START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

POLITYKA (POLITICS)


Zawartość półki


 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100018884 W.1888 Kulturowe instrumentarium panowania /
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100019119 W.1911 Instytucje : organizacyjne podstawy polityki / March, James Gardner.
3   2002100057746 W.5774 Religia i polityka w globalizującym się świecie / Marczewska-Rytko, Maria.
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100019188 W.1918 Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego : Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław.
 
WAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
5   2002100019126 W.1912 Droga nadziei / Wałęsa, Lech.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100019393 W.1939 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
7   2002100019409 W.1940 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
8   2002100019416 W.1941 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
9   2002100019423 W.1942 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
10   2002100019430 W.1943 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
11   2002100019447 W.1944 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
12   2002100019454 W.1945 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
13   2002100019461 W.1946 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
14   2002100027985 W.2798 Społeczeństwo, państwo, władza /
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
15   2002100020337 W.2033 Wprowadzenie do nauk politycznych /
16   2002100019508 W.1950 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
17   2002100019515 W.1951 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
18   2002100019522 W.1952 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 
DOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
19   2002100019478 W.1947 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
20   2002100019485 W.1948 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
21   2002100019492 W.1949 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
 
ARE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
22   2002100019638 W.1963 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
23   2002100019645 W.1964 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
24   2002100019652 W.1965 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
25   2002100019669 W.1966 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
 
CHM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
26   2002100097094 W.9709 Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Chmaj, Marek.
27   2002100019591 W.1959 Wprowadzenie do teorii polityki / Chmaj, Marek.
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100019553 W.1955 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
29   2002100019560 W.1956 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
30   2002100019577 W.1957 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
31   2002100019584 W.1958 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
 
IDE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2002100019942 W.1994 Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu /
 
BAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
33   2002100074552 W.7455 Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. / Baszkiewicz, Jan.
34   2002100019904 W.1990 Państwo, rewolucja, kultura polityczna / Baszkiewicz, Jan.
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
35   2002100019874 W.1987 Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich / Grabowska, Sabina.
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
36   2002100019867 W.1986 Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku / Kubka, Andrzej.
 
WOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
37   2002100019850 W.1985 Demokracja nieformalna : konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku / Wołek, Artur.
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
38   2002100019799 W.1979 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
39   2002100019805 W.1980 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
40   2002100019812 W.1981 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
41   2002100019829 W.1982 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
42   2002100019836 W.1983 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
43   2002100019843 W.1984 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
44   2002100057678 W.5767 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz.
45   2002100098145 W.9814 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz.
 
OSĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2002100020153 W.2015 Mydlenie oczu : przypadki propagandy w Polsce / Osęka, Piotr.
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2002100020146 W.2014 Kampanie wyborcze : studium przypadku /
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100020122 W.2012 Leksykon marketingu politycznego / Muszyński, Jerzy.
 
HOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100020054 W.2005 Narody i nacjonalizm po 1780 roku : program, mit, rzeczywistość / Hobsbawm, Eric.
 
WAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2002100020023 W.2002 Rewolucja i demokracja : myśl polityczna komunistów Europy Zachodniej / Wawrzyniak, Jan.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
51   2002100093638 W.9363 Współczesna polska myśl polityczna : wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości /
52   2002100021716 W.2171 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej /
53   2002100020009 W.2000 Współczesne partie polityczne : wybrane problemy /
54   2002100057975 W.5797 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 1, Wybrane zagadnienia z problematyki wyborczej oraz makroanalizy systemowej w ujęciu porównawczym / Świeca, Jerzy.
55   2002100057982 W.5798 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 2, Wybrane zagadnienia w analizie porównawczej i w makroanalizie systemowej /
56   2002100004016 W.401 Współczesne systemy polityczne /
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100019973 W.1997 Młode pokolenie Polski /
 
PRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100019959 W.1995 Prezydent w Polsce po 1989 r. : studium politologiczne /
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
59   2002100019966 W.1996 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe /
60   2002100045309 W.4530 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe /
61   2002100097988 W.9798 Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty /
62   2002100061750 W.6175 Polska scena polityczna, kampanie wyborcze /
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2002100020016 W.2001 Leksykon systemów politycznych /
64   2002100040359 W.4035 Leksykon systemów politycznych /
65   2002100062337 W.6233 Leksykon systemów politycznych /
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100020191 W.2019 Partycypacja wyborcza w Polsce : perspektywa porównawcza / Cześnik, Mikołaj.
 
UCZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
67   2002100020290 W.2029 Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku /
 
FUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
68   2002100020375 W.2037 Kobiety w polityce / Fuszara, Małgorzata.
 
KWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
69   2002100021068 W.2106 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold.
70   2002100024700 W.2470 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002100021464 W.2146 Historia polityczna Polski 1989-2005 / Dudek, Antoni.
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
72   2002100021693 W.2169 System partyjny i zachowania wyborcze : dekada polskich doświadczeń /
73   2002100098169 W.9816 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
74   2002100022317 W.2231 Pisma nieznane i rozproszone / Sobolewski, Marek.
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
75   2002100059320 W.5932 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
76   2002100059337 W.5933 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
77   2002100059344 W.5934 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
78   2002100063389 W.6338 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
79   2002100078475 W.7847 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
80   2002100078482 W.7848 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
81   2002100078499 W.7849 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2002100022775 W.2277 Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Sekuła, Paulina.
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
83   2002100023147 W.2314 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew.
84   2002100094710 W.9471 Teoria polityki : wprowadzenie / Heywood, Andrew.
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
85   2002100025790 W.2579 Kobiety w polityce /
 
LOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2002100025967 W.2596 Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne /
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
87   2002100025875 W.2587 Stronnictwa polityczne w państwie współczesnym / Wachlowski, Zenon.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
88   2002100028401 W.2840 Lokalni wyborcy samorządowi : socjologiczne studium politycznych reprezentacji zachowań wyborczych / Michalak, Andrzej.
 
NOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
89   2002100030275 W.3027 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter.
90   2002100030282 W.3028 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter.
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
91   2002100040250 W.4025 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik.
92   2002100040267 W.4026 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
93   2002100040328 W.4032 Prawo i Sprawiedliwość /
 
MUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
94   2002100041691 W.4169 Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych / Mucha, Bogdan.
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
95   2002100042049 W.4204 Władza, przywileje, korupcja / Jarosz, Maria.
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
96   2002100044258 W.4425 Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej /
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
97   2002100059061 W.5906 Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna /
98   2002100047303 W.4730 Demokracja, parlament i systemy wyborcze /
99   2002100047723 W.4772 Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej /
100   2002100047716 W.4771 Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza /
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
101   2002100056497 W.5649 Świat idei i polityki. T. 2 /
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
102   2002100056534 W.5653 Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej. z. 1/2000 /
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
103   2002100056930 W.5693 Lewica, religia, sowietologia / Bocheński, Józef Maria.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100057883 W.5788 Strategie i mechanizmy marketingu politycznego = Political marketing strategies and mechanisms /
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
105   2002100058095 W.5809 Przywódcy polityczni współczesnego świata : mężowie stanu, demokraci i tyrani / Bankowicz, Marek.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2002100059214 W.5921 Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Czarnecki, Paweł.
 
SUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
107   2002100059191 W.5919 Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech / Sułkowski, Jarosław.
 
RÓŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
108   2002100059559 W.5955 Różne oblicza nacjonalizmów : polityka, religia, etos /
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
109   2002100059672 W.5967 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
110   2002100059689 W.5968 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
111   2002100059696 W.5969 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
112   2002100060111 W.6011 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty.
113   2002100063730 W.6373 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty.
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100060371 W.6037 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K..
115   2002100060388 W.6038 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K..
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
116   2002100061057 W.6105 Arbitraż polityczny głowy państwa / Szymanek, Jarosław.
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100061743 W.6174 Wiedza o partiach i systemach partyjnych : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz.
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
118   2002100062290 W.6229 Teorie i metody w naukach politycznych /
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
119   2002100062511 W.6251 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej.
120   2002100097865 W.9786 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej.
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
121   2002100062641 W.6264 Religia, polityka, naród : studia nad współczesną myślą polityczną /
 
SMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
122   2002100070646 W.7064 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / Smogorzewska, Małgorzata.
123   2002100070653 W.7065 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 2, E-J / Smogorzewska, Małgorzata.
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
124   2002100080935 W.8093 Absolutyzm ustrojowy : wybór pism / Czuma, Ignacy.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100086456 W.8645 Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej /
126   2002100091191 W.9119 Partie i system partyjny III RP /
 
BID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
127   2002100091580 W.9158 Finansowanie partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Bidziński, Mariusz.
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
128   2002100091733 W.9173 Nowe czasy "Polityki" / Romiszewska, Beata.
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100091726 W.9172 Współczesna Rosja : studium polityczno-ustrojowe / Zieliński, Eugeniusz.
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
130   2002100091832 W.9183 Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956 / Czyżniewski, Marcin.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
131   2002100091856 W.9185 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr.
 
MAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
132   2002100091849 W.9184 Propagandowy obraz świata : polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980 : model analityczno-koncepcyjny / Mazur, Mariusz.
 
OKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
133   2002100093676 W.9367 Okrągły stół - dwadzieścia lat później /
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
134   2002100094093 W.9409 Demokracje europejskie / Steiner, Jürg.
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
135   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje /
136   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje /
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
137   2002100095038 W.9503 Spoko ! czyli kwadratura koła / Kuroń, Jacek.
 
COD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
138   2002100095359 W.9535 Okrągły stół czyli Polski Rubikon / Codogni, Paulina.
 
NEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
139   2002100095328 W.9532 Neoliberalizm przed trybunałem : wybór tekstów krytycznych /
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100095632 W.9563 Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim /
 
RAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
141   2002100096387 W.9638 Liberalizm : zarys myśli politycznej XIX i XX wieku / Rau, Zbigniew.
 
SOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
142   2002100097247 W.9724 Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm - pryncypializm / Sotwin, Wiesława.
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100097797 W.9779 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van.
144   2002100097803 W.9780 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van.
 
RZĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100098206 W.9820 Rządy koalicyjne w III RP /
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
146   2002100098435 W.9843 Mentalność antykapitalistyczna / Mises, Ludwig, von.
 
WID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002100098343 W.9834 Totalitaryzm a władza legalna : przypadek Polski 1945-1989 / Widawska, Edyta.