START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

Szukałeś: 100a = Milewski, Leonard prom . Znalezione 35

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 35

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego / Bartłomiej Kurcz. Stan prawny na 18 czerwca 2004 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 1/1 B

Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Paweł Borszowski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 1/1 B

Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Książka 1/1 WY

Funkcje prawa : analiza pojęcia / Iwona Bogucka.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Książka 1/1 B

Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.

Książka 4/5 B CZYT WYP

Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Książka 1/1 B

Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym / Zbigniew Kmieciak.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 2/2 B

Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Książka 1/1 B

Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Książka 1/1 B

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości / Beata Burian.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 2/2 B

Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Książka 3/3 B

Polska w Unii Europejskiej : XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Wierzba, 3-5 czerwca 2004 r. / pod red. Marii Kruk i Jana Wawrzyniaka.
Kraków : Zakamycze, 2005.

Książka 1/1 MAG

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 4/4 B MAG WYP

Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej / Andrzej Jakubecki. Stan prawny na 1 listopada 2000 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Książka 1/1 B

Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.

Książka 1/1 B

Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. / pod red. Marka Mozgawy ; [Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu].
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, 2006.

Książka 1/1 B

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 1/2 B BC

Przekazywanie skazanych pomiędzy państwami / Michał Płachta.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Książka 3/3 B

Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym / Maria Szafraniec.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 1/1 B
   

Rezultaty od 1 do 19 z 35

Spróbuj innego zapytania używając