START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

Szukałeś: 773a = Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne w regionie UE - NATO / . Znalezione 817

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 817

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Bariery efektywności organizacji : przykład rad narodowych i administracji terenowej stopnia podstawowego / Ewa Nalewajko ; Zakład Nauk Zarządzania PAN.
Wrocław [etc.] : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1988.

Książka 1/1 MAG

Behawioryzm oraz Psychologia, jak ją widzi behawiorysta / John B. Watson.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Książka 2/2 WYP

Bibliografia prawa i postępowania cywilnego : literatura i orzecznictwo / Zbigniew Trybulski.
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1987.

Książka 1/1 MAG

Bibliografia prawa karnego : (materialnego, procesowego i wykonawczego)
Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1969-.

Książka 1/1 MAG

Bibliotekarstwo i bibliografia - Rodzaje i części składowe bibliografii - Terminologia / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
Warszawa : Wydaw. Normalizacyjne ALFA, 1989.

Książka 1/1 MAG

Bibliotekarze, zawód, osobowość, kwalifikacje / red. Krystyna Dąbrowska.
Warszawa : BN, 1990.

Książka 1/1 MAG

Biznes a polityka : studium władzy w Stanach Zjednoczonych / Jadwiga Stachura.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1987.

Książka 1/1 MAG

Budowle magazynowe : podział, nazwy i określenia / Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 1982 r.
Warszawa : Wydawnictwa Normalizacyjne, 1981.

Książka 0/1 CZY

Budżet czasu : struktura społeczna, polityka społeczna / Edmund Wnuk-Lipiński ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Wrocław [etc.] : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1981.

Książka 1/1 MAG

Bunt mas i inne pisma socjologiczne / Jose Ortega y Gasset.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982.

Książka 1/1 MAG

Być nowatorem : poradnik twórczego myślenia / Andrzej Góralski.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.

Książka 1/1 MAG

Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Książka 1/1 MAG

Centralizacja i decentralizacja : decyzje, władza, mity / Lena Kolarska-Bobińska.
Wrocław [etc.] : Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1984.

Książka 1/1 MAG

Ceny w zarządzaniu produkcją i rynkiem / Jan Śliwa.
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1987.

Książka 1/1 MAG

Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : zachowania i postawy polityczne na terenach Generalnego Gubernatorswa / Kazimierz Przybysz.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.

Książka 1/1 MAG

Chrześcijaństwo - marksizm : dialog wokół wartości moralnych / Jerzy Troska.
Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1989.

Książka 1/1 MAG

Common security and the developing world / A.K. Damodaran, Rajni Kothari, K. Subrahmanyam ; Institute for defense studies and analyses.
[New Delhi] : [Institute for defense studies and analyses] , [1983].

Książka 1/1 WY

Competitive strategy : techniques and analyzing industries and competitors / Michael E. Porter.
New York : The Free Press, 1980.

Książka 0/1 MAG
 

Rezultaty od 20 do 38 z 817

Spróbuj innego zapytania używając