START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa

Szukałeś: 100a = Oleksiewicz, Izabela . Znalezione 9

Rezultaty od 1 do 9 z 9

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Dysonanse transformacji systemu ekonomicznego w Polsce - wybrane aspekty / Jan Wiśniewski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
[Warszawa : INTERART-TAL, 2001].

Książka 1/1 MAG WY

Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego)/ Leon Dorozik, Stanisław Flejterski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2001].

Książka 1/1 WY

Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jana Lipińskiego i Andrzeja Sławińskiego.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.

Książka 1/1 MAG

Konferencja nt. Nowe prądy myślowe we współczesnej ekonomii, Warszawa, 29 marca 2000 r. / Aleksander Łukaszewicz, Andrzej Matysiak, Andrzej Wojtyna ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
[Warszawa] : PTE, 2000.

Książka 1/1 MAG

Konferencja nt. Warunki zapewnienia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w średnim okresie, Warszawa, 16 maja 2000 r. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; [aut. Zdzisław Sadowski et al.].
Warszawa : PTE, 2000.

Książka 1/1 MAG

Społeczne aspekty rozwoju : elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / Mieczysław Kabaj ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Warszawa : [INTERART-TAL], 2001.

Książka 1/1 MAG WY

Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Opole : UO, 2000.

Książka 1/1 MAG

Wzrost gospodarczy w Polsce : perspektywa średniookresowa / pod red. Jana Lipińskiego i Witolda M. Orłowskiego.
Warszawa : Bellona, 2001.

Książka 1/1 MAG

Zrozumieć oszczędzanie / Barbara Liberda ; VII Kongres Ekonomistów Polskich.
Warszawa : [INTERART-TAL], 2001.

Książka 1/1 MAG
     

Rezultaty od 1 do 9 z 9

Spróbuj innego zapytania używając