarcze : kompendium /
416   2002100012394 W.1239 Prawo gospodarcze i handlowe /
417   2002100012400 W.1240 Prawo gospodarcze i handlowe /
418   2002100012417 W.1241 Prawo gospodarcze i handlowe /
419   2000200454267 G.45426 Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice /
420   2002100012387 W.1238 Prawo gospodarcze prywatne /
421   2000100187685 K.18768 Prawo gospodarcze publiczne /
422   2000100187692 K.18769 Prawo gospodarcze publiczne /
423   2000100187708 K.18770 Prawo gospodarcze publiczne /
424   2000100187715 K.18771 Prawo gospodarcze publiczne /
425   2000100187722 K.18772 Prawo gospodarcze publiczne /
426   2002100012356 W.1235 Prawo gospodarcze publiczne /
427   2002100012363 W.1236 Prawo gospodarcze publiczne /
428   2002100012370 W.1237 Prawo gospodarcze publiczne /
429   2002100031746 W.3174 Prawo gospodarcze publiczne /
430   2002100045125 W.4512 Prawo gospodarcze publiczne /
431   2000200513711 G.51371 Prawo gospodarcze publiczne /
432   2000200513704 G.51370 Prawo gospodarcze publiczne /
433   2000200513698 G.51369 Prawo gospodarcze publiczne /
434   2002100095151 W.9515 Prawo gospodarcze publiczne /
435   2002100095168 W.9516 Prawo gospodarcze publiczne /
436   2000200518297 G.51829 Prawo gospodarcze publiczne /
437   2002100056244 W.5624 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
438   2000200488569 G.48856 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
439   2002100093027 W.9302 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
440   2000200513681 G.51368 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
441   2000200513674 G.51367 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
442   2001700329802 G.37182 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
443   2001700329819 G.37183 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
444   2001700329826 G.37184 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
445   2000100187616 K.18761 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
446   2002100025042 W.2504 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
447   2002100065178 W.6517 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
448   2002100065185 W.6518 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
449   2002100065192 W.6519 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
450   2002100065208 W.6520 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
451   2002100065215 W.6521 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
452   2002100065222 W.6522 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
453   2001700303604 G.34548 Prawo handlowe - część ogólna /
454   2001700345147 G.34549 Prawo handlowe - część ogólna /
455   2002100029859 W.2985 Prawo handlowe : spółki handlowe, umowy gospodarcze /
456   2002100065574 W.6557 Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice /
457   2001700210544 G.32595 Prawo handlowe /
458   2002100003965 W.396 Prawo handlowe /
459   2002100003972 W.397 Prawo handlowe /
460   2000100204108 K.20410 Prawo handlowe /
461   2002100064898 W.6489 Prawo handlowe /
462   2002100064904 W.6490 Prawo handlowe /
463   2002100041882 W.4188 Prawo handlowe dla ekonomistów /
464   2002100041899 W.4189 Prawo handlowe dla ekonomistów /
465   2001700328874 G.37043 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
466   2001700328898 G.37045 Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
467   2002100093034 W.9303 Prawo handlowe w pigułce /
468   2002100014893 W.1489 Prawo handlu elektronicznego /
469   2002100012349 W.1234 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
470   2002100040229 W.4022 Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej /
471   2002100093041 W.9304 Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce /
472   2002100002739 W.273 Prawo informacji : prawo do informacji /
473   2002100003576 W.357 Prawo informacji : prawo do informacji /
474   2002100046771 W.4677 Prawo karne /
475   2001700322919 G.36471 Prawo karne : testy /
476   2001700328928 G.37048 Prawo karne : testy /
477   2002100005051 W.505 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa /
478   2002100067370 W.6737 Prawo karne : testy /
479   2002100093478 W.9347 Prawo karne : testy /
480   2000200521648 G.52164 Prawo karne : zbiór przepisów /
481   2001700208107 G.32402 Prawo karne /
482   2001700226033 G.34067 Prawo karne /
483   2002100067363 W.6736 Prawo karne /
484   2002100069459 W.6945 Prawo karne /
485   2000200521631 G.52163 Prawo karne /
486   2000200521624 G.52162 Prawo karne /
487   2002100043152 W.4315 Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
488   2001700225777 G.34041 Prawo karne materialne : część ogólna /
489   2001700312873 G.35465 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
490   2002100074514 W.7451 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
491   2002100074897 W.7489 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
492   2002100074903 W.7490 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
493   2002100074910 W.7491 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
494   2002100074927 W.7492 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
495   2002100074934 W.7493 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
496   2001700296302 G.38741 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
497   2002100068063 W.6806 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
498   2002100068070 W.6807 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
499   2002100068087 W.6808 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
500   2002100068094 W.6809 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
501   2001700360300 G.40480 Prawo karne procesowe : kazusy /
502   2001700360317 G.40481 Prawo karne procesowe : kazusy /
503   2001700360324 G.40482 Prawo karne procesowe : kazusy /
504   2001700222868 G.33811 Prawo karne procesowe : kazusy /
505   2002100067394 W.6739 Prawo karne procesowe : kazusy /
506   2002100046573 W.4657 Prawo karne w zarysie : część szczególna /
507   2002100046580 W.4658 Prawo karne w zarysie : nauka o ustawie karnej i o przestępstwie /
508   2001700202358 G.31785 Prawo konstytucyjne : wybór aktów prawnych /
509   2002100008281 W.828 Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów /
510   2002100039759 W.3975 Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia /
511   2002100044739 W.4473 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura /
512   2002100073111 W.7311 Prawo konstytucyjne : konstytucja, partie polityczne, umowy międzynarodowe, regulamin Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, trybunały, inne /
513   2002100074576 W.7457 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura /
514   2002100004900 W.490 Prawo konstytucyjne /
515   2002100004917 W.491 Prawo konstytucyjne /
516   2002100023727 W.2372 Prawo konstytucyjne /
517   2002100032507 W.3250 Prawo konstytucyjne /
518   2002100032514 W.3251 Prawo konstytucyjne /
519   2002100040908 W.4090 Prawo konstytucyjne /
520   2002100081468 W.8146 Prawo konstytucyjne /
521   2002100081475 W.8147 Prawo konstytucyjne /
522   2001700326450 G.36800 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
523   2001700326467 G.36801 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
524   2001700326474 G.36802 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
525   2002100069695 W.6969 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
526   2002100081871 W.8187 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
527   2002100081888 W.8188 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
528   2002100081895 W.8189 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
529   2002100081901 W.8190 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
530   2002100081918 W.8191 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
531   2002100081925 W.8192 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
532   2002100090224 W.9022 Prawo konsularne : wybór źródeł /
533   2000100110324 K.11032 Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite /
534   2002100046016 W.4601 Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem /
535   2002100013476 W.1347 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym /
536   2002100013483 W.1348 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym /
537   2002100040694 W.4069 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie /
538   2000200421733 G.42173 Prawo mediów /
539   2002100052437 W.5243 Prawo mediów /
540   2002100074958 W.7495 Prawo medyczne : teksty jednolite /
541   2000100100790 K.10079 Prawo międzynarodowe : materiały do studiów /
542   2002100008298 W.829 Prawo międzynarodowe publiczne : zbiór przepisów /
543   2002100075979 W.7597 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
544   2002100075986 W.7598 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
545   2000100139127 K.13912 Prawo międzynarodowe publiczne /
546   2000100139134 K.13913 Prawo międzynarodowe publiczne /
547   2002100076136 W.7613 Prawo międzynarodowe publiczne /
548   2000100168837 K.16883 Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz 15-18 maja 2002 /
549   2001700206820 G.32228 Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej /
550   2000200449232 G.44923 Prawo nie tylko dla prawników : encyklopedia /
551   2002100031449 W.3144 Prawo nieruchomości : praca zbiorowa /
552   2000100181409 K.18140 Prawo o szkolnictwie wyższym : komentarz /
553   2001700199160 G.31389 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
554   2001700351568 G.39548 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
555   2000200451983 G.45198 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
556   2000200451990 G.45199 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
557   2000200452003 G.45200 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
558   2002100076297 W.7629 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
559   2002100076303 W.7630 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
560   2002100076310 W.7631 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
561   2002100096240 W.9624 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
562   2000100143018 K.14301 Prawo ochrony środowiska /
563   2001700350240 G.39444 Prawo ochrony środowiska /
564   2002100008045 W.804 Prawo ochrony środowiska /
565   2002100008052 W.805 Prawo ochrony środowiska /
566   2002100076327 W.7632 Prawo ochrony środowiska /
567   2002100076334 W.7633 Prawo ochrony środowiska /
568   2002100076341 W.7634 Prawo ochrony środowiska /
569   2002100076358 W.7635 Prawo ochrony środowiska /
570   2002100076365 W.7636 Prawo ochrony środowiska /
571   2002100076433 W.7643 Prawo ochrony środowiska /
572   2002100079397 W.7939 Prawo ochrony środowiska /
573   2002100079403 W.7940 Prawo ochrony środowiska /
574   2000200519034 G.51903 Prawo ochrony środowiska /
575   2000200519027 G.51902 Prawo ochrony środowiska /
576   2000100166635 K.16663 Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej /
577   2001700209005 G.32410 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa /
578   2002100053892 W.5389 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa /
579   2000100022023 K.2202 Prawo podatkowe : opracowanie analityczne /
580   2002100021792 W.2179 Prawo podatkowe : część ogólna i szczegółowa /
581   2000200521655 G.52165 Prawo podatkowe : przepisy 2020 /
582   2002100002623 W.262 Prawo podatkowe /
583   2002100002630 W.263 Prawo podatkowe /
584   2002100012813 W.1281 Prawo podatkowe /
585   2002100046177 W.4617 Prawo podatkowe /
586   2002100070707 W.7070 Prawo podatkowe /
587   2000200517030 G.51703 Prawo podatkowe /
588   2000200517023 G.51702 Prawo podatkowe /
589   2000200517016 G.51701 Prawo podatkowe /
590   2000200517009 G.51700 Prawo podatkowe /
591   2000200510512 G.51051 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
592   2000200521662 G.52166 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
593   2002100045545 W.4554 Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 : wybór źródeł /
594   2002100001664 W.166 Prawo pracy : zarys wykładu /
595   2002100004382 W.438 Prawo pracy : zarys wykładu /
596   2002100004399 W.439 Prawo pracy : zarys wykładu /
597   2002100042087 W.4208 Prawo pracy : z aktualnych zagadnień : materiały konferencji, Tykocin 8-10 maja 1998 r. /
598   2002100079717 W.7971 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi /
599   2002100079724 W.7972 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi /
600   2002100001626 W.162 Prawo pracy /
601   2002100001633 W.163 Prawo pracy /
602   2002100004023 W.402 Prawo pracy /
603   2002100004030 W.403 Prawo pracy /
604   2002100004047 W.404 Prawo pracy /
605   2002100004054 W.405 Prawo pracy /
606   2002100077515 W.7751 Prawo pracy /
607   2002100077522 W.7752 Prawo pracy /
608   2002100024526 W.2452 Prawo pracy 2008 /
609   2001700218908 G.33385 Prawo pracy 2009 : obowiązki pracodawcy wobec pracowników /
610   2002100024533 W.2453 Prawo pracy 2009 /
611   2002100041912 W.4191 Prawo pracy 2010 /
612   2001700328317 G.36986 Prawo pracy 2011 /
613   2002100011762 W.1176 Prawo pracy 2011 /
614   2000200498100 G.49810 Prawo pracy 2020 /
615   2001700342733 G.38492 Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego przygotowana z inicjatywy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk /
616   2000100087596 K.8759 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania /
617   2000100087633 K.8763 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania /
618   2002100079731 W.7973 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
619   2002100079748 W.7974 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
620   2002100040939 W.4093 Prawo pracy RP w obliczu przemian /
621   2002100043923 W.4392 Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności : materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21-22 września 2001 r. /
622   2000200423249 G.42324 Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej : księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz /
623   2002100098442 W.9844 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
624   2002100098459 W.9845 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
625   2002100098466 W.9846 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
626   2002100060432 W.6043 Prawo przedsiębiorcy /
627   2002100013933 W.1393 Prawo rodzinne w dobie przemian /
628   2001700349565 G.39376 Prawo rolne /
629   2001700349572 G.39377 Prawo rolne /
630   2001700223940 G.34512 Prawo rolne /
631   2001700304076 G.34595 Prawo rolne /
632   2001700304106 G.34598 Prawo rolne /
633   2001700294889 G.36593 Prawo rolne /
634   2001700324050 G.36598 Prawo rolne /
635   2001700323954 G.36599 Prawo rolne /
636   2001700323947 G.36600 Prawo rolne /
637   2001700323930 G.36601 Prawo rolne /
638   2001700323985 G.36602 Prawo rolne /
639   2002100008663 W.866 Prawo rolne /
640   2002100008670 W.867 Prawo rolne /
641   2002100008687 W.868 Prawo rolne /
642   2002100008694 W.869 Prawo rolne /
643   2002100008700 W.870 Prawo rolne /
644   2002100008717 W.871 Prawo rolne /
645   2002100065444 W.6544 Prawo rolne /
646   2002100065451 W.6545 Prawo rolne /
647   2002100065468 W.6546 Prawo rolne /
648   2002100065475 W.6547 Prawo rolne /
649   2002100065598 W.6559 Prawo rolne /
650   2002100065604 W.6560 Prawo rolne /
651   2002100065611 W.6561 Prawo rolne /
652   2002100065628 W.6562 Prawo rolne /
653   2002100065635 W.6563 Prawo rolne /
654   2002100065642 W.6564 Prawo rolne /
655   2002100065871 W.6587 Prawo rolne /
656   2002100065888 W.6588 Prawo rolne /
657   2002100065895 W.6589 Prawo rolne /
658   2002100065901 W.6590 Prawo rolne /
659   2001700323503 G.36530 Prawo rzeczowe /
660   2001700323510 G.36531 Prawo rzeczowe /
661   2002100080911 W.8091 Prawo rzeczowe /
662   2002100082106 W.8210 Prawo rzeczowe /
663   2002100082113 W.8211 Prawo rzeczowe /
664   2002100039704 W.3970 Prawo rzymskie w pigułce /
665   2000100163795 K.16379 Prawo samorządu terytorialnego /
666   2001700310992 G.35277 Prawo samorządu terytorialnego /
667   2000200424079 G.42407 Prawo samorządu terytorialnego /
668   2000200424062 G.42406 Prawo samorządu terytorialnego /
669   2000200424055 G.42405 Prawo samorządu terytorialnego /
670   2002100081734 W.8173 Prawo samorządu terytorialnego /
671   2002100081741 W.8174 Prawo samorządu terytorialnego /
672   2002100052635 W.5263 Prawo sądowe i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Zielińskiego oraz z indeksem rzeczowym /
673   2000100199077 K.19907 Prawo skarbowe i prawo finansowe : szkoły i uczniowie : księga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego /
674   2002100001411 W.141 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
675   2002100001428 W.142 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
676   2002100001435 W.143 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
677   2000100095461 K.9546 Prawo spółek handlowych /
678   2000100095478 K.9547 Prawo spółek handlowych /
679   2000100095485 K.9548 Prawo spółek handlowych /
680   2002100071896 W.7189 Prawo spółek handlowych /
681   2000100117828 K.11782 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska /
682   2000100168752 K.16875 Prawo Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska /
683   2002100029903 W.2990 Prawo umów o obrocie gospodarczym /
684   2001700272788 G.27848 Prawo Unii Europejskiej : wraz z indeksem rzeczowym
685   2002100000421 W.42 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
686   2002100012028 W.1202 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
687   2002100012035 W.1203 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
688   2002100012042 W.1204 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
689   2002100012059 W.1205 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
690   2002100012066 W.1206 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
691   2002100012073 W.1207 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
692   2002100017641 W.1764 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów /
693   2002100076143 W.7614 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
694   2002100076150 W.7615 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
695   2002100076167 W.7616 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
696   2002100041431 W.4143 Prawo Unii Europejskiej /
697   2002100041448 W.4144 Prawo Unii Europejskiej /
698   2002100041455 W.4145 Prawo Unii Europejskiej /
699   2002100048331 W.4833 Prawo Unii Europejskiej /
700   2000200459767 G.45976 Prawo Unii Europejskiej /
701   2000200488873 G.48887 Prawo Unii Europejskiej /
702   2000200520627 G.52062 Prawo Unii Europejskiej /
703   2002100048126 W.4812 Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich = The role of the European Union law in the internal legal order of member states : międzynarodowa konferencja naukowa = international conference on European law : pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego = under the auspicies of Aleksander Kwaśniewski the President of the Republic of Poland
704   2002100018051 W.1805 Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym /
705   2001700347394 G.39159 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
706   2001700347509 G.39170 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
707   2001700347516 G.39171 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
708   2002100009387 W.938 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
709   2002100009394 W.939 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
710   2002100009400 W.940 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
711   2002100009417 W.941 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
712   2002100009424 W.942 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
713   2002100009431 W.943 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
714   2002100009448 W.944 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
715   2002100009660 W.966 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
716   2002100075887 W.7588 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
717   2002100075894 W.7589 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
718   2002100075900 W.7590 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
719   2002100075917 W.7591 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
720   2002100075924 W.7592 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
721   2002100075931 W.7593 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
722   2002100075948 W.7594 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
723   2002100075955 W.7595 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
724   2002100075962 W.7596 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
725   2002100001688 W.168 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz /
726   2002100001695 W.169 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz /
727   2001700197784 G.31190 Prawo upadłościowe i naprawcze wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: październik 2008 r.]
728   2000200426769 G.42676 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej /
729   2002100041806 W.4180 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej /
730   2002100041813 W.4181 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej /
731   2002100046023 W.4602 Prawo w okresie społecznych przemian /
732   2000100140390 K.14039 Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów /
733   2000200424567 G.42456 Prawo w wirtualnych światach /
734   2001700319056 G.36092 Prawo wekslowe i czekowe /
735   2002100051225 W.5122 Prawo wekslowe i czekowe /
736   2002100051232 W.5123 Prawo wekslowe i czekowe /
737   2002100051249 W.5124 Prawo wekslowe i czekowe /
738   2000100161982 K.16198 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
739   2000100175767 K.17576 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
740   2000100175774 K.17577 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
741   2000100175781 K.17578 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
742   2002100002616 W.261 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
743   2002100006379 W.637 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
744   2000100144930 K.14493 Prawo własności intelektualnej /
745   2000100144947 K.14494 Prawo własności intelektualnej /
746   2000100144954 K.14495 Prawo własności intelektualnej /
747   2002100052420 W.5242 Prawo własności intelektualnej /
748   2002100079434 W.7943 Prawo własności intelektualnej /
749   2002100079441 W.7944 Prawo własności intelektualnej /
750   2002100088801 W.8880 Prawo własności intelektualnej /
751   2002100092679 W.9267 Prawo własności intelektualnej /
752   2000100050835 K.5083 Prawo własności przemysłowej : [(prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych). Cz.1, Opracowanie analityczne /
753   2002100003194 W.319 Prawo własności przemysłowej : komentarz /
754   2002100044821 W.4482 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym /
755   2002100058460 W.5846 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym /
756   2000200511830 G.51183 Prawo wojskowe /
757   2001700373348 G.41824 Prawo wykroczeń /
758   2002100018266 W.1826 Prawo wykroczeń /
759   2002100085541 W.8554 Prawo wykroczeń /
760   2002100085558 W.8555 Prawo wykroczeń /
761   2001700197807 G.31183 Prawo wykroczeń wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.]
762   2002100018488 W.1848 Prawo wykroczeń ze skorowidzem /
763   2002100035621 W.3562 Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszość : materiały XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r. /
764   2001700206745 G.32213 Prawo zamówień publicznych /
765   2002100002111 W.211 Prawo zamówień publicznych /
766   2002100047143 W.4714 Prawo zamówień publicznych /
767   2002100050341 W.5034 Prawo zamówień publicznych /
768   2002100050358 W.5035 Prawo zamówień publicznych /
769   2002100050365 W.5036 Prawo zamówień publicznych /
770   2001700331454 G.37345 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów /
771   2001700331461 G.37346 Prawo zamówień publicznych 2010 : praktyczny komentarz ekspertów /
772   2002100071377 W.7137 Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym /
773   2001700185309 G.30126 Prawo zarządzania projektami finansowanymi z funduszy europejskich /
774   2000100142226 K.14222 Ustawa o czasie pracy kierowców : komentarz / Prasołek, Łukasz.
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
775   2002100049406 W.4940 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
776   2002100049413 W.4941 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
777   2002100049420 W.4942 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
778   2002100049437 W.4943 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
779   2002100049444 W.4944 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
780   2002100040496 W.4049 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych /
781   2002100040502 W.4050 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych /
782   2000100202883 K.20288 Instytucja prezydenta w Polsce i we Włoszech /
783   2001700361536 G.40642 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
784   2000100176047 K.17604 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
785   2000100176054 K.17605 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
786   2000100176061 K.17606 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
787   2000100176078 K.17607 Instytucje bezpieczeństwa narodowego /
788   2002100013353 W.1335 Instytucje i usługi finansowe /
789   2001700371542 G.41644 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym /
790   2002100068629 W.6862 Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskieh : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz /
791   2002100042315 W.4231 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy /
792   2002100071186 W.7118 Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego /
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
793   2002100065666 W.6566 KC - kodeks cywilny.KPC - Kodeks postępowania cywilnego /
794   2000100050507 K.5050 Kodeks celny /
795   2000100050514 K.5051 Kodeks celny /
796   2000100050521 K.5052 Kodeks celny /
797   2001700359144 G.40365 Kodeks cywilny
798   2000200437567 G.43756 Kodeks cywilny
799   2002100023451 W.2345 Kodeks cywilny - KC : tekst ustawy + schematy / Baranek, Rafał.
800   2002100046320 W.4632 Kodeks cywilny - KC /
801   2002100046337 W.4633 Kodeks cywilny - KC /
802   2002100046344 W.4634 Kodeks cywilny - KC /
803   2002100085602 W.8560 Kodeks cywilny - KC /
804   2002100085619 W.8561 Kodeks cywilny - KC /
805   2000200521464 G.52146 Kodeks cywilny - KC. Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
806   2000100062692 K.6269 Kodeks cywilny : stan prawny na 16 sierpnia 2002 r. /
807   2000100071908 K.7190 Kodeks cywilny : z krótkim komentarzem /
808   2001700202365 G.31786 Kodeks cywilny : stan prawny na 10 marca 2009 roku /
809   2000200422143 G.42214 Kodeks cywilny : komentarz /
810   2002100006720 W.672 Kodeks cywilny : komentarz /
811   2000200459750 G.45975 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
812   2002100052628 W.5262 Kodeks cywilny : komentarz /
813   2002100054998 W.5499 Kodeks cywilny : teksty ustaw /
814   2002100055001 W.5500 Kodeks cywilny : teksty ustaw /
815   2002100071544 W.7154 Kodeks cywilny : komentarz /
816   2002100080775 W.8077 Kodeks cywilny : komentarz /
817   2002100095663 W.9566 Kodeks cywilny : komentarz /
818   2000200520139 G.52013 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające : skorowidz /
819   2000100018286 K.1828 Kodeks cywilny /
820   2000100156810 K.15681 Kodeks cywilny /
821   2001700360102 G.40460 Kodeks cywilny /
822   2001700360119 G.40461 Kodeks cywilny /
823   2002100018907 W.1890 Kodeks cywilny /
824   2002100052550 W.5255 Kodeks cywilny /
825   2002100052567 W.5256 Kodeks cywilny /
826   2002100052574 W.5257 Kodeks cywilny /
827   2002100052581 W.5258 Kodeks cywilny /
828   2000100089460 K.8946 Kodeks cywilny 2006 /
829   2001700268170 G.27413 Kodeks cywilny 2006 /
830   2002100046061 W.4606 Kodeks cywilny po zmianach : z komentarzem ekspertów /
831   2002100051065 W.5106 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym /
832   2000200430605 G.43060 Kodeks cywilny z podstawowym komentarzem : praca zbiorowa /
833   2002100079311 W.7931 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
834   2002100079328 W.7932 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
835   2002100018914 W.1891 Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym, prawo prywatne międzynarodowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, akty wykonawcze, skorowidz /
836   2000200497646 G.49764 Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych.
837   2000200522676 G.52267 Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : 12 innych aktów prawnych.
838   2001700197708 G.31177 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : stan prawny na 15 listopada 2008 r.
839   2002100017658 W.1765 Kodeks cywilny.Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych /
840   2000200504344 G.50434 Kodeks drogowy /
841   2000200504337 G.50433 Kodeks drogowy /
842   2000100089484 K.8948 Kodeks drogowy 2006 /
843   2002100045163 W.4516 Kodeks karny - KK /
844   2002100046382 W.4638 Kodeks karny - KK /
845   2002100046399 W.4639 Kodeks karny - KK /
846   2002100061880 W.6188 Kodeks karny - KK /
847   2002100085589 W.8558 Kodeks karny - KK /
848   2002100085596 W.8559 Kodeks karny - KK /
849   2002100088795 W.8879 Kodeks karny - KK /
850   2002100092860 W.9286 Kodeks karny - KK /
851   2000200521471 G.52147 Kodeks karny - KK /
852   2000200521433 G.52143 Kodeks karny - KK. Kodeks postępowania karnego - KPK. Kodeks karny wykonawczy - KKW : 13 innych aktów prawnych /
853   2001700202600 G.31810 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku /
854   2001700202617 G.31811 Kodeks karny : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku /
855   2002100012325 W.1232 Kodeks karny : komentarz /
856   2002100017436 W.1743 Kodeks karny : z hasłami i skorowidzem /
857   2002100018228 W.1822 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /
858   2002100018235 W.1823 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /
859   2002100018495 W.1849 Kodeks karny : przepisy wprowadzające : skorowidz /
860   2002100046450 W.4645 Kodeks karny : praktyczny komentarz /
861   2002100046689 W.4668 Kodeks karny : komentarz /
862   2002100062122 W.6212 Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
863   2002100066724 W.6672 Kodeks karny : komentarz /
864   2002100071551 W.7155 Kodeks karny : komentarz /
865   2002100080096 W.8009 Kodeks karny : komentarz /
866   2000200510635 G.51063 Kodeks karny : komentarz /
867   2000100018279 K.1827 Kodeks karny /
868   2001700359151 G.40366 Kodeks karny /
869   2001700360133 G.40462 Kodeks karny /
870   2001700360126 G.40463 Kodeks karny /
871   2002100017443 W.1744 Kodeks karny /
872   2002100066915 W.6691 Kodeks karny /
873   2002100072046 W.7204 Kodeks karny /
874   2002100072053 W.7205 Kodeks karny /
875   2000200426707 G.42670 Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania : ocena i perspektywy zmian /
876   2000200437222 G.43722 Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające kodeks karny /
877   2002100085466 W.8546 Kodeks karny skarbowy -KKS /
878   2002100085473 W.8547 Kodeks karny skarbowy -KKS /
879   2002100045170 W.4517 Kodeks karny skarbowy /
880   2002100073098 W.7309 Kodeks karny skarbowy /
881   2002100044210 W.4421 Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania - ocena i perspektywy zmian : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, 17 grudnia 2010 roku, Wrocław /
882   2000100187319 K.18731 Kodeks karny skarbowy wraz z indeksem rzeczowym /
883   2002100085503 W.8550 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
884   2002100085510 W.8551 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
885   2002100088788 W.8878 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
886   2002100018501 W.1850 Kodeks karny wykonawczy : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena.
887   2002100045194 W.4519 Kodeks karny wykonawczy /
888   2001700364797 G.40931 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
889   2001700364780 G.40932 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
890   2002100046498 W.4649 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
891   2002100066922 W.6692 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
892   2002100066939 W.6693 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
893   2002100073104 W.7310 Kodeks karny ze schematami / Sitarz, Olga.
894   2001700243634 G.24506 Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny wykonawczy, Koszty sądowe karne: : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
895   2002100046535 W.4653 Kodeks karny, postępowania karnego : kodeks wykroczeń, postępowanie wykroczeniowe, kodeks karny wykonawczy, świadek koronny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, akty wykonawcze, skorowidz /
896   2002100046528 W.4652 Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy /
897   2002100046559 W.4655 Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 /
898   2002100046481 W.4648 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego : z hasłami i skorowidzami /
899   2002100046757 W.4675 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
900   2001700293561 G.29979 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : ze skorowidzami /
901   2002100046504 W.4650 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
902   2002100046474 W.4647 Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
903   2002100046511 W.4651 Kodeks karny.Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
904   2001700202242 G.31774 Kodeks Napoleona, Kodeks cywilny Królestwa Polskiego, Kodeks zobowiązań i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych /
905   2002100085565 W.8556 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
906   2002100085572 W.8557 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
907   2000100018309 K.1830 Kodeks postępowania administracyjnego : z aktami wykonawczymi.
908   2001700213491 G.32890 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy /
909   2002100017368 W.1736 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : przepisy wprowadzające : ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
910   2002100017375 W.1737 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz /
911   2002100017382 W.1738 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz /
912   2002100019195 W.1919 Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy : prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed
913   2002100038561 W.3856 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy /
914   2002100062085 W.6208 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz /
915   2002100062153 W.6215 Kodeks postępowania administracyjnego : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, egzekucja w administracji, samorządowe kolegia odwoławcze, ordynacja podatkowa, Trybunał Konstytucyjny, akty wykonawcze, skorowidz /
916   2002100071964 W.7196 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz /
917   2002100071971 W.7197 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz /
918   2002100079359 W.7935 Kodeks postępowania administracyjnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz /
919   2002100088764 W.8876 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : postępowanie przed sądami administracyjnymi : postępowanie egzekucyjne w administracji : ze schematami / Piątek, Wojciech.
920   2002100088771 W.8877 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz /
921   2000200520122 G.52012 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : skorowidz /
922   2001700360157 G.40464 Kodeks postępowania administracyjnego /
923   2001700360140 G.40465 Kodeks postępowania administracyjnego /
924   2002100049901 W.4990 Kodeks postępowania administracyjnego /
925   2002100049918 W.4991 Kodeks postępowania administracyjnego /
926   2002100071957 W.7195 Kodeks postępowania administracyjnego /
927   2002100050723 W.5072 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : ze skorowidzem /
928   2002100017399 W.1739 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne /
929   2001700064581 G.15968 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
930   2001700064697 G.15969 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
931   2001700064680 G.15970 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
932   2001700064703 G.15971 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
933   2001700064604 G.15972 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
934   2001700064598 G.15973 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
935   2001700064635 G.15974 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
936   2001700052120 G.15976 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
937   2001700064628 G.15978 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
938   2001700064611 G.15979 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
939   2001700064666 G.15980 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
940   2001700064673 G.15981 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
941   2001700064642 G.15982 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne [Ustawa o NSA, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz akty wykonawcze] : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem /
942   2001700021782 G.16053 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego /
943   2001700064840 G.16054 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu administracyjnego i Sądu Najwyższego /
944   2002100050730 W.5073 Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym /
945   2002100045989 W.4598 Kodeks postępowania administracyjnego z praktycznym komentarzem /
946   2001700293554 G.29978 Kodeks postępowania administracyjnego. Odrynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty : ze skorowidzami. Stan prawny na 15 lutego 2008 r.
947   2002100017405 W.1740 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji /
948   2002100017412 W.1741 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji /
949   2001700359205 G.40371 Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji /
950   2002100046283 W.4628 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
951   2002100046290 W.4629 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
952   2002100046306 W.4630 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
953   2002100085480 W.8548 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
954   2002100085497 W.8549 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
955   2001700293998 G.29999 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 15 marca 2008 r
956   2001700197692 G.31179 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 1 listopada 2008 r
957   2001700368313 G.41320 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, koszty postępowania cywilnego, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, skarga na przewlekłość postępowania, prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzony
958   2001700202105 G.31759 Kodeks postępowania cywilnego : stan prawny na 10 marca 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13 czerwca, 1 lipca 2009 roku, a także 1 stycznia 2010 roku)
959   2002100018020 W.1802 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dekret o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, przepisy wykonawcze, zestawienie ważniejszych opłat i kosztów sądowych, skorowidz /
960   2002100018037 W.1803 Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe, prawo pomocy, skarga na przewlekłość postępowania, roszczenia w postępowaniu grupowym, komornicy sądowi i egzekucja, prokuratoria generalna, akty wykonawcze, skorowidz /
961   2002100029910 W.2991 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz /
962   2002100052611 W.5261 Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz /
963   2002100055117 W.5511 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
964   2002100061897 W.6189 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
965   2002100062146 W.6214 Kodeks postępowania cywilnego : skorowidz /
966   2002100079342 W.7934 Kodeks postępowania cywilnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz /
967   2002100018044 W.1804 Kodeks postępowania cywilnego /
968   2002100052598 W.5259 Kodeks postępowania cywilnego /
969   2002100052604 W.5260 Kodeks postępowania cywilnego /
970   2001700359212 G.40372 Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym /
971   2002100072022 W.7202 Kodeks postępowania karnego - KPK /
972   2002100072039 W.7203 Kodeks postępowania karnego - KPK /
973   2002100094437 W.9443 Kodeks postępowania karnego - KPK /
974   2002100094444 W.9444 Kodeks postępowania karnego - KPK /
975   2002100094451 W.9445 Kodeks postępowania karnego - KPK /
976   2001700202624 G.31812 Kodeks postępowania karnego : stan prawny na 15 kwietnia 2009 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2009 roku)
977   2002100079335 W.7933 Kodeks postępowania karnego : porównanie stanów prawnych 2015-2018 : skorowidz /
978   2002100088757 W.8875 Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
979   2002100093980 W.9398 Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 /
980   2002100095199 W.9519 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 /
981   2002100095205 W.9520 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 /
982   2001700359168 G.40367 Kodeks postępowania karnego /
983   2002100045187 W.4518 Kodeks postępowania karnego /
984   2002100046375 W.4637 Kodeks postępowania karnego /
985   2002100064843 W.6484 Kodeks postępowania karnego /
986   2002100066946 W.6694 Kodeks postępowania karnego /
987   2002100066953 W.6695 Kodeks postępowania karnego /
988   2001700346373 G.39058 Kodeks postępowania karnego wraz z indeksem rzeczowym /
989   2002100080942 W.8094 Kodeks postępowania karnego ze schematami / Sychta, Katarzyna.
990   2001700360164 G.40466 Kodeks pracy
991   2002100046351 W.4635 Kodeks pracy - KP /
992   2002100046368 W.4636 Kodeks pracy - KP /
993   2002100085527 W.8552 Kodeks pracy - KP /
994   2002100085534 W.8553 Kodeks pracy - KP /
995   2002100091283 W.9128 Kodeks pracy - KP /
996   2002100091375 W.9137 Kodeks pracy - KP /
997   2002100091382 W.9138 Kodeks pracy - KP /
998   2000200489931 G.48993 Kodeks pracy - KP /
999   2000200489948 G.48994 Kodeks pracy - KP /
1000   2000200489955 G.48995 Kodeks pracy - KP /
1001   2000200520672 G.52067 Kodeks pracy - KP /
1002   2001700329246 G.37095 Kodeks pracy : komentarz /
1003   2002100011779 W.1177 Kodeks pracy : komentarz /
1004   2002100019133 W.1913 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
1005   2002100019140 W.1914 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
1006   2002100019157 W.1915 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
1007   2000200448358 G.44835 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo /
1008   2002100054950 W.5495 Kodeks pracy : z komentarzem do zmian w prawie pracy / Paruch, Sławomir.
1009   2002100062092 W.6209 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz /
1010   2002100062139 W.6213 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz /
1011   2002100072169 W.7216 Kodeks pracy : z komentarzem do najważniejszych zmian / Paruch, Sławomir.
1012   2002100072176 W.7217 Kodeks pracy : 2018 / Paruch, Sławomir.
1013   2002100076624 W.7662 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo /
1014   2000200489962 G.48996 Kodeks pracy : komentarz /
1015   2002100092266 W.9226 Kodeks pracy : komentarz /
1016   2000100018293 K.1829 Kodeks pracy /
1017   2002100076549 W.7654 Kodeks pracy /
1018   2002100076556 W.7655 Kodeks pracy /
1019   2002100046054 W.4605 Kodeks Pracy 2006 : z komentarzem,
1020   2000100089453 K.8945 Kodeks pracy 2006 /
1021   2002100046047 W.4604 Kodeks pracy 2008 z komentarzem /
1022   2002100056466 W.5646 Kodeks Pracy 2017 / Paruch, Sławomir.
1023   2002100082885 W.8288 Kodeks Pracy 2019 / Paruch, Sławomir.
1024   2002100093133 W.9313 Kodeks Pracy 2020 / Paruch, Sławomir.
1025   2001700197753 G.31181 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.]
1026   2001700197746 G.31182 Kodeks pracy wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: wrzesień 2008 r.]
1027   2002100091054 W.9105 Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian / Stępień, Robert.
1028   2002100046405 W.4640 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO /
1029   2002100046412 W.4641 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO /
1030   2002100072008 W.7200 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw /
1031   2002100072015 W.7201 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw /
1032   2002100006478 W.647 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
1033   2002100084629 W.8462 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz /
1034   2002100084636 W.8463 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz /
1035   2001700359182 G.40369 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
1036   2002100053267 W.5326 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
1037   2002100053274 W.5327 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
1038   2001700360195 G.40469 Kodeks spółek handlowych
1039   2001700360201 G.40470 Kodeks spółek handlowych
1040   2002100071148 W.7114 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1041   2002100071988 W.7198 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1042   2002100071995 W.7199 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1043   2002100074217 W.7421 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1044   2002100094406 W.9440 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1045   2002100094413 W.9441 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1046   2002100094420 W.9442 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1047   2000200521495 G.52149 Kodeks spółek handlowych - KSH /
1048   2000100016954 K.1695 Kodeks spółek handlowych : z przepisami okołokodeksowymi /
1049   2002100012219 W.1221 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
1050   2002100028548 W.2854 Kodeks spółek handlowych : w wyjaśnieniami eksperta /
1051   2002100048119 W.4811 Kodeks spółek handlowych : po zmianach : [z komentarzem ekspertów : 2007] /
1052   2002100064522 W.6452 Kodeks spółek handlowych : pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz. T. 5 /
1053   2002100095144 W.9514 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
1054   2000200520146 G.52014 Kodeks spółek handlowych : skorowidz /
1055   2002100018280 W.1828 Kodeks spółek handlowych /
1056   2002100051140 W.5114 Kodeks spółek handlowych /
1057   2002100051157 W.5115 Kodeks spółek handlowych /
1058   2002100064409 W.6440 Kodeks spółek handlowych /
1059   2002100064416 W.6441 Kodeks spółek handlowych /
1060   2000200514558 G.51455 Kodeks spółek handlowych /
1061   2000200520689 G.52068 Kodeks spółek handlowych /
1062   2000100089477 K.8947 Kodeks spółek handlowych 2006 /
1063   2001700268125 G.27412 Kodeks spółek handlowych 2006 /
1064   2000100183090 K.18309 Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach /
1065   2001700197739 G.31180 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym : [stan prawny: styczeń 2009 r.]
1066   2002100018297 W.1829 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym /
1067   2002100051133 W.5113 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym /
1068   2001700225654 G.34029 Kodeks wykroczeń : komentarz /
1069   2002100062108 W.6210 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze /
1070   2002100062115 W.6211 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze /
1071   2000200510642 G.51064 Kodeks wykroczeń : komentarz /
1072   2002100046108 W.4610 Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite /
1073   2002100018259 W.1825 Kodeks wykroczeń. : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : przepisy wprowadzające, objaśnienia, skorowidz /
1074   2002100018242 W.1824 Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena.
1075   2002100092853 W.9285 KSH : Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1076   2000200459972 G.45997 Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce /
1077   2001700335469 G.37777 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan.
1078   2002100023154 W.2315 Finanse ochrony środowiska : wybrane problemy / Bartniczak, Bartosz.
1079   2002100063211 W.6321 Historia państwa i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1080   2000100073469 K.7346 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1081   2001700046808 G.21084 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1082   2001700220734 G.33658 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1083   2001700220727 G.33659 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1084   2001700222646 G.33789 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1085   2001700222653 G.33790 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1086   2001700222660 G.33791 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1087   2001700222677 G.33792 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1088   2002100033115 W.3311 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1089   2002100033122 W.3312 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1090   2002100033139 W.3313 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1091   2002100033146 W.3314 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1092   2002100033153 W.3315 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1093   2002100033160 W.3316 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1094   2002100033177 W.3317 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1095   2002100033184 W.3318 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1096   2002100033191 W.3319 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1097   2002100033207 W.3320 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1098   2002100033214 W.3321 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1099   2002100033221 W.3322 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1100   2002100033238 W.3323 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1101   2002100033245 W.3324 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1102   2002100033252 W.3325 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1103   2002100033269 W.3326 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1104   2002100033276 W.3327 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1105   2002100033283 W.3328 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1106   2002100033290 W.3329 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1107   2002100033306 W.3330 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1108   2002100033313 W.3331 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1109   2002100033320 W.3332 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1110   2002100033337 W.3333 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
1111   2001700214825 G.33035 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1112   2001700293691 G.29973 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1113   2001700293684 G.29974 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1114   2001700293677 G.29975 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1115   2001700293660 G.29976 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1116   2001700343150 G.38531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1117   2001700343730 G.38589 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1118   2001700343808 G.38596 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1119   2001700343815 G.38597 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1120   2001700343839 G.38599 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1121   2000200420903 G.42090 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1122   2000200420910 G.42091 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1123   2000200420927 G.42092 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1124   2000200420934 G.42093 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1125   2000200420941 G.42094 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1126   2000200420958 G.42095 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1127   2000200420965 G.42096 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1128   2000200420972 G.42097 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1129   2000200420989 G.42098 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1130   2002100071865 W.7186 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1131   2002100075238 W.7523 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1132   2002100075245 W.7524 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1133   2002100075252 W.7525 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1134   2002100075269 W.7526 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1135   2002100075276 W.7527 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1136   2002100075283 W.7528 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1137   2002100075290 W.7529 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1138   2002100075306 W.7530 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1139   2002100075313 W.7531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1140   2002100075320 W.7532 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1141   2002100075337 W.7533 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1142   2002100075344 W.7534 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1143   2002100075351 W.7535 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1144   2002100076204 W.7620 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1145   2002100079274 W.7927 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1146   2002100079281 W.7928 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1147   2002100079298 W.7929 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1148   2002100079304 W.7930 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1149   2000200478713 G.47871 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1150   2000200478768 G.47876 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1151   2000200478751 G.47875 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1152   2000200478744 G.47874 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1153   2000200478737 G.47873 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1154   2000200478720 G.47872 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1155   2002100080379 W.8037 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1156   2002100080386 W.8038 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
1157   2002100012202 W.1220 Jak prowadzić działalność gospodarczą? : aspekty prawne / Barowicz, Marek.
1158   2001700328133 G.36968 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław.
1159   2002100017139 W.1713 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław.
1160   2000100156834 K.15683 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
1161   2000100156841 K.15684 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
1162   2000200471066 G.47106 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika.
1163   2000200471073 G.47107 Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Bartnik, Monika.
1164   2002100067554 W.6755 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1165   2002100067561 W.6756 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1166   2002100067578 W.6757 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1167   2002100067585 W.6758 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
1168   2002100059238 W.5923 Obrót wierzytelnościami : aspekty prawne / Barowicz, Marek.
1169   2002100001244 W.124 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
1170   2002100001251 W.125 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
1171   2002100090750 W.9075 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
1172   2002100060951 W.6095 Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Bartoszewicz, Anna.
1173   2000100145418 K.14541 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1174   2000100145425 K.14542 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1175   2002100001121 W.112 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1176   2002100001138 W.113 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1177   2002100001145 W.114 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1178   2002100071872 W.7187 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
1179   2000200508748 G.50874 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
1180   2000200522751 G.52275 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
1181   2002100096288 W.9628 Prawo do sądu w ochronie środowiska / Bar, Magdalena.
1182   2002100003880 W.388 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1183   2002100003897 W.389 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1184   2002100045095 W.4509 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1185   2002100080782 W.8078 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1186   2002100091252 W.9125 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1187   2002100091269 W.9126 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1188   2002100091276 W.9127 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
1189   2000100138465 K.13846 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1190   2000100138472 K.13847 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1191   2002100002647 W.264 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1192   2002100002654 W.265 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1193   2002100002661 W.266 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1194   2002100002678 W.267 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1195   2002100002685 W.268 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1196   2002100002692 W.269 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1197   2002100002708 W.270 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1198   2002100002715 W.271 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1199   2002100002722 W.272 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1200   2002100046252 W.4625 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1201   2002100079489 W.7948 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1202   2002100079496 W.7949 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
1203   2000200421757 G.42175 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1204   2002100007772 W.777 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1205   2002100007789 W.778 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1206   2002100007796 W.779 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1207   2002100075092 W.7509 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1208   2002100076211 W.7621 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
1209   2002100075153 W.7515 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
1210   2002100075160 W.7516 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
1211   2002100075177 W.7517 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
1212   2002100076662 W.7666 Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech.
1213   2001700325408 G.37069 Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje / Barczyk, Sigmund.
1214   2001700373133 G.41802 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
1215   2001700373140 G.41803 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
1216   2002100075184 W.7518 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
1217   2002100075191 W.7519 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
1218   2002100075207 W.7520 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
1219   2002100002753 W.275 Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Barczewski, Maciej.
1220   2002100096318 W.9631 Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania / Bar, Magdalena.
1221   2002100078567 W.7856 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan.
1222   2002100078574 W.7857 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan.
1223   2002100018693 W.1869 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan.
1224   2002100047297 W.4729 Ustawa Karta Nauczyciela : komentarz / Barański, Andrzej.
1225   2002100001169 W.116 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł.
1226   2000100200353 K.20035 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł.
1227   2002100007802 W.780 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena.
1228   2002100071490 W.7149 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena.
1229   2002100020672 W.2067 Wycena nieruchomości zabudowanych : podejście kosztowe : poradnik / Baranowski, Wacław.
1230   2002100038899 W.3889 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna.
1231   2002100038905 W.3890 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna.
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1232   2002100039124 W.3912 Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001 /
1233   2000100026090 K.2609 Ochrona danych : standardy europejskie : zbior materiałów /
1234   2002100001190 W.119 Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania /
1235   2002100003071 W.307 Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień /
1236   2002100058552 W.5855 Ochrona danych osobowych /
1237   2001700368283 G.41317 Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych : stan obecny i perspektywy zmian /
1238   2002100060296 W.6029 Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia /
1239   2002100037694 W.3769 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
1240   2002100037700 W.3770 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
1241   2002100037717 W.3771 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
1242   2000200483618 G.48361 Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych /
1243   2000200430346 G.43034 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne /
1244   2002100039605 W.3960 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne /
1245   2002100048645 W.4864 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
1246   2002100064935 W.6493 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
1247   2002100071223 W.7122 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
1248   2002100071230 W.7123 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
1249   2002100064331 W.6433 Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej /
1250   2000200459194 G.45919 Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania /
1251   2002100072633 W.7263 Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej /
1252   2000100164327 K.16432 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
1253   2001700363455 G.40820 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
1254   2001700363448 G.40821 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
1255   2001700363431 G.40823 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
1256   2002100037809 W.3780 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
1257   2002100023659 W.2365 Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa /
1258   2002100030121 W.3012 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
1259   2001700194899 G.31061 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
1260   2002100023864 W.2386 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
1261   2002100023871 W.2387 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
1262   2002100067240 W.6724 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
1263   2002100067257 W.6725 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
1264   2002100067264 W.6726 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
1265   2002100067271 W.6727 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
1266   2002100041059 W.4105 Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej /
1267   2000100026595 K.2659 Ochrona własności intelektualnej : seminarium, Warszawa, 7 marca 1997.
1268   2000200420576 G.42057 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
1269   2002100051706 W.5170 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
1270   2002100051713 W.5171 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
1271   2002100051720 W.5172 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
1272   2001700360959 G.40545 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje /
1273   2001700360966 G.40546 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje /
1274   2001700360973 G.40547 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje /
1275   2002100001183 W.118 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje /
1276   2002100042353 W.4235 Ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne /
1277   2002100025486 W.2548 Ochrona zdrowia na świecie /
1278   2002100025493 W.2549 Ochrona zdrowia na świecie /
1279   2002100009509 W.950 Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz.
1280   2001700373546 G.41845 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1281   2002100009943 W.994 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1282   2002100009950 W.995 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1283   2002100009967 W.996 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1284   2002100009974 W.997 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1285   2002100009981 W.998 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1286   2002100050426 W.5042 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1287   2002100050433 W.5043 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1288   2002100085404 W.8540 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1289   2002100085411 W.8541 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1290   2000200508090 G.50809 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1291   2000200508083 G.50808 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
1292   2000200508076 G.50807 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1293   2000200486015 G.48601 Konstytucja i ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego / Nowak, Tomasz.
1294   2002100043121 W.4312 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur.
1295   2002100048324 W.4832 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur.
1296   2002100023161 W.2316 Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Nowak, Jacek. F..
1297   2002100056251 W.5625 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 2 /
1298   2002100056268 W.5626 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 8 /
1299   2002100073128 W.7312 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 39 /
1300   2002100043268 W.4326 Nowe podejście do zamówień publicznych : podręcznik /
1301   2002100023611 W.2361 Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych, kodeks cywilny po zmianach /
1302   2000200476504 G.47650 Nowe Prawo wodne : omówienie, pytania i odpowiedzi, tekst ustawy /
1303   2002100073135 W.7313 Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego : (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) /
1304   2002100027978 W.2797 Nowe województwa : fakty, opinie, nastroje /
1305   2002100026841 W.2684 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1306   2002100043183 W.4318 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
1307   2002100020405 W.2040 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym /
1308   2002100038967 W.3896 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz /
1309   2002100038974 W.3897 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz /
1310   2000200438571 G.43857 Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym / Nowakowski, Bogusław.
1311   2002100056442 W.5644 Płaca minimalna : rewolucyjne zmiany / Nowacka, Izabela.
1312   2000200479246 G.47924 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek.
1313   2001700268811 G.27464 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1314   2001700288284 G.29442 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1315   2001700288383 G.29443 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1316   2001700288338 G.29444 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1317   2002100011380 W.1138 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1318   2002100011397 W.1139 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1319   2002100011403 W.1140 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1320   2002100050457 W.5045 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1321   2002100050464 W.5046 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1322   2002100050471 W.5047 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1323   2002100050488 W.5048 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
1324   2002100002012 W.201 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
1325   2002100002029 W.202 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
1326   2002100002036 W.203 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
1327   2002100003033 W.303 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
1328   2002100004238 W.423 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1329   2002100004245 W.424 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1330   2002100004252 W.425 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1331   2002100004269 W.426 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1332   2002100004276 W.427 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1333   2002100004283 W.428 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
1334   2002100011632 W.1163 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk.
1335   2002100011649 W.1164 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk.
1336   2002100058927 W.5892 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Nowacka, Ewa J..
1337   2002100044852 W.4485 Samorząd terytorialny w administracji publicznej / Nowacka, Ewa J..
1338   2002100011359 W.1135 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
1339   2002100011366 W.1136 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
1340   2002100011373 W.1137 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
1341   2002100050440 W.5044 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
1342   2002100034839 W.3483 Studia z teorii prawa / Nowacki, Józef.
1343   2002100077713 W.7771 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1344   2002100077720 W.7772 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1345   2002100077737 W.7773 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1346   2002100077744 W.7774 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1347   2002100077751 W.7775 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1348   2002100058439 W.5843 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / Nowakowski, Leszek.
1349   2000200421061 G.42106 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J..
1350   2002100049697 W.4969 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J..
1351   2000100141106 K.14110 Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni.
1352   2002100058613 W.5861 Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni.
1353   2002100006331 W.633 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1354   2002100006348 W.634 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1355   2002100006355 W.635 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1356   2002100006362 W.636 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1357   2000200521754 G.52175 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1358   2001700321233 G.36303 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1359   2001700321240 G.36304 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1360   2001700321264 G.36306 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1361   2001700321271 G.36307 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1362   2001700321288 G.36308 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1363   2001700321295 G.36309 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1364   2001700358895 G.40334 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1365   2001700358888 G.40335 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1366   2001700358871 G.40336 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1367   2001700358840 G.40339 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1368   2002100034808 W.3480 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1369   2002100034815 W.3481 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1370   2002100073630 W.7363 Zarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim / Nowacki, Konrad.
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1371   2002100071810 W.7181 Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami /
1372   2000200421092 G.42109 Postępowania szczególne i odrębne w procesie karnym /
1373   2002100011946 W.1194 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1374   2002100011953 W.1195 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1375   2002100010536 W.1053 Postępowanie administracyjne w Europie /
1376   2002100010543 W.1054 Postępowanie administracyjne w Europie /
1377   2002100010550 W.1055 Postępowanie administracyjne w Europie /
1378   2002100010567 W.1056 Postępowanie administracyjne w Europie /
1379   2002100010574 W.1057 Postępowanie administracyjne w Europie /
1380   2002100038684 W.3868 Postępowanie administracyjne w Europie /
1381   2002100065772 W.6577 Postępowanie administracyjne w Europie /
1382   2001700222561 G.33781 Postępowanie cywilne : kazusy /
1383   2000200436072 G.43607 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura /
1384   2000200436089 G.43608 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura /
1385   2000200436096 G.43609 Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura /
1386   2002100072893 W.7289 Postępowanie cywilne : pytania, tablice /
1387   2002100082465 W.8246 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1388   2002100082472 W.8247 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1389   2002100082489 W.8248 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1390   2001700217383 G.33262 Postępowanie cywilne /
1391   2002100004726 W.472 Postępowanie cywilne /
1392   2000100200117 K.20011 Postępowanie cywilne /
1393   2002100046160 W.4616 Postępowanie cywilne /
1394   2002100052468 W.5246 Postępowanie cywilne /
1395   2002100052475 W.5247 Postępowanie cywilne /
1396   2002100052482 W.5248 Postępowanie cywilne /
1397   2002100052499 W.5249 Postępowanie cywilne /
1398   2002100052505 W.5250 Postępowanie cywilne /
1399   2002100077683 W.7768 Postępowanie cywilne /
1400   2002100077690 W.7769 Postępowanie cywilne /
1401   2002100077706 W.7770 Postępowanie cywilne /
1402   2002100079618 W.7961 Postępowanie cywilne /
1403   2002100085701 W.8570 Postępowanie cywilne /
1404   2002100085718 W.8571 Postępowanie cywilne /
1405   2002100085725 W.8572 Postępowanie cywilne /
1406   2002100085732 W.8573 Postępowanie cywilne /
1407   2002100093010 W.9301 Postępowanie cywilne w pigułce /
1408   2002100051492 W.5149 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1409   2002100051508 W.5150 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1410   2000200462415 G.46241 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1411   2000200462422 G.46242 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1412   2000200462439 G.46243 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1413   2002100072879 W.7287 Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X konferencja naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r. /
1414   2001700353241 G.39866 Postępowanie karne : część szczególna /
1415   2001700353258 G.39867 Postępowanie karne : część szczególna /
1416   2001700353265 G.39868 Postępowanie karne : część szczególna /
1417   2000200398592 G.39859 Postępowanie karne : część ogólna /
1418   2001700353180 G.39860 Postępowanie karne : część ogólna /
1419   2002100005105 W.510 Postępowanie karne : część szczególna /
1420   2002100067400 W.6740 Postępowanie karne : część ogólna /
1421   2002100067417 W.6741 Postępowanie karne : część ogólna /
1422   2002100067424 W.6742 Postępowanie karne : część ogólna /
1423   2002100067431 W.6743 Postępowanie karne : część ogólna /
1424   2002100067448 W.6744 Postępowanie karne : część ogólna /
1425   2002100067455 W.6745 Postępowanie karne : część ogólna /
1426   2002100067462 W.6746 Postępowanie karne : część ogólna /
1427   2002100067479 W.6747 Postępowanie karne : część ogólna /
1428   2002100067486 W.6748 Postępowanie karne : część ogólna /
1429   2002100067493 W.6749 Postępowanie karne : część szczególna /
1430   2002100067509 W.6750 Postępowanie karne : część szczególna /
1431   2002100067516 W.6751 Postępowanie karne : część szczególna /
1432   2002100067523 W.6752 Postępowanie karne : część szczególna /
1433   2002100067530 W.6753 Postępowanie karne : część szczególna /
1434   2002100074835 W.7483 Postępowanie karne : materiały do ćwiczeń /
1435   2002100082847 W.8284 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
1436   2002100082854 W.8285 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
1437   2000100154823 K.15482 Postępowanie prejudycjalne w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej /
1438   2002100027770 W.2777 Prawo pomocy publicznej / Postuła, Igor.
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1439   2001700213255 G.32866 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1440   2000200421115 G.42111 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1441   2002100004061 W.406 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1442   2002100051904 W.5190 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1443   2002100051911 W.5191 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1444   2002100051928 W.5192 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1445   2002100051935 W.5193 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
 
KID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1446   2001700319438 G.36130 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1447   2001700319445 G.36131 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1448   2002100058965 W.5896 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1449   2002100064577 W.6457 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1450   2002100064584 W.6458 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1451   2002100064591 W.6459 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1452   2002100064492 W.6449 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 K.S.H. / Kidyba, Andrzej.
1453   2002100064508 W.6450 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 K.S.H. / Kidyba, Andrzej.
1454   2001700214498 G.32991 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1455   2001700214559 G.32997 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1456   2001700214566 G.32998 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1457   2001700214603 G.33002 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1458   2001700214610 G.33003 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1459   2001700226132 G.34077 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1460   2000200420750 G.42075 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1461   2000200420743 G.42074 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1462   2000200420736 G.42073 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1463   2000100200322 K.20032 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1464   2002100012608 W.1260 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1465   2002100045118 W.4511 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1466   2002100064607 W.6460 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1467   2002100064614 W.6461 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1468   2002100064621 W.6462 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1469   2002100064638 W.6463 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1470   2002100064645 W.6464 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1471   2002100064652 W.6465 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1472   2002100064669 W.6466 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1473   2002100064676 W.6467 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1474   2002100065864 W.6586 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1475   2002100071926 W.7192 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1476   2002100081420 W.8142 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1477   2002100081437 W.8143 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1478   2002100091320 W.9132 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1479   2002100091337 W.9133 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1480   2002100091344 W.9134 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1481   2002100093492 W.9349 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1482   2000200500094 G.50009 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1483   2000200500087 G.50008 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1484   2000200521617 G.52161 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1485   2000200521600 G.52160 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1486   2002100039797 W.3979 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej.
1487   2002100065482 W.6548 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej.
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1488   2001700362434 G.40732 Ochrona zdrowia psychicznego / Turzańska-Szacoń, Beata.
1489   2002100059382 W.5938 Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / Turzyński, Mikołaj.
1490   2002100042254 W.4225 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj.
1491   2000200419938 G.41993 Zapis windykacyjny : komentarz / Turłukowski, Jarosław.
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1492   2002100067349 W.6734 Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Księżak, Paweł.
1493   2002100072480 W.7248 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1494   2002100072985 W.7298 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1495   2002100080812 W.8081 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1496   2002100082984 W.8298 Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego /
1497   2001700353395 G.39577 Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich praktyczna realizacja /
1498   2002100051164 W.5116 Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów /
1499   2000200421054 G.42105 Zapis windykacyjny / Księżak, Paweł.
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1500   2000200421511 G.42151 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 /
1501   2002100052772 W.5277 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 1(115), 2012 /
1502   2002100052789 W.5278 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 /
1503   2002100058934 W.5893 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego : pamięci śp. dr. hab. prof. WSAiB Zbigniewa Godeckiego. z. 23 /
1504   2002100042117 W.4211 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 21 /
1505   2002100073005 W.7300 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 24 /
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1506   2002100003903 W.390 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1507   2002100009370 W.937 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1508   2002100050280 W.5028 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1509   2002100074798 W.7479 Analiza pojęcia czynu / Ziembiński, Zygmunt.
1510   2000100181218 K.18121 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz.
1511   2000100181225 K.18122 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz.
1512   2000100181232 K.18123 Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu / Ziemblicki, Bartosz.
1513   2002100040465 W.4046 Organizacja wewnętrzna Senatu : studium prawno-ustrojowe / Zientarski, Piotr Benedykt.
1514   2001700363783 G.40855 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1515   2001700363776 G.40856 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1516   2001700209845 G.32526 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1517   2002100006546 W.654 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1518   2002100046269 W.4626 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1519   2002100052796 W.5279 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1520   2002100052802 W.5280 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1521   2002100070202 W.7020 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1522   2002100071766 W.7176 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1523   2002100071773 W.7177 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1524   2002100075993 W.7599 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1525   2002100076006 W.7600 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1526   2002100076013 W.7601 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1527   2002100076020 W.7602 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1528   2002100076037 W.7603 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1529   2002100076044 W.7604 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1530   2002100081819 W.8181 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1531   2002100081826 W.8182 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1532   2002100082748 W.8274 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1533   2002100082755 W.8275 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1534   2002100095694 W.9569 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1535   2002100095700 W.9570 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1536   2002100095717 W.9571 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1537   2002100007536 W.753 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1538   2002100007543 W.754 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1539   2002100007550 W.755 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1540   2000200424888 G.42488 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1541   2000200424895 G.42489 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1542   2002100052819 W.5281 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1543   2002100052826 W.5282 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1544   2002100052833 W.5283 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1545   2000200424796 G.42479 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika.
1546   2002100068056 W.6805 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika.
1547   2000200457121 G.45712 Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej / Zieliński, Robert.
1548   2002100014138 W.1413 Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw / Zieliński, Mariusz.
1549   2000200421795 G.42179 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
1550   2000200421788 G.42178 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
1551   2002100036840 W.3684 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
1552   2002100036857 W.3685 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1553   2000200422105 G.42210 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1554   2000200422099 G.42209 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1555   2000200422082 G.42208 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1556   2002100007482 W.748 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1557   2002100007499 W.749 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1558   2002100007505 W.750 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1559   2002100077362 W.7736 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1560   2002100062627 W.6262 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa.
1561   2002100072817 W.7281 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa.
1562   2000100027219 K.2721 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Romaszewski, Zbigniew.
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1563   2002100049383 W.4938 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta.
1564   2002100049390 W.4939 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta.
1565   2000200422204 G.42220 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia.
1566   2000200422198 G.42219 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia.
1567   2000200422181 G.42218 Ewolucja samorządu terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Helnarska, Karolina Julia.
1568   2002100058712 W.5871 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw / Helin, André.
1569   2002100070844 W.7084 Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa / Helios, Joanna.
1570   2002100072503 W.7250 Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet / Helios, Joanna.
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1571   2000200437314 G.43731 Pro bono Reipublicae : księga jubileuszowa prof. Michała Pietrzaka /
1572   2000200426820 G.42682 Pro scientia et disciplina : Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej /
1573   2000100077511 K.7751 Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : V Krajowa Konferencja 1 czerwca 2005 : materiały konferencyjne /
1574   2002100043848 W.4384 Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. /
1575   2002100060579 W.6057 Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland, Hungary) /
1576   2001700200989 G.31659 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1577   2001700200996 G.31660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1578   2001700201009 G.31661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1579   2002100035492 W.3549 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1580   2002100035508 W.3550 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1581   2001700353890 G.40589 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1582   2001700368689 G.41358 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1583   2000200445951 G.44595 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 /
1584   2000200445975 G.44597 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 /
1585   2000200445968 G.44596 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 /
1586   2002100026605 W.2660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1587   2002100026612 W.2661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1588   2002100026629 W.2662 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1589   2002100026636 W.2663 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1590   2002100035515 W.3551 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1591   2002100035522 W.3552 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1592   2002100035539 W.3553 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1593   2002100035546 W.3554 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1594   2002100035553 W.3555 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1595   2002100035560 W.3556 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1596   2002100035577 W.3557 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1597   2002100035584 W.3558 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1598   2002100035591 W.3559 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1599   2002100035607 W.3560 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1600   2002100035614 W.3561 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1601   2000200462453 G.46245 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 7 /
1602   2002100057357 W.5735 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 /
1603   2000200475026 G.47502 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 8 /
1604   2001700338804 G.38089 Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy : materiały drugiego Posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa, 29 września - 1 października 2008 r.) /
1605   2001700307503 G.34929 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku /
1606   2001700307510 G.34930 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku /
1607   2002100048850 W.4885 Problemy prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej /
1608   2000200478195 G.47819 Problemy reprywatyzacji /
1609   2002100018716 W.1871 Procedura administracyjna /
1610   2001700199856 G.31504 Proces karny : przebieg postępowania /
1611   2000200422525 G.42252 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
1612   2000200422518 G.42251 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
1613   2000200422471 G.42247 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
1614   2000200422464 G.42246 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
1615   2000200422457 G.42245 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
1616   2000200473213 G.47321 Proces karny /
1617   2000200473220 G.47322 Proces karny /
1618   2000200473237 G.47323 Proces karny /
1619   2000200473244 G.47324 Proces karny /
1620   2000200473251 G.47325 Proces karny /
1621   2000200473268 G.47326 Proces karny /
1622   2000200473275 G.47327 Proces karny /
1623   2000200473282 G.47328 Proces karny /
1624   2000200473299 G.47329 Proces karny /
1625   2000200473305 G.47330 Proces karny /
1626   2000200473312 G.47331 Proces karny /
1627   2000200473206 G.47320 Proces karny /
1628   2000200473381 G.47338 Proces karny /
1629   2000200473398 G.47339 Proces karny /
1630   2000200473404 G.47340 Proces karny /
1631   2000200473411 G.47341 Proces karny /
1632   2000200473428 G.47342 Proces karny /
1633   2000200473435 G.47343 Proces karny /
1634   2002100091412 W.9141 Proces karny /
1635   2002100091429 W.9142 Proces karny /
1636   2002100091436 W.9143 Proces karny /
1637   2000200499916 G.49991 Proces karny /
1638   2000200499909 G.49990 Proces karny /
1639   2000200499893 G.49989 Proces karny /
1640   2000200499947 G.49994 Proces karny /
1641   2000200499930 G.49993 Proces karny /
1642   2000200499923 G.49992 Proces karny /
1643   2002100020511 W.2051 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1644   2002100020528 W.2052 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1645   2002100020535 W.2053 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1646   2002100043381 W.4338 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1647   2001700362588 G.40746 Profesjonalna kultura prawnicza /
1648   2002100035485 W.3548 Profesjonalna kultura prawnicza /
1649   2000200473527 G.47352 Profilowanie kryminalne /
1650   2000200473534 G.47353 Profilowanie kryminalne /
1651   2000200463627 G.46362 Projekty regionalne i lokalne : sukces projektu /
1652   2002100019201 W.1920 Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy : ustawa z omówieniem /
 
EIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1653   2000200419747 G.41974 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1654   2002100066120 W.6612 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1655   2002100066137 W.6613 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1656   2002100066144 W.6614 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1657   2002100066151 W.6615 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1658   2002100066168 W.6616 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1659   2002100060180 W.6018 Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich / Eichstaedt, Krzysztof.
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1660   2002100063624 W.6362 Odzyskiwanie należności pieniężnych / Portalska, Anna.
1661   2002100036758 W.3675 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce : stan obecny i wizje przyszłości /
1662   2000100176535 K.17653 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych /
1663   2002100067332 W.6733 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych /
1664   2000100176559 K.17655 Poradnik antykorupcyjny dla urzędników /
1665   2002100052444 W.5244 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym /
1666   2002100052451 W.5245 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym /
1667   2001700368665 G.41356 Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliowości : opracowanie w oparciu o materiały z grantu badawczego /
1668   2000200470564 G.47056 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika.
1669   2000200470571 G.47057 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika.
1670   2000200470595 G.47059 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika.
1671   2000200470588 G.47058 Sprzedajność funkcjonariusza Policji : aspekty normatywne i kryminologiczne / Porwisz, Monika.
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1672   2002100028425 W.2842 Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Miemiec, Marcin.
1673   2001700363127 G.40791 Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Mierzwińska-Lorencka, Joanna.
1674   2002100049802 W.4980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1675   2002100070196 W.7019 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1676   2002100092648 W.9264 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1677   2002100043695 W.4369 Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych / Miemiec, Wiesława.
 
OKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1678   2001700318929 G.36079 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz.
1679   2001700318943 G.36081 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz.
1680   2001700318967 G.36083 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz.
1681   2001700318981 G.36085 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz.
1682   2001700319001 G.36087 Podatki w procedurach celnych w latach 2000-2008 / Oktaba, Robert Tomasz.
1683   2001700361727 G.40661 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1684   2001700361734 G.40662 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1685   2001700361741 G.40663 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1686   2001700361758 G.40664 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1687   2001700361765 G.40665 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1688   2001700361772 G.40666 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1689   2001700361819 G.40670 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1690   2001700361826 G.40671 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1691   2001700361833 G.40672 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1692   2001700361840 G.40673 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1693   2002100053830 W.5383 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1694   2002100053847 W.5384 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1695   2002100053854 W.5385 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1696   2000200508410 G.50841 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert.
1697   2000200508403 G.50840 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert.
1698   2000200508397 G.50839 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert.
 
KEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1699   2002100007987 W.798 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1700   2002100007994 W.799 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1701   2001700285153 G.29114 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1702   2001700279671 G.28507 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1703   2001700372983 G.41787 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1704   2001700372990 G.41788 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1705   2002100075658 W.7565 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1706   2002100075665 W.7566 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1707   2002100075672 W.7567 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1708   2002100075689 W.7568 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1709   2002100075696 W.7569 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1710   2002100075702 W.7570 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1711   2002100075719 W.7571 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1712   2002100075726 W.7572 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1713   2002100075733 W.7573 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1714   2002100075740 W.7574 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1715   2002100075757 W.7575 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1716   2002100078703 W.7870 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1717   2002100081680 W.8168 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1718   2002100081697 W.8169 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1719   2000200519232 G.51923 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1720   2000200519256 G.51925 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1721   2000200519249 G.51924 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1722   2002100007833 W.783 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1723   2002100007840 W.784 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1724   2002100007857 W.785 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1725   2002100008137 W.813 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1726   2002100008144 W.814 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1727   2000200430025 G.43002 Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Kuciński, Jerzy.
1728   2000100149508 K.14950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1729   2001700327730 G.36928 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1730   2001700327747 G.36929 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1731   2001700327754 G.36930 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1732   2001700327761 G.36931 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1733   2001700327778 G.36932 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1734   2001700327822 G.36937 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1735   2001700327938 G.36948 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1736   2001700327945 G.36949 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1737   2001700327952 G.36950 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1738   2001700327969 G.36951 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1739   2001700327976 G.36952 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1740   2002100069763 W.6976 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1741   2002100069770 W.6977 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1742   2002100069787 W.6978 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1743   2002100069794 W.6979 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1744   2002100069800 W.6980 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1745   2002100069817 W.6981 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1746   2002100069824 W.6982 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1747   2002100069831 W.6983 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1748   2002100069848 W.6984 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1749   2002100034327 W.3432 Legislatywa - egzekutywa - judykatywa : konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału / Kuciński, Jerzy.
1750   2002100023116 W.2311 Lobbing w Polsce / Kuczma, Paweł.
1751   2000200423331 G.42333 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1752   2000200423317 G.42331 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1753   2000200423300 G.42330 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1754   2000200423294 G.42329 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1755   2000200423287 G.42328 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1756   2000200423270 G.42327 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1757   2000100177983 K.17798 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1758   2002100034525 W.3452 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1759   2002100034532 W.3453 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1760   2002100034549 W.3454 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1761   2000200463184 G.46318 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1762   2001700197500 G.31463 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1763   2001700313726 G.35550 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1764   2001700313733 G.35551 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1765   2001700313740 G.35552 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1766   2001700313764 G.35554 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1767   2001700313771 G.35555 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1768   2001700313788 G.35556 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1769   2001700313795 G.35557 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1770   2001700313801 G.35558 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1771   2001700313818 G.35559 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1772   2001700313825 G.35560 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1773   2001700313832 G.35561 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1774   2001700313849 G.35562 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1775   2001700313856 G.35563 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1776   2001700313863 G.35564 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1777   2001700313870 G.35565 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1778   2001700313887 G.35566 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1779   2001700306162 G.34796 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1780   2002100015432 W.1543 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1781   2002100019171 W.1917 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1782   2002100034495 W.3449 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1783   2002100034501 W.3450 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1784   2002100034518 W.3451 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1785   2002100005976 W.597 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1786   2002100015586 W.1558 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1787   2002100048096 W.4809 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1788   2000200513551 G.51355 Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych : praktyczne przykłady i wskazówki jak po zmianach od 1 stycznia 2015 stosować nowe wytyczne / Kucharska-Fiałkowska, Maria.
1789   2000100058893 K.5889 Podstawy teorii prawa / Kuciński, Jerzy.
1790   2000100161722 K.16172 Prawa człowieka w zarysie / Kuczma, Paweł.
1791   2002100059603 W.5960 Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Kuciński, Jerzy.
1792   2002100081048 W.8104 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1793   2002100094260 W.9426 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1794   2002100094277 W.9427 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1795   2002100094284 W.9428 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1796   2002100094291 W.9429 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1797   2002100094307 W.9430 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1798   2002100094314 W.9431 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1799   2002100094321 W.9432 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1800   2002100094338 W.9433 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1801   2002100094345 W.9434 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1802   2002100094352 W.9435 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1803   2002100020221 W.2022 Wartość rynkowa nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1804   2001700365657 G.41012 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1805   2001700365640 G.41013 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1806   2001700365633 G.41014 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1807   2001700365602 G.41017 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1808   2001700365589 G.41018 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1809   2002100069718 W.6971 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1810   2002100069725 W.6972 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1811   2002100069732 W.6973 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1812   2000100167366 K.16736 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1813   2001700372648 G.41756 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1814   2001700372655 G.41757 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1815   2001700372808 G.41772 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1816   2001700372815 G.41773 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1817   2001700372822 G.41774 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1818   2000100174128 K.17412 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1819   2002100069510 W.6951 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1820   2002100069527 W.6952 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1821   2002100069534 W.6953 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1822   2002100069541 W.6954 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1823   2002100069558 W.6955 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1824   2002100069565 W.6956 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1825   2002100069572 W.6957 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1826   2002100069589 W.6958 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1827   2002100069596 W.6959 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1828   2002100069602 W.6960 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1829   2002100069619 W.6961 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1830   2002100069626 W.6962 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1831   2002100069633 W.6963 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1832   2002100028265 W.2826 Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu /
1833   2001700373690 G.41860 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka : księga jubileuszowa profesora Jerzego Jaskierni /
1834   2000200424048 G.42404 Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań : zagadnienia prawa konstytucyjnego, księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni /
1835   2002100094109 W.9410 Państwo socjalne w Europie : historia, rozwój, perspektywy /
1836   2001700342757 G.38494 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza /
1837   2002100037786 W.3778 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza /
1838   2002100006522 W.652 Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka /
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1839   2002100018136 W.1813 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K..
1840   2002100018143 W.1814 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K..
1841   2000100062500 K.6250 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil.
1842   2000100062517 K.6251 Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Bielecki, Teofil.
1843   2000200475163 G.47516 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof.
1844   2000200475170 G.47517 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof.
1845   2000200475187 G.47518 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof.
1846   2000200521068 G.52106 Krajowa Administracja Skarbowa 2018 : komentarz do ustawy i przepisów wprowadzających / Biernacki, Krzysztof.
1847   2002100003484 W.348 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard.
1848   2001700321066 G.36286 Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim / Bieniek, Beata.
1849   2001700204147 G.31944 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1850   2001700204154 G.31945 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1851   2001700204161 G.31946 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1852   2002100066236 W.6623 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1853   2002100066243 W.6624 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1854   2002100083127 W.8312 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1855   2002100083134 W.8313 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1856   2001700209074 G.32397 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof.
1857   2002100070745 W.7074 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof.
1858   2002100006591 W.659 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1859   2002100006607 W.660 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1860   2000100048078 K.4807 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1861   2000100050361 K.5036 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1862   2000100050392 K.5039 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1863   2000100050408 K.5040 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1864   2000100066089 K.6608 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1865   2000100057230 K.5723 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1866   2000100057247 K.5724 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1867   2000100087732 K.8773 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1868   2000100087749 K.8774 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1869   2000100087817 K.8781 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1870   2000100087824 K.8782 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1871   2000100087831 K.8783 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1872   2000100140741 K.14074 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1873   2001700210360 G.32562 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1874   2002100023468 W.2346 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1875   2002100075108 W.7510 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1876   2002100075115 W.7511 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1877   2002100075122 W.7512 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1878   2002100075139 W.7513 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1879   2002100075146 W.7514 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1880   2002100077225 W.7722 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1881   2002100081758 W.8175 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1882   2002100081765 W.8176 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1883   2002100082007 W.8200 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1884   2002100006102 W.610 Prawo rodzinne / Bieliński, Arkadiusz K..
1885   2001700213576 G.32898 Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice / Biernat, Jakub.
1886   2002100013506 W.1350 Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym / Bieniek, Gerard.
1887   2002100060012 W.6001 Spółka cywilna pod rządami prawa działalności gospodarczej / Bielski, Piotr.
1888   2001700204062 G.31939 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1889   2001700204079 G.31940 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1890   2002100066250 W.6625 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1891   2002100083141 W.8314 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1892   2002100083158 W.8315 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1893   2002100083165 W.8316 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1894   2002100008434 W.843 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1895   2002100008441 W.844 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1896   2002100008458 W.845 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1897   2000200477549 G.47754 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1898   2000200477556 G.47755 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1899   2002100082557 W.8255 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1900   2002100082564 W.8256 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1901   2002100082571 W.8257 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1902   2001700214771 G.33016 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav.
1903   2001700304229 G.34605 Filozofia prawa / Radbruch, Gustav.
1904   2002100004290 W.429 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1905   2002100004306 W.430 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1906   2000200465478 G.46547 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz.
1907   2002100067325 W.6732 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz.
1908   2000200451938 G.45193 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech.
1909   2000200451945 G.45194 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech.
1910   2000200451952 G.45195 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech.
1911   2000200451969 G.45196 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech.
1912   2000200451976 G.45197 Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo / Radecki, Wojciech.
1913   2001700273976 G.27924 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1914   2001700274492 G.28180 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1915   2001700344294 G.38852 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1916   2001700344300 G.38853 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1917   2001700344317 G.38854 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1918   2001700344386 G.38861 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1919   2001700208336 G.32393 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1920   2001700208329 G.32394 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1921   2001700215280 G.33061 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1922   2001700215297 G.33062 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1923   2001700215303 G.33063 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1924   2001700215310 G.33064 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1925   2001700215327 G.33065 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1926   2002100045149 W.4514 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1927   2002100052857 W.5285 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1928   2002100052864 W.5286 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1929   2002100052871 W.5287 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1930   2002100052888 W.5288 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1931   2002100052895 W.5289 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1932   2002100052901 W.5290 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1933   2002100052918 W.5291 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1934   2002100052925 W.5292 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1935   2002100052932 W.5293 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1936   2002100052949 W.5294 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1937   2002100055049 W.5504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1938   2002100082632 W.8263 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1939   2002100082649 W.8264 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1940   2002100082656 W.8265 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1941   2000200488866 G.48886 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1942   2002100094192 W.9419 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1943   2002100094208 W.9420 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1944   2002100094215 W.9421 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1945   2000200500728 G.50072 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1946   2000200500711 G.50071 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1947   2002100008038 W.803 Prawo ochrony środowiska : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1948   2002100025882 W.2588 Prawo poboru w spółce akcyjnej / Radwan, Arkadiusz.
1949   2002100038981 W.3898 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(2)/2015 /
1950   2002100038998 W.3899 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(3)/2015 /
1951   2002100042018 W.4201 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(5)/2015 /
1952   2002100047235 W.4723 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(6)/2016 /
1953   2002100051577 W.5157 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(7)/2016 /
1954   2002100055322 W.5532 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(8)/2016 /
1955   2002100056299 W.5629 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(9)/2016 /
1956   2002100069220 W.6922 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(10)/2017 /
1957   2002100072374 W.7237 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(12)/2017 /
1958   2002100072381 W.7238 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(13)/2017 /
1959   2002100081079 W.8107 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(15)/2018 /
1960   2002100081086 W.8108 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(16)/2018 /
1961   2002100087613 W.8761 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(17)/2018 /
1962   2002100089143 W.8914 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(18)/2019 /
1963   2002100090620 W.9062 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(4)/2015 /
1964   2002100092464 W.9246 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(20)/2019 /
1965   2002100094635 W.9463 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(19)/2019 /
1966   2002100094642 W.9464 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(21)/2019 /
1967   2002100094659 W.9465 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(22)/2020 /
1968   2002100094666 W.9466 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(23)/2020 /
1969   2002100095946 W.9594 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(24)/2020 /
1970   2001700359809 G.40430 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech.
1971   2002100076402 W.7640 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech.
1972   2001700022062 G.21820 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1973   2001700046570 G.21821 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1974   2001700230535 G.21822 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1975   2001700022079 G.21823 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1976   2001700022086 G.21824 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1977   2001700022093 G.21825 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1978   2001700053196 G.21826 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1979   2001700022109 G.21827 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1980   2001700022116 G.21828 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1981   2001700022123 G.21829 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1982   2001700022130 G.21830 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1983   2001700022147 G.21831 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1984   2001700244402 G.21832 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1985   2001700022154 G.21833 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1986   2001700022161 G.21834 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1987   2001700051529 G.21835 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1988   2001700026091 G.21836 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1989   2001700045689 G.21837 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1990   2001700371269 G.41615 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1991   2001700371245 G.41616 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1992   2001700371252 G.41617 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1993   2001700323862 G.36632 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1994   2001700323893 G.36633 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1995   2001700323886 G.36634 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1996   2002100045132 W.4513 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1997   2002100053052 W.5305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1998   2002100053069 W.5306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1999   2002100053076 W.5307 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2000   2002100053083 W.5308 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2001   2002100053090 W.5309 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2002   2002100053106 W.5310 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2003   2002100053113 W.5311 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2004   2002100055087 W.5508 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2005   2002100055209 W.5520 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2006   2002100070141 W.7014 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2007   2002100073012 W.7301 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2008   2002100073029 W.7302 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2009   2002100082588 W.8258 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2010   2002100082595 W.8259 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2011   2002100083042 W.8304 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2012   2002100083059 W.8305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2013   2002100083066 W.8306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2014   2000200509059 G.50905 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2015   2000200509042 G.50904 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2016   2000200509035 G.50903 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2017   2000200518518 G.51851 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2018   2000200518501 G.51850 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2019   2000200518495 G.51849 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2020   2000200518488 G.51848 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2021   2001700230566 G.21839 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2022   2001700230559 G.21840 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2023   2001700230597 G.21841 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2024   2001700230610 G.21842 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2025   2001700230603 G.21843 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2026   2001700022178 G.21844 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2027   2001700235721 G.21845 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2028   2001700046525 G.21846 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2029   2001700230580 G.21847 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2030   2001700022185 G.21848 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2031   2001700048178 G.21849 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2032   2001700230634 G.21850 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2033   2001700230627 G.21851 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2034   2001700022192 G.21852 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2035   2001700045672 G.21853 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2036   2001700026107 G.21854 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2037   2001700022208 G.21855 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2038   2001700230573 G.21856 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2039   2001700022215 G.21857 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2040   2001700291666 G.29785 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2041   2001700291697 G.29786 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2042   2001700291673 G.29787 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2043   2001700291680 G.29788 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2044   2001700344546 G.38877 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2045   2001700344553 G.38878 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2046   2001700344560 G.38879 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2047   2001700352398 G.39627 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2048   2001700352404 G.39628 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2049   2001700352480 G.39629 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2050   2002100046184 W.4618 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2051   2002100053120 W.5312 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2052   2002100053137 W.5313 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2053   2002100053144 W.5314 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2054   2002100053151 W.5315 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2055   2002100053168 W.5316 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2056   2002100055070 W.5507 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2057   2002100082601 W.8260 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2058   2002100082618 W.8261 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2059   2002100082625 W.8262 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2060   2002100094222 W.9422 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2061   2002100094239 W.9423 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2062   2002100094246 W.9424 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2063   2000200508601 G.50860 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2064   2000200508595 G.50859 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2065   2000200508588 G.50858 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2066   2000200517474 G.51747 Bezzałogowe statki powietrzne : nowa era w prawie lotniczym : zagadnienia cywilnoprawne / Konert, Anna.
2067   2002100002975 W.297 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł /
2068   2002100002982 W.298 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł /
2069   2000200481959 G.48195 Identyfikacja kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy.
2070   2002100066960 W.6696 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
2071   2002100066977 W.6697 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
2072   2002100066984 W.6698 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
2073   2002100037618 W.3761 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
2074   2002100037625 W.3762 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
2075   2002100037632 W.3763 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
2076   2002100037649 W.3764 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
2077   2002100037656 W.3765 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
2078   2002100075030 W.7503 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
2079   2002100075047 W.7504 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
2080   2002100075054 W.7505 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
2081   2002100066991 W.6699 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
2082   2002100067004 W.6700 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
2083   2002100067011 W.6701 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
2084   2002100037571 W.3757 Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych", (22 października 2002 r.) /
2085   2002100077621 W.7762 Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.) : konferencji przewodniczył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll /
2086   2002100037588 W.3758 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
2087   2002100037595 W.3759 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
2088   2002100037601 W.3760 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
2089   2002100067028 W.6702 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
2090   2002100067035 W.6703 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
2091   2002100067042 W.6704 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
2092   2002100077591 W.7759 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
2093   2002100077607 W.7760 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
2094   2002100077614 W.7761 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
2095   2001700368580 G.41348 Konstytucja : ustrój polityczny : system organów państwowych : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu /
2096   2000100056929 K.5692 Konstytucja 3 Maja : 200-lecie tradycji /
2097   2001700166438 G.20455 Konstytucja 3 Maja 1791 = 1791 Geguzes 3-osios konstitucija = The Constitution of May, 1791 /
2098   2002100072343 W.7234 Konstytucja biznesu /
2099   2002100018358 W.1835 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
2100   2002100023598 W.2359 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
2101   2002100023604 W.2360 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
2102   2002100030206 W.3020 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy /
2103   2002100030213 W.3021 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy /
2104   2000100182352 K.18235 Konstytucja Federacji Rosyjskiej : przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 r. /
2105   2000100182444 K.18244 Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii /
2106   2000100182420 K.18242 Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 r. /
2107   2000100027349 K.2734 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej /
2108   2002100044142 W.4414 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej /
2109   2001700198866 G.31332 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
2110   2001700198583 G.31333 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
2111   2001700198590 G.31334 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
2112   2002100068568 W.6856 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
2113   2002100068575 W.6857 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
2114   2000100182383 K.18238 Konstytucja Kanady /
2115   2000100182321 K.18232 Konstytucja Królestwa Danii /
2116   2000100182390 K.18239 Konstytucja Królestwa Holandii /
2117   2000100182376 K.18237 Konstytucja Królestwa Norwegii : uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r., z późniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. /
2118   2000100182345 K.18234 Konstytucja Królestwa Szwecji /
2119   2002100097056 W.9705 Konstytucja Królestwa Szwecji /
2120   2000100182338 K.18233 Konstytucja Państwa Izrael /
2121   2001700256016 G.25890 Konstytucja Reczypospolitej Polskiej : ze skorowidzem i hasłami /
2122   2000100182369 K.18236 Konstytucja Republiki Finlandii : z 11 czerwca 1999 r. /
2123   2000100182413 K.18241 Konstytucja Republiki Francuskiej /
2124   2000100182437 K.18243 Konstytucja Republiki Włoskiej /
2125   2000200449911 G.44991 Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite /
2126   2000100118382 K.11838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l
2127   2000100118399 K.11839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l
2128   2000100118405 K.11840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 16 l
2129   2001700305837 G.34763 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz encyklopedyczny /
2130   2002100027213 W.2721 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 5 /
2131   2000200471455 G.47145 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 1, Wstęp, art. 1-29 /
2132   2000200471462 G.47146 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 2, Art. 30-86 /
2133   2000100118344 K.11834 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2134   2000100118351 K.11835 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2135   2000100118368 K.11836 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2136   2000100118375 K.11837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2137   2001700184340 G.28740 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2138   2001700184395 G.28741 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2139   2001700184296 G.28742 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2140   2001700202341 G.31784 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2141   2001700305448 G.34724 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2142   2001700305455 G.34725 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2143   2001700305462 G.34726 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2144   2001700305479 G.34727 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2145   2001700305486 G.34728 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2146   2001700305493 G.34729 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2147   2002100055100 W.5510 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2148   2002100065659 W.6565 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2149   2002100068384 W.6838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2150   2002100068391 W.6839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2151   2002100068407 W.6840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2152   2002100068414 W.6841 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2153   2002100068421 W.6842 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2154   2002100068438 W.6843 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2155   2002100068445 W.6844 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2156   2002100068452 W.6845 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2157   2002100068469 W.6846 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2158   2002100068476 W.6847 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2159   2002100068483 W.6848 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2160   2002100068490 W.6849 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2161   2002100068506 W.6850 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2162   2002100068513 W.6851 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2163   2002100068520 W.6852 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2164   2002100068537 W.6853 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2165   2002100068544 W.6854 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2166   2002100068551 W.6855 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
2167   2000100178379 K.17837 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. : ciągłość i zmiana /
2168   2002100051072 W.5107 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wraz z indeksem rzeczowym /
2169   2000100056431 K.5643 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. /
2170   2000100056448 K.5644 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. /
2171   2000100159446 K.15944 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora /
2172   2002100068582 W.6858 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki /
2173   2000100182406 K.18240 Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga /
2174   2002100042490 W.4249 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi /
2175   2002100048317 W.4831 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi /
2176   2000200446897 G.44689 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2177   2000200446927 G.44692 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2178   2000200446903 G.44690 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2179   2000200446934 G.44693 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2180   2000200446910 G.44691 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2181   2000200446958 G.44695 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2182   2000200446941 G.44694 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2183   2002100057364 W.5736 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2184   2002100057371 W.5737 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
2185   2002100064003 W.6400 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
2186   2002100064010 W.6401 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
2187   2002100064027 W.6402 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
2188   2001700333687 G.37572 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw : wybrane akty prawne : materiały źródłowe dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe /
2189   2001700196312 G.31067 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2190   2001700196329 G.31068 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2191   2001700196336 G.31069 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2192   2001700196442 G.31080 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2193   2001700196459 G.31081 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2194   2002100069275 W.6927 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2195   2002100069282 W.6928 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2196   2002100069299 W.6929 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2197   2002100069305 W.6930 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2198   2002100069312 W.6931 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2199   2002100069329 W.6932 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
2200   2002100061255 W.6125 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce /
2201   2002100070042 W.7004 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce /
2202   2000100200315 K.20031 Konstytucyjny system organów państwa /
2203   2002100015319 W.1531 Konstytucyjny system organów państwowych /
2204   2001700305523 G.34732 Konstytucyjny system władz publicznych /
2205   2001700305530 G.34733 Konstytucyjny system władz publicznych /
2206   2001700305547 G.34734 Konstytucyjny system władz publicznych /
2207   2002100068612 W.6861 Konstytucyjny system władz publicznych /
2208   2002100026223 W.2622 Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce /
2209   2002100021297 W.2129 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
2210   2001700224732 G.33934 Kontrakty budowlane bez ryzyka : wskazówki i wzory gwarantujące otrzymanie wynagrodzenia /
2211   2000200507796 G.50779 Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki /
2212   2000200507789 G.50778 Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki /
2213   2002100074071 W.7407 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane /
2214   2002100042216 W.4221 Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne /
2215   2002100072565 W.7256 Kontrola zamówień publicznych : monografia naukowa : VI konferencja naukowa, 17-19 czerwca 2013 r., Wrocław /
2216   2000100148143 K.14814 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2217   2000200459620 G.45962 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the law of the sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
2218   2002100015210 W.1521 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa /
2219   2000100054994 K.5499 Konwencja o udzieleniu patentów europejskich : (konwencja o patencie europejskim) z 5 października 1973 roku.
2220   2002100082496 W.8249 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz /
2221   2000200481966 G.48196 Kryptowaluty : perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna / Konieczny, Jerzy.
2222   2000200426714 G.42671 Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego / Konert, Anna.
2223   2002100046849 W.4684 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń / Konarska-Wrzosek, Violetta.
2224   2002100001305 W.130 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta.
2225   2002100017009 W.1700 Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Koniuszewska, Ewa.
2226   2002100018990 W.1899 Wspólnotowy Kodeks Proceduralny = Community Procedural Code / Koncewicz, Tomasz Tadeusz.
2227   2000200471530 G.47153 Wybrane aspekty prawne i organizacyjne polskiego katastru nieruchomości / Konieczna, Jadwiga.
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2228   2001700021751 G.22190 Kodeks karny : komentarz, orzecznictwo / Janusz Wojciechowski. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia: komentarz, orzecznictwo / Tomasz Staniszewski / Wojciechowski, Janusz.
2229   2002100005778 W.577 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam.
2230   2002100005785 W.578 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam.
2231   2002100042568 W.4256 Samorząd lokalny w Polsce i w Europie / Wojnicki, Jacek.
2232   2000100178386 K.17838 System konstytucyjny Serbii i Czarnogóry / Wojnicki, Jacek.
2233   2002100047822 W.4782 Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego / Wojtaszek-Mik, Ewa.
2234   2001700345840 G.39005 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów /
2235   2002100038233 W.3823 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów /
2236   2002100042889 W.4288 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
2237   2002100042896 W.4289 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
2238   2002100042902 W.4290 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2239   2002100047815 W.4781 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska przedrozbiorowa : zarys wykładu. 1 / Makiłła, Dariusz.
2240   2002100048010 W.4801 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska pod rozbiorami : "II Rzeczpospolita" : zarys wykładu. 2 / Makiłła, Dariusz.
2241   2001700345222 G.38943 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
2242   2002100092563 W.9256 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
2243   2002100092570 W.9257 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
2244   2000100178393 K.17839 Polnisches Steuerrecht / Makowicz, Bartosz.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2245   2001700331515 G.37351 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2246   2002100067929 W.6792 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2247   2002100067936 W.6793 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2248   2002100067943 W.6794 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2249   2002100067950 W.6795 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2250   2002100070264 W.7026 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
2251   2002100023178 W.2317 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
2252   2002100028494 W.2849 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
2253   2002100028500 W.2850 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
2254   2002100028517 W.2851 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
2255   2001700368603 G.41350 Pracownicze programy emerytalne / Sierocka, Iwona.
2256   2002100091221 W.9122 Pracownicze programy emerytalne / Sierocka, Iwona.
2257   2002100007956 W.795 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
2258   2002100007963 W.796 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
2259   2002100025462 W.2546 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
2260   2001700203249 G.31909 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2261   2002100010406 W.1040 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2262   2002100010413 W.1041 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2263   2002100010420 W.1042 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2264   2002100010437 W.1043 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2265   2002100010444 W.1044 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2266   2002100010451 W.1045 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2267   2002100010468 W.1046 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2268   2002100010475 W.1047 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2269   2002100010482 W.1048 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2270   2002100010499 W.1049 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
2271   2002100074422 W.7442 RODO w mikroprzedsiębiorstwie : jak się przygotować do jego stosowania / Sierpień, Marcin.
2272   2002100025738 W.2573 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
2273   2002100042803 W.4280 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
2274   2002100042810 W.4281 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
2275   2002100060593 W.6059 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
2276   2002100060609 W.6060 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
2277   2002100062344 W.6234 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
2278   2002100016026 W.1602 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona.
2279   2002100016033 W.1603 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona.
2280   2002100070592 W.7059 Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym / Sieniow, Tomasz.
 
SEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2281   2000100178812 K.17881 Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT : analiza praktyczna / Selera, Paweł.
 
ABC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2282   2000100164822 K.16482 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych /
2283   2000100164839 K.16483 ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych /
2284   2000100164808 K.16480 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych /
2285   2000100164815 K.16481 ABC rejestracji zbiorów danych osobowych /
2286   2002100027015 W.2701 ABC samorządu terytorialnego /
2287   2002100027022 W.2702 ABC samorządu terytorialnego /
2288   2002100027596 W.2759 ABC samorządu terytorialnego /
2289   2000100164785 K.16478 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych /
2290   2000100164792 K.16479 ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych /
2291   2000100164761 K.16476 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich /
2292   2000100164778 K.16477 ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich /
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2293   2000100091470 K.9147 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych : komentarz do Rozporządzenia Rady Nr 2137/85 z 25.07.1985 r. w sprawie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych art. 1-3, 5-14, 122, 125-126, 128 ustawy z 4.03.2005 r. o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych i spółce europejskiej / Adamus, Rafał.
2294   2002100011786 W.1178 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
2295   2002100046276 W.4627 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
2296   2002100049062 W.4906 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
2297   2002100065581 W.6558 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
2298   2001700304847 G.34667 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego / Adamczak-Retecka, Monika.
2299   2002100083646 W.8364 Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej / Adamczak-Retecka, Monika.
2300   2001700245584 G.24708 Podstawy marketingu / Kramer, Teodor.
2301   2000100161975 K.16197 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2302   2001700369747 G.41475 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2303   2001700369754 G.41476 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2304   2001700369761 G.41477 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2305   2001700369778 G.41478 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2306   2001700369785 G.41479 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2307   2002100009714 W.971 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2308   2002100009721 W.972 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2309   2002100009738 W.973 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2310   2002100009745 W.974 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2311   2002100009752 W.975 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2312   2002100009769 W.976 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2313   2002100009776 W.977 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2314   2002100009783 W.978 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2315   2002100009790 W.979 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2316   2002100009806 W.980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2317   2002100009813 W.981 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2318   2002100009820 W.982 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2319   2002100009837 W.983 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2320   2002100009844 W.984 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2321   2002100009851 W.985 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2322   2002100009868 W.986 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2323   2002100009875 W.987 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2324   2002100009882 W.988 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2325   2002100009899 W.989 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2326   2002100009905 W.990 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2327   2002100009912 W.991 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2328   2002100009936 W.993 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2329   2002100049079 W.4907 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2330   2002100049086 W.4908 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2331   2002100049093 W.4909 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2332   2002100049109 W.4910 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2333   2002100049116 W.4911 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2334   2002100049123 W.4912 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2335   2002100049130 W.4913 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2336   2002100049147 W.4914 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2337   2002100065802 W.6580 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2338   2002100070905 W.7090 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2339   2002100079212 W.7921 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2340   2002100079229 W.7922 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2341   2002100079236 W.7923 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2342   2002100092006 W.9200 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2343   2002100092013 W.9201 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2344   2002100092020 W.9202 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
2345   2002100059917 W.5991 Prawo karne komputerowe / Adamski, Andrzej.
2346   2002100043206 W.4320 Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Adamiak, Jan.
2347   2002100026988 W.2698 Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Adamczyk, Marcin.
2348   2001700205830 G.32130 Upadłość konsumencka : komentarz praktyczny / Adamus, Rafał.
 
AHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2349   2000100162200 K.16220 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2350   2001700345475 G.38968 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2351   2001700345482 G.38969 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2352   2000100182567 K.18256 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2353   2002100007024 W.702 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2354   2002100007031 W.703 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2355   2002100007048 W.704 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2356   2002100007055 W.705 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2357   2002100081277 W.8127 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
2358   2002100081284 W.8128 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
 
AKC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2359   2000100115473 K.11547 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
2360   2000100115480 K.11548 Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /
2361   2000100192405 K.19240 Akcyza w prawie Unii Europejskiej : komentarz /
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2362   2002100056275 W.5627 Antologia literatury do nauki prawa karnego materialnego /
2363   2000200446224 G.44622 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2364   2000200525028 G.52502 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2365   2000200525011 G.52501 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2366   2000200525004 G.52500 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
2367   2001700334448 G.37648 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
2368   2001700334455 G.37649 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
2369   2001700334462 G.37650 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
2370   2001700358338 G.40256 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
2371   2002100044791 W.4479 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
2372   2000200475255 G.47525 Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym / Antonów, Dobrosława.
2373   2000100057193 K.5719 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2374   2000100146262 K.14626 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2375   2000100146279 K.14627 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2376   2000100146286 K.14628 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2377   2000100165287 K.16528 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2378   2000100165294 K.16529 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2379   2000100165300 K.16530 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2380   2000100165317 K.16531 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2381   2000100165324 K.16532 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2382   2000100165331 K.16533 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2383   2000100165348 K.16534 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2384   2000100165355 K.16535 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2385   2002100025172 W.2517 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2386   2002100058583 W.5858 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
2387   2002100024786 W.2478 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Antonów, Kamil.
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2388   2002100060234 W.6023 Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Balicki, Ryszard.
2389   2002100040823 W.4082 Prawa dziecka / Balcerek, Marian.
2390   2000100048283 K.4828 Środki ochrony indywidualnej : informacje dla pracodawcy / Balasińska, Elżbieta.
2391   2002100080928 W.8092 Ustroje państw współczesnych / Balicki, Ryszard.
2392   2002100031265 W.3126 Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu / Bal-Domańska, Beata.
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2393   2002100033481 W.3348 Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Banaszak, Bogusław.
2394   2001700353012 G.39843 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna.
2395   2001700353029 G.39844 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna.
2396   2002100066267 W.6626 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna.
2397   2002100095342 W.9534 Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
2398   2002100002258 W.225 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław.
2399   2002100068841 W.6884 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław.
2400   2000200438588 G.43858 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A.J..
2401   2002100090774 W.9077 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A.J..
2402   2002100016705 W.1670 Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : komentarz / Banach, Józef.
2403   2002100021532 W.2153 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
2404   2002100063419 W.6341 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
2405   2002100063426 W.6342 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
2406   2002100063433 W.6343 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
2407   2002100063266 W.6326 Prawo karne skarbowe : [podręcznik] / Baniak, Stanisław.
2408   2002100005099 W.509 Prawo karne skarbowe / Baniak, Stanisław.
2409   2002100043756 W.4375 Prawo konstytucyjne : wprowadzenie / Banaszak, Bogusław.
2410   2001700242071 G.24380 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2411   2001700242019 G.24381 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2412   2001700242026 G.24382 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2413   2001700241968 G.24383 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2414   2001700366845 G.38992 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2415   2001700345727 G.38993 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2416   2002100045101 W.4510 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2417   2002100068858 W.6885 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2418   2002100068865 W.6886 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2419   2002100068872 W.6887 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2420   2002100068889 W.6888 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2421   2002100068896 W.6889 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2422   2002100068902 W.6890 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2423   2002100068919 W.6891 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2424   2002100068926 W.6892 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2425   2002100068933 W.6893 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2426   2002100069473 W.6947 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2427   2002100069480 W.6948 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2428   2002100069497 W.6949 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2429   2002100071933 W.7193 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
2430   2002100016422 W.1642 System konstytucyjny Niemiec / Banaszak, Bogusław.
2431   2000100026168 K.2616 Ubezpieczenia gospodarcze / Banasiński, Antoni
2432   2000200478515 G.47851 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Banasiński, Cezary.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2433   2000100135495 K.13549 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2434   2000100135501 K.13550 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2435   2001700218281 G.33357 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2436   2000100181089 K.18108 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2437   2002100037458 W.3745 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2438   2002100037465 W.3746 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2439   2002100037472 W.3747 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
2440   2000100106112 K.10611 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan.
2441   2002100024540 W.2454 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan.
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2442   2000100103067 K.10306 Prawo biblioteczne na co dzień / Biliński, Lucjan.
2443   2000200462637 G.46263 Prawo handlowe /
2444   2000200462644 G.46264 Prawo handlowe /
2445   2002100091290 W.9129 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2446   2002100091306 W.9130 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2447   2002100091313 W.9131 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2448   2000200497707 G.49770 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2449   2000200497691 G.49769 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2450   2000200507635 G.50763 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2451   2000200521594 G.52159 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
2452   2000200521587 G.52158 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2453   2000100047866 K.4786 Obciążenia podatkowe przychodów gospodarstw domowych w latach 1994-1999 / Bolkowiak, Izabela
2454   2002100084964 W.8496 Ustawa o kontroli w administracji rządowej : komentarz z wzorami dokumentów / Bolek, Tomasz.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2455   2001700229256 G.34103 Drafting and negotiating international commercial contracts : a practical guide / Bortolotti, Fabio.
2456   2002100048348 W.4834 Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Borszowski, Paweł.
2457   2000200512165 G.51216 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz.
2458   2000200512158 G.51215 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz.
2459   2000200512141 G.51214 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata : kazusy, objaśnienia, orzecznictwo / Borkowski, Grzegorz.
2460   2002100095618 W.9561 Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP / Borecki, Paweł.
2461   2002100081215 W.8121 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
2462   2002100081222 W.8122 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
2463   2002100082014 W.8201 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
2464   2000100133583 K.13358 Instytucjonalne gwarancje ochrony ofiar wojny / Borkowski, Mirosław.
2465   2000200525721 G.52572 Kryminalistyczna identyfikacja śladów stóp / Borkowski, Krzysztof.
2466   2000100015421 K.1542 Nowe prawo dewizowe : stan prawny na dzień 1 marca 2001r. / Borkowski, Tadeusz.
2467   2002100051270 W.5127 Nowe prawo dewizowe / Borkowski, Tadeusz.
2468   2000100148990 K.14899 Polskie prawo finansowe : zarys ogólny / Borodo, Andrzej.
2469   2002100071421 W.7142 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
2470   2002100074187 W.7418 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
2471   2002100082762 W.8276 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
2472   2002100092686 W.9268 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
2473   2002100013155 W.1315 Prawo budżetowe / Borodo, Andrzej.
2474   2002100083561 W.8356 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cz. 2, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna / Borawska-Kędzierska, Elżbieta.
2475   2002100044494 W.4449 Przetarg w prawie polskim : zagadnienia cywilistyczne / Boratyńska, Maria.
2476   2001700287980 G.29446 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
2477   2002100011069 W.1106 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
2478   2002100011076 W.1107 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
2479   2002100011342 W.1134 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
2480   2002100043299 W.4329 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
2481   2002100043305 W.4330 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
2482   2002100043312 W.4331 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
 
CAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2483   2000100026137 K.2613 Ubezpieczenia bez tajemnic : aktualne przepisy, orzecznictwo, produkty ubezpieczeniowe / Capik, Małgorzata
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2484   2002100032569 W.3256 Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej / Chrabąszcz, Robert.
2485   2002100054967 W.5496 Czas pracy : rewolucyjne zmiany w ewidencjonowaniu zleceń / 2016 / Chruściel, Łukasz.
2486   2002100039421 W.3942 Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Chróścielewski, Wojciech.
2487   2001700363684 G.40842 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2488   2001700363660 G.40843 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2489   2002100009691 W.969 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2490   2002100009707 W.970 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2491   2002100049277 W.4927 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2492   2002100049284 W.4928 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
2493   2001700305387 G.34721 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard.
2494   2002100068803 W.6880 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard.
2495   2002100068810 W.6881 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard.
2496   2002100040489 W.4048 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Chróścicki, Andrzej.
2497   2000100166468 K.16646 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard.
2498   2001700338736 G.38079 Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Chruściak, Ryszard.
2499   2002100069268 W.6926 Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Chruściel, Łukasz.
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2500   2000200444343 G.44434 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz.
2501   2000200444350 G.44435 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz.
2502   2000100026403 K.2640 Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Cichy, Bogdan.
2503   2002100071513 W.7151 Twoje prawa w pracy / Cichosz, Anna.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2504   2001700210285 G.32555 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych z objaśnieniami / Ciepła, Helena.
2505   2001700370620 G.41553 Komentarz do spraw rodzinnych / Ciepła, Helena.
2506   2002100074613 W.7461 Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Cieśliński, Aleksander.
2507   2002100008021 W.802 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
2508   2000200470687 G.47068 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew.
2509   2000200470694 G.47069 Nauka administracji / Cieślak, Zbigniew.
2510   2002100074873 W.7487 Nawiązka w polskim prawie karnym / Cieślak, Wojciech.
2511   2001700222554 G.33780 Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem / Ciepła, Helena.
2512   2002100039353 W.3935 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław.
2513   2002100039360 W.3936 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław.
2514   2002100095021 W.9502 Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka.
2515   2001700310213 G.35200 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
2516   2002100051676 W.5167 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
2517   2002100051683 W.5168 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
2518   2002100051690 W.5169 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
2519   2001700305011 G.34684 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
2520   2002100051645 W.5164 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
2521   2002100051652 W.5165 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
2522   2002100051669 W.5166 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
2523   2002100007819 W.781 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
2524   2002100007826 W.782 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
2525   2002100008014 W.801 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
2526   2002100066113 W.6611 Prawo karne : zarys instytucji i naczelne zasady / Cieślak, Wojciech.
2527   2002100048928 W.4892 Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Cieśliński, Aleksander.
2528   2000100165256 K.16525 Ustawa o bibliotekach : komentarz / Ciechorski, Jan.
2529   2002100023512 W.2351 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander.
2530   2002100023529 W.2352 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander.
2531   2002100041714 W.4171 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
2532   2002100041721 W.4172 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
2533   2002100041738 W.4173 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
2534   2002100041745 W.4174 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
2535   2002100041752 W.4175 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
2536   2002100041769 W.4176 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
 
CRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2537   2002100066106 W.6610 Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees /
2538   2000100167175 K.16717 The criminal code : [bilingual edition] = Kodeks karny : [wydanie dwujęzyczne] /
 
CUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2539   2000100154755 K.15475 Cudzoziemcy / Wilk, Agnieszka.
2540   2002100058484 W.5848 Dodatkowe zatrudnienie / Cudowski, Bogusław.
2541   2000100027684 K.2768 Spory zbiorowe w polskim prawie pracy / Cudowski, Bogusław.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2542   2002100033504 W.3350 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
2543   2002100033511 W.3351 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 2 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
2544   2002100033528 W.3352 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
2545   2001700330778 G.37277 Czas pracy /
2546   2002100041653 W.4165 Czas pracy /
2547   2002100056459 W.5645 Czas pracy 2017 /
2548   2002100072183 W.7218 Czas pracy 2018 /
2549   2002100082304 W.8230 Czas pracy 2019 /
2550   2002100093102 W.9310 Czas pracy 2020 /
2551   2002100017825 W.1782 Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników /
2552   2002100046078 W.4607 Kodeks cywilny z komentarzem do zmian / Czarnik, Zbigniew.
2553   2002100043190 W.4319 Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia / Czajka, Zdzisław.
2554   2002100025134 W.2513 Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa / Czarnik, Zbigniew.
2555   2001700313566 G.35534 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2556   2001700313573 G.35535 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2557   2001700313580 G.35536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2558   2001700313597 G.35537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2559   2001700313603 G.35538 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2560   2001700313610 G.35539 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2561   2001700313627 G.35540 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2562   2001700313634 G.35541 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2563   2001700313641 G.35542 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2564   2001700313658 G.35543 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2565   2001700313665 G.35544 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2566   2001700313672 G.35545 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2567   2001700313689 G.35546 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2568   2000200445296 G.44529 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2569   2002100075368 W.7536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2570   2002100075375 W.7537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
2571   2001700176147 G.23995 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2572   2001700211190 G.32660 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2573   2001700211213 G.32662 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2574   2001700211220 G.32663 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2575   2001700211237 G.32664 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2576   2002100013421 W.1342 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2577   2002100013438 W.1343 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2578   2002100066519 W.6651 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2579   2002100066526 W.6652 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2580   2002100066533 W.6653 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2581   2002100066540 W.6654 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2582   2002100066557 W.6655 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
2583   2001700290300 G.29650 Prawo wekslowe i czekowe : Komentarz / Czarnecki, Marek.
2584   2002100046931 W.4693 Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. [z. nr 17] / Czaban, Łukasz.
2585   2001700021096 G.18083 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
2586   2002100066083 W.6608 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
2587   2002100066090 W.6609 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
2588   2002100083844 W.8384 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
2589   2002100039803 W.3980 Trener akademicki : prawo konstytucyjne / Czarny, Piotr.
2590   2000200415985 G.41598 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
2591   2000100162064 K.16206 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2592   2001700217659 G.33291 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2593   2002100051584 W.5158 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2594   2002100051591 W.5159 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2595   2002100051607 W.5160 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2596   2002100051614 W.5161 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2597   2002100051621 W.5162 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2598   2002100051638 W.5163 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2599   2002100081499 W.8149 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2600   2002100081505 W.8150 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2601   2002100081512 W.8151 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
2602   2002100081529 W.8152 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2603   2002100084032 W.8403 Czech (&Central European) Yearbook of Arbitration. vol. 1, 2011, The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration /
2604   2002100084049 W.8404 Czech Yearbook of International Law. Vol. 2, 2011, Rights of the Host States within the System of International Investment Protection /
2605   2002100039636 W.3963 Odwrócona hipoteka : poradnik dla osób starszych : Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy / Czerniawski, Ryszard.
2606   2000200454465 G.45446 Zobowiązania pozytywne państwa w sferze praw człowieka pierwszej generacji na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Czepek, Jakub.
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2607   2000100019443 K.1944 Historia administracji : zarys wykładu kursowego / Ćwik, Władysław.
 
DEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2608   2000100028568 K.2856 Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju : założenia, przygotowanie, ustawodawstwo /
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2609   2002100057463 W.5746 Jak zabezpieczyć i ściągać należności w biznesie / Derejczyk, Maciej.
2610   2000100151297 K.15129 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna.
2611   2000100151303 K.15130 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna.
2612   2002100037441 W.3744 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna.
2613   2002100027008 W.2700 Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia / Dercz, Maciej.
2614   2000100191644 K.19164 Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Dereń, Aldona Małgorzata.
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2615   2000100153413 K.15341 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi.
2616   2000100159248 K.15924 Międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka / Diallo, Boubacar Sidi.
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2617   2000200421122 G.42112 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies /
2618   2000200422280 G.42228 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies /
2619   2000200422273 G.42227 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies /
2620   2002100051799 W.5179 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies /
2621   2001700215457 G.33069 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2622   2001700215464 G.33070 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2623   2002100033634 W.3363 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2624   2002100033641 W.3364 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2625   2002100033658 W.3365 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2626   2002100033665 W.3366 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
2627   2001700196466 G.31082 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2628   2001700196473 G.31083 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2629   2001700196596 G.31095 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2630   2001700196602 G.31096 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2631   2002100069336 W.6933 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2632   2002100069343 W.6934 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2633   2002100069350 W.6935 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2634   2002100069367 W.6936 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2635   2002100069374 W.6937 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2636   2002100069381 W.6938 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2637   2002100069398 W.6939 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2638   2002100069404 W.6940 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2639   2002100069411 W.6941 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2640   2002100069428 W.6942 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2641   2002100070158 W.7015 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
2642   2000100026144 K.2614 Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej : prawo i praktyka /
2643   2002100091863 W.9186 Korupcja w państwie : przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania / Dobrowolski, Zbysław.
2644   2002100028982 W.2898 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław.
2645   2002100028999 W.2899 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław.
2646   2000100185681 K.18568 Prawo a etos cyberprzestrzeni / Dobrzeniecki, Karol.
2647   2002100004207 W.420 Prawo prasowe : podręcznik / Dobosz, Izabela.
2648   2000100061978 K.6197 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek.
2649   2000100061985 K.6198 Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Dobrowolski, Marek.
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2650   2002100013445 W.1344 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
2651   2002100021174 W.2117 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
2652   2002100031975 W.3197 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
2653   2002100031982 W.3198 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
2654   2002100031999 W.3199 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
2655   2000100115862 K.11586 Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych / Domagała, Arkadiusz.
2656   2002100044395 W.4439 Rada nadzorcza spółki akcyjnej : powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne : podręcznik praktyczny z wzorami dokumentów / Domański, Grzegorz.
 
DUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2657   2001700320687 G.36248 Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi / Dunin-Dudkowska, Anna.
2658   2000100094884 K.9488 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / Duniewska, Zofia.
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2659   2001700294032 G.30018 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2660   2001700294049 G.30019 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2661   2001700294087 G.30032 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2662   2002100069053 W.6905 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2663   2002100069060 W.6906 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2664   2002100069077 W.6907 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2665   2002100069084 W.6908 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2666   2002100069091 W.6909 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2667   2002100069107 W.6910 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2668   2002100069114 W.6911 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2669   2002100069121 W.6912 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2670   2002100069138 W.6913 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
2671   2000200500506 G.50050 Działalność gospodarcza w sektorze MŚP : praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa /
2672   2002100022829 W.2282 Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów /
2673   2001700322308 G.36410 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
2674   2002100066496 W.6649 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
2675   2002100066502 W.6650 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
2676   2002100047532 W.4753 Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego /
2677   2002100033535 W.3353 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2678   2002100033542 W.3354 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2679   2002100033559 W.3355 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2680   2002100033566 W.3356 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2681   2002100033573 W.3357 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2682   2002100033580 W.3358 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2683   2002100033597 W.3359 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2684   2002100033603 W.3360 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2685   2002100033610 W.3361 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2686   2002100089860 W.8986 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2687   2002100089877 W.8987 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
2688   2000200459217 G.45921 Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce : podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjnej /
2689   2001700337678 G.37966 Nowe metody identyfikacji kryminalistycznej i ich wykorzystanie w procesie karnym na przykładzie ekspertyzy osmologicznej / Dzierżanowska, Joanna.
2690   2001700371801 G.41670 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz.
2691   2001700371818 G.41671 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz.
2692   2002100049376 W.4937 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz.
2693   2002100051409 W.5140 Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman.
2694   2002100071278 W.7127 Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne / Dzięgiel-Matras, Agata.
2695   2000200429296 G.42929 Powszechna historia prawa / Dziadzio, Andrzej.
2696   2002100022102 W.2210 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
2697   2002100017832 W.1783 Prawo budowlane : komentarz / Dziwiński, Robert.
2698   2002100003392 W.339 Prawo mieszkaniowe / Dziczek, Roman.
2699   2002100045507 W.4550 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna.
2700   2002100045514 W.4551 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna.
2701   2002100040045 W.4004 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
2702   2002100040052 W.4005 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
2703   2000200442738 G.44273 Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli lokali / Dziczek, Roman.
 
EFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2704   2001700373638 G.41854 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE /
2705   2001700373652 G.41856 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka /
2706   2000100165485 K.16548 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. [t.2] , Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE /
2707   2000100165478 K.16547 Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. t.1 , Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka /
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2708   2002100092457 W.9245 Elektroniczna dokumentacja podatkowa /
2709   2002100091467 W.9146 Elementy nauki o państwie i polityce /
2710   2002100091474 W.9147 Elementy nauki o państwie i polityce /
2711   2002100091481 W.9148 Elementy nauki o państwie i polityce /
2712   2002100091498 W.9149 Elementy nauki o państwie i polityce /
2713   2002100091504 W.9150 Elementy nauki o państwie i polityce /
2714   2002100091511 W.9151 Elementy nauki o państwie i polityce /
2715   2002100033757 W.3375 Elementy prawa : podręcznik : praca zbiorowa /
2716   2000100015346 K.1534 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej /
2717   2000100015353 K.1535 Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej /
 
ENE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2718   2000100171264 K.17126 Energetyka a samorząd : prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce /
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2719   2002100031623 W.3162 Europa urzędników /
2720   2000200455738 G.45573 Europeanization of national legal orders from comparative perspective /
2721   2001700199641 G.31437 Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów /
2722   2002100031852 W.3185 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego /
2723   2002100031869 W.3186 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego /
2724   2002100042063 W.4206 Europeizacja polskiego prawa pracy /
2725   2002100037410 W.3741 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
2726   2002100037427 W.3742 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
2727   2002100037434 W.3743 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
2728   2000100199701 K.19970 Europejska Konwencja Praw Człowieka /
2729   2002100047761 W.4776 Europejska współpraca międzyparlamentarna : kierunki rozwoju /
2730   2001700337166 G.37921 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2010 /
2731   2001700367019 G.41164 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
2732   2001700223797 G.34497 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2008 /
2733   2001700304212 G.34604 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2007 /
2734   2001700326818 G.36836 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
2735   2001700326832 G.36838 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
2736   2002100037380 W.3738 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
2737   2002100037397 W.3739 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
2738   2002100037403 W.3740 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
2739   2002100043954 W.4395 Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe /
2740   2002100073296 W.7329 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne /
2741   2000200426660 G.42666 Europejskie prawo cywilne /
2742   2002100041646 W.4164 Europejskie prawo cywilne /
2743   2002100059627 W.5962 Europejskie prawo gospodarcze /
2744   2000200419204 G.41920 Europejskie prawo karne/
2745   2000200419211 G.41921 Europejskie prawo karne/
2746   2000200422440 G.42244 Europejskie prawo karne/
2747   2002100064348 W.6434 Europejskie prawo konkurencji : porozumienie dystrybucyjne /
2748   2000100110331 K.11033 Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie /
2749   2002100064362 W.6436 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne /
2750   2002100040724 W.4072 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie /
2751   2002100076679 W.7667 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym /
2752   2002100076686 W.7668 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym /
2753   2002100046726 W.4672 Europejskie ściganie karne : projekt alternatywny /
2754   2002100047808 W.4780 Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa /
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2755   2000200426899 G.42689 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech.
2756   2002100066274 W.6627 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech.
2757   2000100092941 K.9294 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2758   2000100106624 K.10662 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2759   2001700345390 G.38960 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2760   2001700345406 G.38961 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2761   2001700346274 G.39048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2762   2001700346311 G.39049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2763   2001700346281 G.39050 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2764   2001700346304 G.39051 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2765   2001700346298 G.39052 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2766   2001700318615 G.36048 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2767   2001700318622 G.36049 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2768   2002100004979 W.497 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2769   2002100004986 W.498 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2770   2002100004993 W.499 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2771   2002100023482 W.2348 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2772   2002100068643 W.6864 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2773   2002100068650 W.6865 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2774   2002100068667 W.6866 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2775   2002100068674 W.6867 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2776   2002100068681 W.6868 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2777   2002100068698 W.6869 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2778   2002100068704 W.6870 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2779   2002100068711 W.6871 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2780   2002100068728 W.6872 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2781   2002100068735 W.6873 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2782   2002100068742 W.6874 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2783   2002100068759 W.6875 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2784   2002100068766 W.6876 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2785   2002100068773 W.6877 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2786   2002100068780 W.6878 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2787   2002100068797 W.6879 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2788   2002100068940 W.6894 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2789   2002100068957 W.6895 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2790   2002100068964 W.6896 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2791   2002100068971 W.6897 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2792   2002100068988 W.6898 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2793   2002100068995 W.6899 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2794   2002100069008 W.6900 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2795   2002100069640 W.6964 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2796   2002100070240 W.7024 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2797   2002100070257 W.7025 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2798   2002100071599 W.7159 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
2799   2002100071681 W.7168 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2800   2002100071698 W.7169 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
2801   2001700274096 G.27939 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2802   2001700356136 G.40037 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2803   2000200400387 G.40038 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2804   2001700356150 G.40039 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2805   2001700332833 G.37487 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2806   2001700332857 G.37489 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2807   2001700332888 G.37492 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2808   2001700332895 G.37493 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2809   2001700332901 G.37494 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2810   2001700332918 G.37495 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2811   2001700332925 G.37496 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2812   2000200432265 G.43226 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2813   2000200432272 G.43227 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2814   2000200432289 G.43228 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2815   2000200432296 G.43229 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2816   2002100045156 W.4515 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2817   2002100046436 W.4643 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2818   2002100046443 W.4644 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2819   2002100046870 W.4687 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2820   2002100066311 W.6631 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2821   2002100066328 W.6632 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2822   2002100066335 W.6633 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2823   2002100066342 W.6634 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2824   2002100066359 W.6635 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2825   2002100066366 W.6636 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2826   2002100066373 W.6637 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2827   2002100066380 W.6638 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2828   2002100066397 W.6639 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2829   2002100066403 W.6640 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2830   2002100066410 W.6641 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2831   2002100066427 W.6642 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2832   2002100066434 W.6643 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2833   2002100066441 W.6644 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2834   2002100066458 W.6645 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2835   2002100066465 W.6646 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2836   2002100066472 W.6647 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2837   2002100066489 W.6648 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2838   2002100070110 W.7011 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2839   2002100070127 W.7012 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2840   2002100070134 W.7013 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2841   2002100071667 W.7166 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2842   2002100071674 W.7167 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2843   2000200490708 G.49070 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2844   2000200490746 G.49074 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2845   2000200490739 G.49073 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2846   2000200490722 G.49072 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2847   2000200490715 G.49071 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2848   2000200499886 G.49988 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2849   2000200499879 G.49987 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2850   2000200499862 G.49986 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2851   2000200499855 G.49985 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2852   2000200499848 G.49984 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2853   2002100020931 W.2093 Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Cz. 2, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne / Garbiec, Roman.
2854   2000200500193 G.50019 Wykonanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym / Garnowski, Konrad.
2855   2002100071704 W.7170 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
2856   2002100071711 W.7171 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
 
GAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2857   2000100044629 K.4462 Międzynarodowe prawo humanitarne : wprowadzenie / Gasser, Hans-Peter.
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2858   2000100133590 K.13359 Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka : praca zbiorowa /
2859   2000100133606 K.13360 Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka : 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka : praca zbiorowa /
 
GŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2860   2002100016200 W.1620 Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym / Głodowski, Włodzimierz.
2861   2000100056479 K.5647 System konstytucyjny Belgii / Głowacki, Andrzej.
 
GNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2862   2001700370002 G.41501 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2863   2001700370019 G.41502 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2864   2001700370026 G.41503 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2865   2001700324098 G.36603 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2866   2002100005983 W.598 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2867   2002100005990 W.599 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2868   2002100006003 W.600 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2869   2002100006010 W.601 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2870   2002100046207 W.4620 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2871   2002100052000 W.5200 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2872   2002100052017 W.5201 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2873   2002100052024 W.5202 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2874   2002100052031 W.5203 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2875   2002100052048 W.5204 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2876   2002100052055 W.5205 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2877   2002100052062 W.5206 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2878   2002100055063 W.5506 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2879   2002100065819 W.6581 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2880   2002100070103 W.7010 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2881   2002100074200 W.7420 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2882   2002100074262 W.7426 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2883   2002100074279 W.7427 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2884   2002100081659 W.8165 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2885   2002100081666 W.8166 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2886   2002100081673 W.8167 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2887   2002100085626 W.8562 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2888   2002100085633 W.8563 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2889   2002100085640 W.8564 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2890   2002100085657 W.8565 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2891   2002100095212 W.9521 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2892   2002100095229 W.9522 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2893   2002100095236 W.9523 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2894   2000100026151 K.2615 Ubezpieczenia majątkowe : wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej / Gniadek, Jarosław A.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2895   2002100051898 W.5189 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał.
2896   2002100073708 W.7370 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał.
2897   2000100087848 K.8784 Internet - aspekty prawne / Golat, Rafał.
2898   2000100087855 K.8785 Podstawy prawa kultury / Golat, Rafał.
2899   2002100051881 W.5188 Polubowne rozstrzyganie sporów / Golat, Rafał.
2900   2002100028487 W.2848 Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Golinowska, Stanisława.
2901   2002100041042 W.4104 Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł / Golonka, Anna.
2902   2000100096581 K.9658 Prawo autorskie : pytania, kazusy, tablice / Golat, Rafał.
2903   2000100147009 K.14700 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2904   2001700293493 G.29945 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2905   2001700293486 G.29946 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2906   2001700293387 G.29952 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2907   2001700293356 G.29953 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2908   2001700293455 G.29956 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2909   2001700293448 G.29957 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2910   2001700293295 G.29962 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2911   2001700371900 G.41680 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2912   2001700371924 G.41682 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2913   2000100200919 K.20091 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2914   2002100051867 W.5186 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2915   2002100051874 W.5187 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2916   2002100073906 W.7390 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2917   2002100073913 W.7391 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2918   2002100013629 W.1362 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Golat, Rafał.
2919   2001700363158 G.40890 Zamówienia publiczne w sferze kultury / Golat, Rafał.
 
GOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2920   2000100090145 K.9014 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2921   2001700349886 G.39408 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2922   2001700349893 G.39409 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2923   2001700349909 G.39410 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2924   2001700349930 G.39413 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2925   2001700349947 G.39414 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2926   2002100012639 W.1263 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2927   2002100012646 W.1264 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2928   2002100012653 W.1265 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2929   2002100012660 W.1266 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2930   2002100012677 W.1267 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2931   2002100012684 W.1268 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2932   2002100053557 W.5355 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2933   2002100053564 W.5356 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2934   2002100053571 W.5357 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2935   2002100053588 W.5358 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2936   2002100053595 W.5359 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2937   2002100053601 W.5360 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2938   2002100053618 W.5361 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2939   2002100053625 W.5362 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2940   2002100053632 W.5363 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2941   2002100053649 W.5364 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2942   2002100053656 W.5365 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2943   2002100053663 W.5366 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2944   2002100053670 W.5367 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2945   2002100053687 W.5368 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2946   2002100053694 W.5369 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2947   2000200508069 G.50806 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
 
GÓR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2948   2002100046672 W.4667 Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych : materiały robocze 3/05, Górski, Adam.
2949   2001700322391 G.36419 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam.
2950   2001700322407 G.36420 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam.
2951   2001700322414 G.36421 Europejskie ściganie karne : zagadnienia ustrojowe / Górski, Adam.
2952   2002100011878 W.1187 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2953   2002100011885 W.1188 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2954   2002100011892 W.1189 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2955   2002100011908 W.1190 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2956   2002100011915 W.1191 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2957   2002100059023 W.5902 Historia ustrojów państw / Górski, Grzegorz.
2958   2000100025772 K.2577 Indywidualne ulgi uznaniowe w prawie podatkowym w 2002 roku / Górzyńska, Ewa
2959   2002100046467 W.4646 Kodeks karny : praktyczny komentarz / Góral, Roman.
2960   2002100019164 W.1916 Kodeks pracy z wprowadzeniem do zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r. : wynikających z ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213, poz. 2081) / Góra, Ewa.
2961   2000100100004 K.10000 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław.
2962   2000100127490 K.12749 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław.
2963   2000100127537 K.12753 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław.
2964   2001700334370 G.37641 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech.
2965   2001700334387 G.37642 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech.
2966   2001700334394 G.37643 Małżeństwo kanoniczne / Góralski, Wojciech.
2967   2002100027800 W.2780 Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim / Górnicki, Leonard.
2968   2002100013643 W.1364 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech.
2969   2002100001343 W.134 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2970   2002100081543 W.8154 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2971   2002100081550 W.8155 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2972   2002100081567 W.8156 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2973   2002100028319 W.2831 Postępowanie egzekucyjne w administracji : nowe regulacje prawne, ujednolicony tekst ustawy / Góra, Ewa.
2974   2002100060425 W.6042 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Góra, Ewa.
2975   2002100046597 W.4659 Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 / Górnicki, Leonard.
2976   2000100061794 K.6179 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2977   2000100139646 K.13964 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2978   2000100139653 K.13965 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2979   2000100139660 K.13966 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2980   2001700373973 G.41882 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2981   2002100005198 W.519 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2982   2002100005204 W.520 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2983   2002100005211 W.521 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2984   2002100005228 W.522 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2985   2002100005235 W.523 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2986   2002100075399 W.7539 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2987   2002100075405 W.7540 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2988   2002100075412 W.7541 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2989   2002100075429 W.7542 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2990   2002100075436 W.7543 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2991   2002100075443 W.7544 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2992   2002100075450 W.7545 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2993   2002100075467 W.7546 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2994   2002100075474 W.7547 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2995   2002100075481 W.7548 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2996   2002100075498 W.7549 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2997   2002100075504 W.7550 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2998   2002100075511 W.7551 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2999   2002100075528 W.7552 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3000   2002100075535 W.7553 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3001   2002100075542 W.7554 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3002   2002100075559 W.7555 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3003   2002100075566 W.7556 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3004   2002100077232 W.7723 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3005   2000200481898 G.48189 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3006   2000200481881 G.48188 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
3007   2000100107287 K.10728 Prawo transportu lądowego / Górski, Władysław.
3008   2001700287553 G.29421 System emerytalny / Góra, Marek.
3009   2002100076839 W.7683 System emerytalny / Góra, Marek.
3010   2002100076846 W.7684 System emerytalny / Góra, Marek.
3011   2002100076853 W.7685 System emerytalny / Góra, Marek.
3012   2000100155691 K.15569 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych / Górski, Marek.
3013   2002100029996 W.2999 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
3014   2002100045521 W.4552 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
3015   2002100047068 W.4706 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna.
3016   2002100047075 W.4707 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna.
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3017   2002100008120 W.812 Europejskie prawo środowiska / Grabowska, Genowefa.
3018   2002100066038 W.6603 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-424 K.P.K. / Grajewski, Jan.
3019   2002100066045 W.6604 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425-673 K.P.K. / Grajewski, Jan.
3020   2000100166796 K.16679 Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich / Grabowska, Sabina.
3021   2002100018440 W.1844 Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Grajewski, Krzysztof.
3022   2002100067387 W.6738 Prawo karne procesowe : część ogólna / Grajewski, Jan.
3023   2002100071742 W.7174 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław.
3024   2000200492658 G.49265 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław.
3025   2000200492641 G.49264 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław.
3026   2002100039742 W.3974 Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Granat, Mirosław.
3027   2001700292496 G.29908 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3028   2002100046610 W.4661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3029   2002100066564 W.6656 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3030   2002100066571 W.6657 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3031   2002100066588 W.6658 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3032   2002100066595 W.6659 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3033   2002100066601 W.6660 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3034   2002100066618 W.6661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3035   2002100066625 W.6662 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3036   2002100066632 W.6663 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3037   2002100066649 W.6664 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3038   2002100066656 W.6665 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3039   2002100066663 W.6666 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3040   2002100066670 W.6667 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3041   2002100066687 W.6668 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3042   2002100066694 W.6669 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
3043   2000100200346 K.20034 Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / Grabowski, Michał.
3044   2000200521747 G.52174 Ustawa o usługach płatniczych : komentarz / Grabowski, Michał.
3045   2001700324630 G.36685 Zabójstwo wielokrotne : profilowanie kryminalne / Gradoń, Kacper.
3046   2001700324623 G.36686 Zabójstwo wielokrotne : profilowanie kryminalne / Gradoń, Kacper.
3047   2002100004221 W.422 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Granecki, Paweł.
3048   2002100049451 W.4945 Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji : wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP/ Granecki, Paweł.
3049   2002100045453 W.4545 Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Graczyk, Magdalena.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3050   2002100067127 W.6712 [Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej]. T. 11, Cz. 1, Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna / Grzelak, Agnieszka.
3051   2002100038448 W.3844 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
3052   2002100038455 W.3845 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
3053   2002100038462 W.3846 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
3054   2002100079243 W.7924 Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Grześkiewicz, Władysław.
3055   2002100043107 W.4310 Kasacja w sprawach karnych : z uwzględnieniem noweli od k.p.k. z 20 lipca 2000 r. / Grzeszczyk, Wincenty.
3056   2002100003743 W.374 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Grzeszczyk, Wincenty.
3057   2002100046115 W.4611 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Grzegorczyk, Tomasz.
3058   2002100066069 W.6606 Kodeks wykroczeń / Grzegorczyk, Tomasz.
3059   2000200521983 G.52198 Koncepcja norm programowych z perspektywy teorii prawa / Grzonka, Lesław.
3060   2001700371764 G.41666 Marki, wynalazki, wzory użytkowe : ochrona własności przemysłowej / Grzywińska, Anna.
3061   2001700371771 G.41667 Marki, wynalazki, wzory użytkowe : ochrona własności przemysłowej / Grzywińska, Anna.
3062   2002100042599 W.4259 Mechanizmy prywatyzacji : ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Grzeszczyk, Tadeusz.
3063   2000200454335 G.45433 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka.
3064   2002100039094 W.3909 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka.
3065   2001700327419 G.36896 Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Grzebyk, Patrycja.
3066   2002100066052 W.6605 Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Grzebyk, Patrycja.
3067   2001700270128 G.27585 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3068   2001700361666 G.40655 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3069   2001700361673 G.40656 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3070   2001700366036 G.40657 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3071   2001700361697 G.40658 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3072   2001700361703 G.40659 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3073   2001700361710 G.40660 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3074   2002100066779 W.6677 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3075   2002100066786 W.6678 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3076   2002100066793 W.6679 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3077   2002100066809 W.6680 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3078   2002100066816 W.6681 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3079   2002100066823 W.6682 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3080   2002100066830 W.6683 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3081   2002100066847 W.6684 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3082   2002100066854 W.6685 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3083   2002100066861 W.6686 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3084   2002100066878 W.6687 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3085   2002100066885 W.6688 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3086   2002100066892 W.6689 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3087   2002100066908 W.6690 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3088   2002100071759 W.7175 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
3089   2002100025127 W.2512 Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie / Grzywacz, Jacek.
3090   2002100064799 W.6479 Przedsiębiorca po nowemu wraz z tekstem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Grzegorzewska-Mischka, Ewa.
3091   2000100056493 K.5649 Systemy konstytucyjne państw skandynawskich / Grzybowski, Marian.
3092   2002100016453 W.1645 Systemy konstytucyjne państw skandynawskich / Grzybowski, Marian.
3093   2000100204016 K.20401 Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Grzelak, Agnieszka.
3094   2002100058910 W.5891 Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Grzelak, Agnieszka.
3095   2002100072350 W.7235 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
3096   2002100083660 W.8366 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3097   2002100013759 W.1375 Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Cz. 2, Analiza spożycia żywności [w] Polsce i pozostałych krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej / Gulbicka, Bożena.
3098   2000100027165 K.2716 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Gulczyński, Mariusz
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3099   2000100027271 K.2727 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander.
3100   2000100027288 K.2728 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander.
3101   2000100027295 K.2729 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Hall, Aleksander.
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3102   2001700334318 G.37635 Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych / Hofmański, Piotr.
3103   2000100016022 K.1602 Europejskie prawo gospodarcze /
3104   2002100024762 W.2476 Konwencja Europejska a prawo karne / Hofmański, Piotr.
 
HOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3105   2000100162828 K.16282 Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Howorka, Bolesław.
 
IKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3106   2000100027301 K.2730 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Ikonowicz, Piotr.
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3107   2000200454502 G.45450 Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
3108   2000200454519 G.45451 Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
 
IUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3109   2000100168769 K.16876 Ius fiscale : studia z dziedziny prawa finansowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu /
3110   2002100081116 W.8111 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 1/2018, styczeń-marzec /
3111   2002100081123 W.8112 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 2/2018, [kwiecień-czerwiec] /
3112   2002100081178 W.8117 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 3/2018, [lipiec-wrzesień] /
3113   2002100083684 W.8368 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 4/2018, [październik-grudzień] /
3114   2002100092501 W.9250 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 2/2019, april-june /
3115   2002100092884 W.9288 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 3/2019, july-september /
3116   2002100094581 W.9458 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 1/2019, january-march /
3117   2002100094598 W.9459 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 4/2019, october-december /
3118   2002100094802 W.9480 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 1/2020, january-march /
3119   2002100096547 W.9654 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 2/2020, april - june /
3120   2002100096561 W.9656 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 3/2020, july - september /
3121   2002100044043 W.4404 Ius Novum. 1/2007 /
3122   2002100044050 W.4405 Ius Novum. 4/2007 /
3123   2002100044067 W.4406 Ius Novum. 1/2008 /
3124   2002100044074 W.4407 Ius Novum. 2/2008 /
3125   2002100044081 W.4408 Ius Novum. 2/2010 /
3126   2002100044098 W.4409 Ius Novum. 3/2010 /
3127   2002100061309 W.6130 Ius Novum. 1/2012 /
3128   2002100061316 W.6131 Ius Novum. 4/2015 /
3129   2002100067752 W.6775 Ius Novum. Vol. 10, nr 4/2016, październik-grudzeń /
3130   2002100070325 W.7032 Ius Novum. 3/2009 /
3131   2002100070332 W.7033 Ius Novum. 2/2013 /
3132   2002100070448 W.7044 Ius Novum. Vol. 11, nr 1/2017, styczeń-marzec /
3133   2002100070479 W.7047 Ius Novum. Vol. 11, nr 2/2017, kwiecień-czerwiec /
3134   2002100070899 W.7089 Ius Novum. Vol. 11, nr 3/2017, lipiec-wrzesień /
3135   2002100073241 W.7324 Ius Novum. 4/2008 /
3136   2002100073418 W.7341 Ius Novum. Vol. 11, nr 4/2017, październik-grudzień /
3137   2002100073487 W.7348 Ius Novum. 4/2010 /
3138   2002100073494 W.7349 Ius Novum. 1/2011 /
3139   2002100073500 W.7350 Ius Novum. 1/2014 /
3140   2002100073517 W.7351 Ius Novum. 3/2014 /
3141   2002100073524 W.7352 Ius Novum. 4/2014 /
3142   2002100073531 W.7353 Ius Novum. nr spec./2014 /
3143   2002100087682 W.8768 Ius Novum. Vol. 13, nr 1/2019, styczeń-marzec /
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3144   2002100023918 W.2391 Gospodarka mieniem komunalnym / Jagoda, Joanna.
3145   2002100011847 W.1184 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3146   2002100011854 W.1185 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3147   2002100011861 W.1186 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3148   2000100203378 K.20337 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3149   2000100203361 K.20336 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3150   2000100203408 K.20340 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3151   2000100203392 K.20339 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3152   2000100203385 K.20338 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3153   2002100072800 W.7280 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3154   2002100084582 W.8458 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3155   2002100084599 W.8459 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3156   2002100084605 W.8460 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3157   2002100084612 W.8461 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3158   2000200504405 G.50440 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3159   2000200504399 G.50439 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3160   2000200504382 G.50438 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
3161   2000100027431 K.2743 Obywatelstwo polskie : zagadnienia podstawowe / Jagielski, Jacek.
3162   2002100024748 W.2474 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Jagoda, Joanna.
3163   2002100027046 W.2704 Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Jagielski, Mariusz.
3164   2002100074163 W.7416 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz.
3165   2000200481256 G.48125 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz.
3166   2000200481263 G.48126 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz.
3167   2000200482765 G.48276 Taktyka kryminalistycznych czynności dowodowych / Jagiełło, Dariusz.
3168   2001700204963 G.32042 Ustawa o Karcie Polaka / Jagielski, Jacek.
3169   2002100037328 W.3732 Ustawa o Karcie Polaka / Jagielski, Jacek.
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3170   2002100024656 W.2465 Administracja wobec praw człowieka / Jasudowicz, Tadeusz.
3171   2000200523178 G.52317 Bestie : zbrodnie i kary / Jastrzębski, Janusz Maciej.
3172   2001700225715 G.34035 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech.
3173   2002100067196 W.6719 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech.
3174   2002100067202 W.6720 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech.
3175   2002100037304 W.3730 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Jasiński, Filip.
3176   2000200426417 G.42641 Nadużycia w przedsiębiorstwie : przeciwdziałanie i wykrywanie / Jasiński, Wiesław.
3177   2002100074767 W.7476 Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego / Jasiński, Jerzy.
3178   2000100027318 K.2731 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Jaskiernia, Jerzy.
3179   2002100026933 W.2693 Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria.
 
JAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3180   2001700363134 G.40792 Jawność procesu karnego /
3181   2002100092877 W.9287 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
3182   2002100093560 W.9356 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
3183   2002100093577 W.9357 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
3184   2002100093584 W.9358 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
3185   2002100093591 W.9359 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
3186   2002100082311 W.8231 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3187   2002100082328 W.8232 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3188   2002100082335 W.8233 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3189   2002100082342 W.8234 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3190   2002100082359 W.8235 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3191   2002100082366 W.8236 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3192   2002100082373 W.8237 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3193   2002100082380 W.8238 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3194   2002100082397 W.8239 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3195   2002100082403 W.8240 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3196   2002100082410 W.8241 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3197   2002100082427 W.8242 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3198   2002100082434 W.8243 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3199   2002100082441 W.8244 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3200   2002100082458 W.8245 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3201   2002100092907 W.9290 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3202   2002100092914 W.9291 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3203   2002100092921 W.9292 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
3204   2000100168035 K.16803 Prawo przewozowe : komentarz / Jaworski, Adam.
3205   2000200432104 G.43210 Prawo przewozowe : komentarz / Jaworski, Adam.
3206   2002100003514 W.351 Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami / Jaworski, Jacek.
 
JEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3207   2002100096271 W.9627 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie / Jendrośka, Jerzy.
3208   2002100027794 W.2779 Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Jendrośka, Jan.
3209   2000100143186 K.14318 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
3210   2002100007703 W.770 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
3211   2002100007710 W.771 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
3212   2002100008007 W.800 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
3213   2002100042322 W.4232 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
 
JĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3214   2002100009998 W.999 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
3215   2002100065680 W.6568 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
3216   2002100046894 W.4689 Bezprawie usiłowania nieudolnego / Jędrzejewski, Zbigniew.
3217   2002100043428 W.4342 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz.
3218   2002100043435 W.4343 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz.
3219   2002100060449 W.6044 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3220   2002100060753 W.6075 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3221   2002100032118 W.3211 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
3222   2002100032125 W.3212 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
3223   2002100032132 W.3213 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
3224   2001700328195 G.36974 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3225   2001700328201 G.36975 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3226   2002100007512 W.751 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3227   2002100007529 W.752 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3228   2002100014480 W.1448 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3229   2002100076631 W.7663 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3230   2002100076648 W.7664 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3231   2002100076655 W.7665 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
3232   2000100051290 K.5129 Odpisy amortyzacyjne 2000 : amortyzacja podatkowa, wartość początkowa, korekta, metody, okres używania, amortyzacja w budownictwie : dodatek - Wykaz rocznych stawek / Jędrzejewska, Katarzyna.
3233   2001700288253 G.29440 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3234   2002100003477 W.347 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3235   2002100076945 W.7694 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3236   2002100076952 W.7695 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3237   2002100076969 W.7696 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3238   2002100076976 W.7697 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3239   2002100076983 W.7698 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3240   2002100076990 W.7699 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3241   2002100077003 W.7700 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3242   2002100077010 W.7701 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3243   2002100077027 W.7702 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3244   2002100077034 W.7703 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3245   2002100079793 W.7979 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3246   2002100079809 W.7980 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3247   2002100076891 W.7689 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 1 / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3248   2002100076907 W.7690 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 2 / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3249   2002100031272 W.3127 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek.
3250   2000100051283 K.5128 Ryczałt ewidencjonowany 2000 / Jędrzejewska, Katarzyna
3251   2001700203591 G.31895 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz.
3252   2001700204932 G.32040 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz.
3253   2001700204949 G.32041 Spółka cicha / Jędrejek, Grzegorz.
3254   2001700334813 G.37685 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna.
3255   2001700334820 G.37686 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna.
3256   2001700334837 G.37687 System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Jędruszczak, Anna.
3257   2002100076914 W.7691 Ubezpieczenie społeczne. T. 1, Część ogólna / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3258   2002100076921 W.7692 Ubezpieczenie społeczne. T. 2, Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3259   2002100076938 W.7693 Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
3260   2002100041349 W.4134 Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3261   2000100052686 K.5268 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
3262   2002100006430 W.643 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
3263   2002100047419 W.4741 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
3264   2002100065703 W.6570 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
3265   2002100008618 W.861 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
3266   2002100008625 W.862 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
3267   2002100008632 W.863 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3268   2002100073555 W.7355 Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego / Kaczor, Jacek.
3269   2002100017849 W.1784 Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Kacprzak, Agnieszka.
3270   2000200432777 G.43277 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz.
3271   2002100047198 W.4719 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
3272   2002100047204 W.4720 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
3273   2000200458999 G.45899 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
3274   2000200459002 G.45900 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
3275   2002100066755 W.6675 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz.
3276   2002100066762 W.6676 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz.
3277   2002100045804 W.4580 Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich / Kaczmarek, Tomasz.
3278   2000100027172 K.2717 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Kaczyński, Jarosław.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3279   2002100026209 W.2620 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna.
3280   2002100026216 W.2621 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna.
3281   2002100037519 W.3751 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami /
3282   2002100041066 W.4106 Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym /
3283   2002100025684 W.2568 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Karski, Jerzy Bohdan.
3284   2002100032095 W.3209 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan.
3285   2002100032101 W.3210 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan.
3286   2001700228136 G.34297 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
3287   2002100010383 W.1038 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
3288   2002100075078 W.7507 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
3289   2002100075085 W.7508 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
3290   2002100002234 W.223 Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Karski, Jerzy Bohdan.
3291   2002100088962 W.8896 Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Karczewska-Kamińska, Natalia.
3292   2002100026766 W.2676 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
3293   2002100026773 W.2677 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
3294   2002100026780 W.2678 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
3295   2002100042377 W.4237 Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych / Karska, Elżbieta.
3296   2000100056486 K.5648 System konstytucyjny Japonii / Karolczak, Krzysztof.
3297   2002100024281 W.2428 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
3298   2002100024298 W.2429 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
3299   2002100024304 W.2430 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
3300   2002100049642 W.4964 Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Karwatowicz, Grzegorz.
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3301   2000100057735 K.5773 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin.
3302   2000100057742 K.5774 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin.
3303   2002100033955 W.3395 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3304   2002100033962 W.3396 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3305   2002100033979 W.3397 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3306   2002100033986 W.3398 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3307   2002100033993 W.3399 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3308   2002100034006 W.3400 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3309   2002100034013 W.3401 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3310   2002100034020 W.3402 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3311   2002100034037 W.3403 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3312   2002100034044 W.3404 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3313   2002100034051 W.3405 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3314   2002100034068 W.3406 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
3315   2002100091047 W.9104 System emerytalny 2020 / Kolek, Antoni.
3316   2002100017245 W.1724 Wzory pism w zamówieniach publicznych / Koleśnikow, Marek.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3317   2000100166239 K.16623 Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE : kodyfikacja przepisów o VAT : [praca zbiorowa] /
3318   2001700273334 G.22213 Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Cz. 1. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze /
3319   2002100034167 W.3416 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogólne / Krukowski, Józef.
3320   2002100034174 W.3417 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/1. Ks. 2, | Cz. 1, | Cz. 2, Lud Boży. | Wierni chrześcijanie. | Ustrój hierarchiczny Kościoła /
3321   2002100034181 W.3418 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, | Cz. 3, Lud Boży. | Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego /
3322   2002100034198 W.3419 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 5. Ks. 7, Procesy /
3323   2000100111956 K.11195 Komentarz do podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier /
3324   2000100192214 K.19221 Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług /
3325   2002100023826 W.2382 Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym /
3326   2002100021143 W.2114 Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym /
3327   2002100021136 W.2113 Komentarz do ustawy o samorządzie województwa /
3328   2002100008885 W.888 Kompendium wiedzy administratywisty /
3329   2002100064515 W.6451 Kompendium wiedzy o lobbingu : praca zbiorowa /
3330   2002100047112 W.4711 Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa /
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3331   2002100043275 W.4327 Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3332   2001700364667 G.40922 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3333   2001700364674 G.40923 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3334   2001700364681 G.40924 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3335   2001700364698 G.40925 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3336   2002100054189 W.5418 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3337   2002100055278 W.5527 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
3338   2002100080508 W.8050 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
3339   2002100080515 W.8051 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
3340   2002100080522 W.8052 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
3341   2002100026919 W.2691 Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
3342   2002100023574 W.2357 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
3343   2002100023581 W.2358 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
3344   2002100042056 W.4205 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
3345   2002100072404 W.7240 Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce : materiały do ćwiczeń z prawa administracyjnego : kazusy przygotowane przez studentów WSAP w Białymstoku /
3346   2000100113370 K.11337 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander
3347   2000100113387 K.11338 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander
3348   2001700348759 G.39295 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3349   2001700348766 G.39296 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3350   2001700348773 G.39297 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3351   2000200444060 G.44406 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3352   2000200444077 G.44407 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3353   2000200444084 G.44408 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3354   2000200444091 G.44409 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3355   2000200424482 G.42448 Leasing według MSR/MSSF, KSR, UoR i podatków dochodowych / Kornacki, Jakub.
3356   2001700206691 G.32203 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena.
3357   2001700206646 G.32204 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena.
3358   2001700206707 G.32205 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena.
3359   2002100015647 W.1564 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena.
3360   2002100042605 W.4260 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr.
3361   2002100042612 W.4261 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr.
3362   2002100025301 W.2530 Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin / Korytkowski, Jan.
3363   2001700203539 G.31884 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3364   2001700203782 G.31885 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3365   2001700203836 G.31886 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3366   2002100005112 W.511 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3367   2002100074033 W.7403 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3368   2002100074842 W.7484 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
3369   2001700365107 G.40966 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3370   2001700365114 G.40967 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3371   2001700365121 G.40968 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3372   2002100066700 W.6670 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3373   2002100066717 W.6671 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3374   2002100074859 W.7485 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
3375   2001700208404 G.32432 Prawo spółek handlowych : tablice, schematy / Koronkiewicz, Anna.
3376   2001700208428 G.32434 Prawo spółek handlowych : tablice, schematy / Koronkiewicz, Anna.
3377   2002100098039 W.9803 Promocja zdrowia : kształtowanie przyszłości / Korporowicz, Violetta.
3378   2002100043633 W.4363 Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni / Korenik, Dorota.
3379   2001700348261 G.39246 Umowy leasingu w Polsce / Koralewski, Michał.
3380   2001700348278 G.39247 Umowy leasingu w Polsce / Koralewski, Michał.
3381   2002100070752 W.7075 Ustrój samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Korczak, Jerzy.
3382   2000100027257 K.2725 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Korwin-Mikke, Janusz.
3383   2002100034204 W.3420 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
3384   2002100034211 W.3421 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
3385   2002100034228 W.3422 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3386   2000100062104 K.6210 Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe : opodatkowanie 2004 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota
3387   2000100062111 K.6211 Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe : opodatkowanie 2004 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota
3388   2000200441892 G.44189 Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3389   2002100013360 W.1336 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3390   2002100054172 W.5417 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3391   2002100022416 W.2241 Finanse samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
3392   2000200431732 G.43173 Historia doktryn politycznych i prawnych : testy / Kostrubiec, Jarosław.
3393   2000200447986 G.44798 Leasing 2010 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3394   2000100166321 K.16632 Leasing 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3395   2000100168349 K.16834 Leasing 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3396   2000200425694 G.42569 Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2012 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3397   2000100166437 K.16643 Leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3398   2000100166338 K.16633 Leksykon świadczeń ZUS 2011 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3399   2001700334417 G.37645 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary.
3400   2001700334424 G.37646 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary.
3401   2001700334431 G.37647 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary.
3402   2000100192221 K.19222 Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Kosikowski, Cezary.
3403   2001700319018 G.36088 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3404   2001700319025 G.36089 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3405   2001700319032 G.36090 Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3406   2002100048263 W.4826 Podatki : problem władzy publicznej i podatników / Kosikowski, Cezary.
3407   2002100045057 W.4505 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
3408   2002100045064 W.4506 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
3409   2000100062777 K.6277 Podwyższanie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych / Kosiorkiewicz, Marcin.
3410   2000100142233 K.14223 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3411   2002100017689 W.1768 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3412   2002100060487 W.6048 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3413   2002100012851 W.1285 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
3414   2002100012868 W.1286 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
3415   2002100012875 W.1287 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
3416   2002100014411 W.1441 Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego / Kosikowski, Cezary.
3417   2000200439660 G.43966 Prawo własności przemysłowej / Kostański, Piotr.
3418   2002100017177 W.1717 Publiczne prawo bankowe / Kosikowski, Cezary.
3419   2000100096543 K.9654 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3420   2000100143421 K.14342 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3421   2000100145166 K.14516 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3422   2001700329031 G.37059 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3423   2001700329048 G.37060 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3424   2001700329055 G.37061 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3425   2001700329062 G.37062 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3426   2001700329079 G.37063 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3427   2002100000339 W.33 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3428   2002100000346 W.34 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3429   2002100000353 W.35 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3430   2002100000360 W.36 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3431   2002100000377 W.37 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3432   2002100012189 W.1218 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3433   2002100012196 W.1219 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3434   2002100064447 W.6444 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3435   2002100064454 W.6445 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3436   2002100064461 W.6446 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3437   2002100064478 W.6447 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
3438   2002100043008 W.4300 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary.
3439   2002100043015 W.4301 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary.
3440   2002100054165 W.5416 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3441   2001700356693 G.40093 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3442   2001700223674 G.34483 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3443   2001700223667 G.34484 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3444   2002100001022 W.102 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3445   2002100001039 W.103 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3446   2002100064485 W.6448 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3447   2002100030169 W.3016 Ustawa Ordynacja podatkowa : komentarz / Kosikowski, Cezary.
3448   2000200480983 G.48098 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna.
3449   2002100083691 W.8369 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna.
3450   2002100083899 W.8389 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna.
3451   2002100015982 W.1598 Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym / Kosińska, Karolina.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3452   2000100149522 K.14952 Inspekcja Transportu Drogowego : komentarz do ustawy o transporcie drogowym / Kotowski, Wojciech.
3453   2002100001329 W.132 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Kotowski, Wojciech.
3454   2002100067073 W.6707 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech.
3455   2001700358604 G.40328 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3456   2001700358598 G.40329 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3457   2002100074002 W.7400 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3458   2002100074019 W.7401 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3459   2002100074026 W.7402 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3460   2000200509141 G.50914 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3461   2000200517757 G.51775 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3462   2000200521051 G.52105 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
3463   2001700201153 G.31691 Samorząd adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej / Kotliński, Tomasz J.
3464   2001700203195 G.31904 Ustawa o Policji : komentarz / Kotowski, Wojciech.
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3465   2002100031821 W.3182 E-urząd w komunikacji z obywatelem / Kowalczyk, Marcin.
3466   2002100042995 W.4299 E-urząd w komunikacji z obywatelem / Kowalczyk, Marcin.
3467   2000100159408 K.15940 Encyklopedia prawa (zagadnienia wybrane): Zarys wykładu w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji w Warszawie / Kowalczyk, Józef.
3468   2002100017979 W.1797 Korupcja w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym : prowokacja Chruszczowa. Moczara i Jaruzelskiego przeciw Gomułce / Kowalczyk, Jerzy.
3469   2001700371788 G.41668 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
3470   2001700371795 G.41669 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
3471   2001700195513 G.31246 Państwo prawa : demokratyczne państwo prawne : antologia / Kowalski, Jerzy.
3472   2002100080997 W.8099 Podróże służbowe / Kowalski, Radosław.
3473   2000100149058 K.14905 Polskie prawo gospodarcze publiczne : wprowadzenie / Kowalski, Jerzy.
3474   2002100041608 W.4160 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / Kowalewski, Eugeniusz.
3475   2002100024243 W.2424 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Kowalewski, Eugeniusz.
3476   2002100024250 W.2425 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Kowalewski, Eugeniusz.
3477   2000100159415 K.15941 Prawo w turystyce i hotelarstwie : zagadnienia wybrane / Kowalczyk, Józef.
3478   2002100064850 W.6485 Przewodnik podróże służbowe / Kowalski, Radosław.
3479   2002100072220 W.7222 Rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT / Kowalski, Radosław.
3480   2002100081000 W.8100 Rozliczanie VAT : jak poprawnie odliczyć podatek naliczony / Kowalski, Radosław.
3481   2002100082915 W.8291 Rozliczanie VAT / Kowalski, Radosław.
3482   2002100072282 W.7228 Rozliczenia podatkowe 2018 / Kowalski, Radosław.
3483   2002100082298 W.8229 Rozliczenia podatkowe 2019 / Kowalski, Radosław.
3484   2002100093058 W.9305 Rozliczenia podatkowe 2020 / Kowalski, Radosław.
3485   2002100072190 W.7219 Samochód w firmie : prawidłowe rozliczenia / Kowalski, Radosław.
3486   2002100082946 W.8294 Samochód w firmie 2019 / Kowalski, Radosław.
3487   2002100081024 W.8102 Split payment / Kowalski, Radosław.
3488   2002100094048 W.9404 Split payment / Kowalski, Radosław.
3489   2000200512745 G.51274 Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej / Kowalewski, Marian.
3490   2000200512738 G.51273 Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej / Kowalewski, Marian.
3491   2000200473480 G.47348 Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych / Kowalczyk, Małgorzata H.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3492   2002100018662 W.1866 Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu / Kozłowski, Artur.
3493   2000100051221 K.5122 Karta podatkowa w 2000 r. : znowelizowane stawki / Kozłowska, Jadwiga
3494   2000100100059 K.10005 Morskie prawo publiczne / Koziński, Mirosław H.
3495   2002100027442 W.2744 Obligacje komunalne : instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego / Kozuń-Cieślak, Grażyna.
3496   2002100051300 W.5130 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
3497   2002100051317 W.5131 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
3498   2002100051324 W.5132 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
3499   2000100148020 K.14802 VAT : komentarz, nowelizacja 2011 / Kozłowska, Hanna.
3500   2001700319575 G.36144 VAT komentarz do zmian 2009 : nowelizacja 2010 / Kozłowska, Hanna.
3501   2002100025431 W.2543 Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Kozłowski, Andrzej Józef.
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3502   2001700296647 G.38775 Alimenty i ojcostwo : komentarz / Krzemiński, Zdzisław.
3503   2000100051252 K.5125 Ceny transferowe : opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi / Krzewski, Maciej.
3504   2001700203324 G.31887 Etyka adwokacka : teksty, orzecznictwo, komentarz / Krzemiński, Zdzisław.
3505   2002100034556 W.3455 Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury / Krzemiński, Zdzisław.
3506   2001700338828 G.38092 Kodeks postępowania administracyjnego w pytaniach i odpowiedziach / Krzykowski, Przemysław.
3507   2000100200551 K.20055 Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych / Krzan, Bartłomiej.
3508   2002100044456 W.4445 Prawo spółdzielcze z komentarzem / Krzekotowska, Krystyna.
3509   2002100034563 W.3456 Sławni warszawscy adwokaci / Krzemiński, Zdzisław.
3510   2001700223469 G.33870 Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów administracyjnych / Krzykowski, Przemysław.
 
KUF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3511   2000100027417 K.2741 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan.
3512   2002100023499 W.2349 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan.
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3513   2001700330488 G.37248 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał.
3514   2001700330495 G.37249 Etyka służby publicznej / Kulesza, Michał.
3515   2000100048252 K.4825 Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000-2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu terytorialnego / Kulesza, Michał.
3516   2000100053850 K.5385 Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000-2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu terytorialnego / Kulesza, Michał.
3517   2001700312460 G.35424 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Kulicki, Mariusz.
3518   2002100001893 W.189 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Kulicki, Mariusz.
3519   2002100082663 W.8266 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
3520   2002100082670 W.8267 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
3521   2002100082687 W.8268 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
3522   2002100082694 W.8269 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
3523   2002100095670 W.9567 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
3524   2002100095687 W.9568 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3525   2000100151839 K.15183 Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Kunert-Diallo, Agnieszka.
 
KUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3526   2000100145692 K.14569 Wstęp do nauk o państwie i prawie / Kustra, Ewa.
3527   2002100006447 W.644 Wstęp do nauk o państwie i prawie / Kustra, Ewa.
 
KUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3528   2000100089989 K.8998 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
3529   2000100091494 K.9149 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
3530   2000100099698 K.9969 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
3531   2002100022591 W.2259 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3532   2000200462552 G.46255 Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych : odpowiedzialność zamawiającego / Kuźma, Mariusz.
3533   2001700208978 G.32378 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3534   2002100074668 W.7466 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3535   2002100074675 W.7467 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3536   2000200511465 G.51146 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3537   2000200511472 G.51147 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3538   2000200511489 G.51148 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
3539   2000100139844 K.13984 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3540   2002100000582 W.58 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3541   2002100000599 W.59 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3542   2002100000605 W.60 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3543   2002100028531 W.2853 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3544   2002100096646 W.9664 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
3545   2002100071483 W.7148 Prawo rzeczowe i spadkowe : wykład w formie pytań i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3546   2002100072411 W.7241 Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce / Latawiec, Michał.
3547   2000100016039 K.1603 Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków umownych / Latoszek, Ewa.
3548   2000100052815 K.5281 Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie zewnętrznych stosunków umownych / Latoszek, Ewa.
3549   2002100013544 W.1354 Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika / Latos-Miłkowska, Monika.
 
LEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3550   2002100013407 W.1340 Antoni Leopold - człowiek i dzieło / Leopold, Antoni.
3551   2001700331621 G.37362 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3552   2001700331706 G.37370 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3553   2001700331713 G.37371 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3554   2001700331737 G.37373 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3555   2001700331744 G.37374 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3556   2001700021409 G.21701 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3557   2001700046136 G.21702 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3558   2002100006249 W.624 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3559   2002100006256 W.625 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3560   2002100006263 W.626 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3561   2002100006270 W.627 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
3562   2002100006287 W.628 Materialne prawo administracyjne /