START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

Szukałeś: 920a = 9788362751808 . Znalezione 61

<<Poprzednie 1 2 3 4 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 61

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Finlandii w latach 2008-2010 : Analiza porównawcza / Antonina Słobodzian ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Miejsce Białorusi w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa / Aneta Szeląg ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku / Krzysztof Falkowski ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa.
Warszawa : Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa, 2002.

Książka 1/1 WY

Migracje zarobkowe Polaków w latach 2004-2011 / Katarzyna Lamprycht ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Mikroekonomia : (Podręcznik do ćwiczeń) Krzysztof Falkowski. Małgorzata Mendyk ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.
Warszawa : Wydaw WSCiL, 2009.

Książka 16/17 CZY WY

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej wybranych regionów Polski i sąsiadujących z nimi regionów Federacji Rosyjskiej, Niemieckiej, Republiki Czeskiej i Słowackiej / Dorota Niedziółka, Marek Chrzanowski, Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2009.

Prace naukowo-badawcze Jagiellońska 0/1 A

Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej w kontekście kryzysu finansowego w strefie euro / Mateusz Jarosz ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Perspektywy przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej w obliczu kryzysu w strefie euro / Joanna Pasieka ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka celna Polski przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Kamil Fronc ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka handlowa państw OPEC i ich wpływ na gospodarkę światową / Bartosz Bednarek ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw trzecich / Jarosław Dzięcioł ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka migracyjna Irlandii w latach 2004-2010 / Ewelina Józwowska ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka państwa polskiego na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa energetycznego / Martin Brodziński ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Polityka stabilizacyjna Unii Europejskiej w obliczu kryzysu w strefie euro / Tomasz Majewski ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Proces akcesji Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu : geneza, przebieg oraz skutki / Ewa Reszuta ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Przyczyny, przebieg oraz skutki rewolucji w Libii w 2011 roku / Dominika Cieśluk ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy : państwa bałtyckie i Europy Wschodniej / red. nauk. Krzysztof Falkowski, Eufemia Teichmann.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010.

Książka 2/2 WY

Rola Chin w międzynarodowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszej dekadzie XXI wieku / Sylwia Kostrzewa ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Rola klastrów w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki / Janusz Piątek ; Krzysztof Falkowski.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1
 

Rezultaty od 20 do 38 z 61

Spróbuj innego zapytania używając